Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

ORATIO PRO CROATIA
(19.11.1522.)

Govor hrvatskog kneza Bernardina Frankopana pred njema�kim dr�avnim saborom u Nürnbergu 19. studenog 1522. godine

 

„Ja do�oh pred vas, svijetli knezovi i slavna gospodo, da vam �ivom rije�i navijestim kolika pogibelj prijeti od Tur�ina najprije Hrvatskoj, a zatim preko nje i vašim zemljama u susjedstvu Hrvatske, i da vas osobito na to sjetim da je Hrvatska štit i vrata krš�anstva. Zato vas molim na ime sve Hrvatske, pa�e na ime svega krš�anstva, da ve� jednom date pomo� toj zemlji, koja, �emu nema drugdje primjera, sama odbija turske navale sve od onoga dana kad je Carigrad pao. Mi u�inismo što se samo �initi moglo, ali dalje ve� ne mo�emo ostati bez vaše pomo�i, jer smo posve iznemogli. Sve nam je uzdanje u Boga i u vas. Naš svijetli kralj Ludovik, otkad je izgubio svoj najtvr�i grad Beograd, ne mo�e nas pomagati niti braniti; Tur�ina se pak treba bojati, jer se strašno osilio. Suznim vas okom spominjem kako je taj divlji naš neprijatelj preko sto naših gradova što porušio što osvojio, i kako je u našoj zemlji neizrecive okrutnosti po�inio, koje sam ja nesretnik na svoje o�i gledati morao. Pomislite koliki bi jadi nastali u krš�anskom svijetu da Hrvatska po nesre�i padne. I o tebi se radi kad susjedova ku�a gori! Naša je potreba tako prijeka da se oklijevati ne smije. Što je do mene, ja �elim po�i stopama svojih predaka, koji su bili na glasu me�u rimskim vije�nicima, koji su uvijek bili odani vašemu carstvu i koji su samo svojim junaštvom stekli sve ono što su svojim zvali po Dalmaciji, Hrvatskoj i Slavoniji. Da se Tur�in po nesre�i Hrvatske do�epa, teško bi ga odanle istisnule vojske svega krš�anstva; takva je Hrvatska po svojoj prirodi i takvi su joj gradovi. Mi ne�emo prosja�iti, onako kao što sam ja vidio u Rimu da �ine mnogi ugledni i poglaviti mu�evi iz Gr�ke, Mizije, Srbije i Albanije. Zato vam ne bez boli za ponos naš sve te op�enite pogibelji o�itujemo i naviještamo. Neka se ganu vaša prsa našim suzama; sva Hrvatska pada pred vas i moli pomo�i u Spasiteljevo ime; a ja, vrše�i poslanstvo svoje sa suzom u oku i prignutim koljenom, vapim za pomo�. Ako nas ostavite bez pomo�i, jedno �e se dogoditi od ovoga dvoga: ili �e Hrvati primiti ponude turske i tako se podlo�iti, ili �e ostaviti svoju postojbinu te se radije potucati po svijetu od nemila do nedraga nego da do�u u tursko ropstvo. Zato odlu�ite brzo nu�nu pomo�.“

Dva dana kasnije, ne dobivši nikakav odgovor, knez Bernardin Frankopan je rekao:
„Kada je tomu tako, onda vas molim da mi date bud kakav odgovor, pa da se vratim u svoju nesretnu domovinu i da joj donesem te kobne glase, te da u svojim gradovima kao pravi Isusov vojnik �ivot svoj završim.“

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.personallog.org 

***** 

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli�
Silvije Strahimir Kranj�evi�
Krvavi Kri�eva�ki sabor
Matija Vla�i� Ilirik
Bitka kod Klisa
Petar Preradovi�
Katarina Kosa�a Kotromani�
Ana Katarina Frankopan Zrinski Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.