Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

ANA KATARINA FRANKOPAN ZRINSKI
(oko 1625 .- 16.11.1673.)

Hrvatska banica, knji�evnica i grofica Ana Katarina Frankopan Zrinski ro�ena je oko 1625. u Bosiljevu iz drugog braka krajiškog zapovjednika Vuka II. Krste Frankopana Tr�a�kog i Njemice Uršule Innhofer. Temeljno i osnovno obrazovanje stekla je u roditeljskom domu, prvenstveno zahvaljuju�i o�evoj bogato opremljenoj knji�nici, a uz njema�ki jezik koji je nau�ila od majke, slu�ila se talijanskim, latinskim i ma�arskim. Krajem listopada 1641. u Karlovcu se udaje za tada dvadesetogodišnjeg Petra Zrinskog, prijatelja i suborca svoga oca, te u tom braku ra�a �etvoro djece: sina Ivana Antuna i k�eri Jelenu, Juditu Petronilu i Zoru Veroniku.

Ana Katarina nije se, kao ve�ina �ena onoga doba, zadovoljila samo pasivnim promatranjem doga�aja ve� se zajedno sa suprugom Petrom i polubratom Franom Krstom Frankopanom aktivno uklju�ila u protuhabsburški pokret, vode�i tajne pregovore o potencijalnom savezništvu sa Gremonvilleom, francuskim poslanikom kralja Luja XIV. u Be�u. Osim politikom bavila se i knji�evnoš�u, pa je 1660. napisala, a 1661. u Veneciji i objavila molitvenik Putni tovaruš, zbirku molitvi koja se smatra jednim od najcjenjenijih djela hrvatske knji�evnosti XVII. stolje�a.

Nakon sloma Zrinsko-Frankopanske urote za groficu Anu Katarinu i njezinu djecu dolazi teško i neizvjesno vrijeme stradanja, progona i uhi�enja. Be�ke joj vlasti temeljito plja�kaju i oduzimaju imovinu, a nju i najmla�u k�er Zoru Veroniku 1670. interniraju iz �akovca te šalju prema Austriji. Majka i k�i zajedno su dr�ane zato�ene do velja�e 1672., kada ih nasilno razdvajaju, odvode�i Zoru Veroniku k sestrama uršulinkama u Celovec, a Anu Katarinu u samostan dominikanki u Graz. �itavo vrijeme zato�eništva banica se bezuspješno raspitivala o sudbinama supruga Petra Zrinskog i sina Ivana Antuna o kojima ništa nije znala. Odgovor nije dobila, a Petrovo oproštajno pismo, napisano dan prije dekapitacije, nikada nije primila. Tri godine nakon odvo�enja iz �akovca, 16. studenog 1673., fizi�ki i psihi�ki potpuno slomljena banica i grofica umire u dominikanskom samostanu u Grazu, gdje je navodno i pokopana.

Anu Katarinu Frankopan Zrinski i danas se percipira kao odlu�nu i hrabru �enu koja se nije libila uklju�iti u borbu za domovinu i svu odgovornost za neuspjelu protuhabsburšku urotu hrvatskih i ugarskih velikaša tijekom istrage preuzeti na sebe. Osim pisanja, prevo�enja i sudjelovanja u kulturnom �ivotu Hrvatske onoga vremena, aktivno se involvirala i na politi�kom polju te time zaslu�eno postala jednom od najistaknutijih �ena u hrvatskoj povijesti.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.personallog.org 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli�
Silvije Strahimir Kranj�evi�
Krvavi Kri�eva�ki sabor
Matija Vla�i� Ilirik
Bitka kod Klisa
Petar Preradovi�
Katarina Kosa�a Kotromani�  

Za portal pripremio i ilustrirao: Zvonimir Mitar

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.