Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

IVAN ANTUN ZRINSKI
(1651.-11.11.1703.)

Grof Ivan IV. Antun Baltazar Zrinski ro�en je 1651. godine, najvjerojatnije u Ozlju, kao jedini sin od �etvero djece hrvatskog bana Petra Zrinskog i Ane Katarine Frankopan Zrinski.

Odgajan je i školovan pod paskom hrvatskog sve�enika Ivana Smoljani�a i augustinca Marka Forstalla, koji su ga u skladu s ondašnjim vremenom u�ili humanistici, stranim jezicima i filozofiji. Kao sin ratnika i hrvatskog bana Petra Zrinskog, Ivan Antun ve� je u ranoj mladosti pou�avan o strategiji ratovanja, što ga je kasnije dovelo do polo�aja carskog �asnika u vojsci hrvatsko-ugarskog kralja Leopolda I. Habsburškog, a još kao desetogodišnje dijete osjetio je svu te�inu politi�kih i vojnih previranja u Hrvatskoj. Naime, njegov je otac bio jedan od organizatora urote protiv be�koga dvora, pa je tra�e�i pomo� i potporu kod stranih vladara odlu�io sina predati kao zalog prvo francuskom kralju, a onda i turskom sultanu, da bi na kraju njegova misija taoca završila u Be�u, gdje ga je Petar poslao nakon neuspjeha i sloma Zrinsko-Frankopanske urote kako bi caru i kralju Leopoldu dokazao svoju vjernost.

�ele�i izgraditi vojnu karijeru, Ivan Antun 1678. sudjeluje u ratu protiv pobunjenika u Ugarskoj, gdje biva zarobljen, te sedam mjeseci provodi u zato�eništvu. U nekoliko mu je navrata nu�ena sloboda, uz mogu�nost prelaska pobunjeni�kom taboru, ali je mladi Zrinski ostao na strani austrijskog cara i dvorskih vlasti koji su uvijek bili sumnji�avi prema njemu. Zato je, bez obzira na nebrojene situacije u kojima je dokazao svoju privr�enost i vjernost Leopoldu I. i kompletnoj vladaju�oj strukturi, Ivan Antun pla�ao danak podrijetla i prezimena koje je nosio. Smatran je stalnom prijetnjom be�kom dvoru, pa je 1683. uhi�en i zatvoren pod optu�bom navodne suradnje s ugarskim velikašima koji su te godine pod vodstvom grofa Mirka Tökölija – kasnije drugog supruga Ivanove sestre Jelene Zrinski – poveli rat za oslobo�enje od austrijske vlasti. Iako nisu postojale nikakve indicije da je participirao na strani pobunjenika, a ponajmanje da bi bio izdajnik, Zrinski je zatvoren u Rattenburg i po austrijskim tamnicama provodi sljede�ih dvadeset godina da bi 1703. bio premješten u grada�ku utvrdu Schlossberg.

Dvadesetogodišnje su�anjstvo ostavilo je kobne posljedice na zdravlje posljednjeg muškog potomka iz hrvatske loze Zrinski, vrsnog poliglota, koji je ve� kao devetnaestogodišnjak pisao i govorio hrvatski, njema�ki, španjolski, talijanski, latinski, francuski i ma�arski jezik i pokazivao veliki potencijal kao �asnik u vojni�koj slu�bi.

Ivan Antun Zrinski umro je rano ujutro 11. studenog 1703. od upale plu�a, a ve� sljede�i dan tajno je sahranjen u dominikanskoj crkvi u Grazu. Posmrtni ostaci posljednjeg Zrinskog, zahvaljuju�i anga�manu Bra�e viteškog reda hrvatskog zmaja, krajem velja�e 1944. godine dopremljeni su u Hrvatsku i pokopani u kripti zagreba�ke prvostolnice.

 

Za portal napisala: Sandra Skanderli�, sandra.skanderlic@vip.hr
Više o hrvatskoj i europskoj povijesti na: http://sandraskanderlic.personallog.org

 

*****

PS:
Od iste autorice portal je objavio:

Pavao Ritter Vitezovi�
Janko Draškovi�
Selja�ka buna
Hrvatsko-ugarski kralj Matija Korvin
Fran Krsto Frankopan
Urota Zrinsko-Frankopanska
Nikola Zrinski, hrvatski ban i pjesnik
Bitka kod Siska
ANTE STAR�EVI� - OTAC DOMOVINE
Ludovik II. Jagelovi�
Ivan �esmi�ki (Janus Pannonius)
Bitka kod Sigeta
Bitka na Krbavskom polju
Josip Jela�i�
Eugen Kvaternik
Maksimilijan Vrhovac
Franjo Ra�ki
Ivan Gunduli�
Fra Grgo Marti�
Baltazar Adam Kr�eli�
Silvije Strahimir Kranj�evi�
Krvavi Kri�eva�ki sabor
Matija Vla�i� Ilirik
Bitka kod Klisa
Petar Preradovi�
Katarina Kosa�a Kotromani�

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.