Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

MATIJA VLA�I� ILIRIK
(3.3.1520.-11.3.1575.)

Hrvatski crkveni reformator, povjesni�ar i teolog protestantizma Matija Vla�i� Ilirik, latiniziranog imena Matthias Flacius Illyricus, ro�en je 3. o�ujka 1520. godine u Labinu, ali je ve�inu svoga �ivota proveo izvan Hrvatske, poglavito u Njema�koj.

Vrlo je mlad ostao bez oba roditelja, pa 1536. odlazi u venecijsku školu Sv. Marko, gdje u�i klasi�ne jezike, a tri godine kasnije obrazovanje nastavlja u Baselu i Tübingenu. Godine 1541. odlu�uje se za sveu�ilište u Wittembergu, te tamo 1544. stje�e magisterij i postaje profesor gr�kog i hebrejskog jezika.

Predvodnika i utemeljitelja protestantskog pokreta i reformacije u Njema�koj, Martina Luthera, upoznao je još kao dvadesetjednogodišnjak i sve do Lutherove smrti su bili bliski prijatelji i istomišljenici. Nakon što je 1546. godine Martin Luther umro, Vla�i� je sve više dolazio u sukobe s vode�im protestantskim teolozima, što je kulminiralo objavljivanjem Augsburškog vjerovanja. Naime, taj su dekret luterani prihvatili i u njemu se slo�ili da doktrina Katoli�ke crkve, uz neke ustupke, ostaje obvezuju�a i za protestante. Radilo se zapravo o privremenom dokumentu koji je egzistirao izme�u dva augsburška sabora – onoga 1547. i završnoga 1555. godine – kada je protestantizam i slu�beno postao priznat kao vjera u Njema�koj. Ilirik je ostao postojan u svojim uvjerenjima i vjeran u�enju svog prijatelja Luthera, pa napušta Wittemberg i 1549. odlazi u Magdeburg, gdje zapo�inje pisati Katalog svjedoka istine, svojevrsni podstrek i javnu podršku svim pristašama i sljedbenicima Lutherove doktrine. Uskoro sa drugim znanstvenicima radi na pisanju i ure�ivanju Magdeburških stolje�a, prikazu crkvene povijesti u trinaest svezaka, �iji �e prvi biti publiciran 1559. u Baselu.

Nakon nekoliko godina provedenih u Magdeburgu, Matija Vla�i� odlazi u Jenu i tamo od 1557. predaje Novi zavjet, ali se ve� po�etkom 1562. odlu�uje preseliti u Regensburg, gdje piše Klju� svetog pisma. Nakon manje od pet godina provedenih u tom gradu, iz kojega je fakti�ki izgnan, Ilirik se dugo ne uspijeva skrasiti na jednom mjestu. Tek pred kraj �ivota do�i �e u Frankfurt na Majni, gdje i umire 11. o�ujka 1575. godine.

Matija Vla�i� Ilirik �enio se dva puta i imao dvanaestoro djece. Napisao je stotine vrijednih spisa, a doprinos koji je dao u�enju, razumijevanju i prou�avanju crkvene povijesti svakako je njegova najve�a i najdragocjenija ostavština.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.personallog.org

 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli�
Silvije Strahimir Kranj�evi�
Krvavi Kri�eva�ki sabor 

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.