Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
Od Egipta do Ju�noafri�ke Republike -
od Mojsijevog brda do planine Stol

Prijateljima Grizliju, D�oniju i Keliju s ljubavlju!
Milan Rajši�

JU�NO OD EKVATORA
13. dio:
U zemlji neponovljive ljepote
/ JAR - Ju�noafri�ka Republika - 2. dio /
 

Zulu plemena, koja su �ivjela u centralnom dijelu današnje Ju�noafri�ke dr�ave, visoke, nazubljenih vrhova, dubokih kanjona, grebena i vrhova, stjenovite planine oko sebe, nazivaju stolje�ima: "Quathlamba", što je bilo ime za "zid uzdignutih koplja". Prvi europski doseljenici iz Nizozemske, impresionirani vi�enim, daju brdima maštovito, misti�no ime Zmajeve planine (Drachenbergen). Unato� tome da ljudi na ovim prostorima �ive više tisu�a godina, a o �emu svjedo�e brojne slikarije po stijenama, pojedini vrhovi i stijene su planinarski "osvojeni" tek prije nepunih pedeset godina.

Zmajeve planine, koje se u nebo di�u do 3482 metra visine, su najviše planine u ju�noj Africi, a njihov najsjeverniji dio Royal Natal nacionalni park, je najposje�eniji dio planinskog masiva duga�kog tisu�u metara. Nacionalni park, sa svoja 22 obilje�ena puta, razli�itih te�ina pru�a svakome posjetitelju nešto. Obavezna je prijava i popunjavanje brojnih formulara i upitnika, iz kojih se vidi u kakovome je stanju planinar-izletnik i koje su njegove mogu�nosti, te na osnovu toga odlu�uje, na koji od puteva mo�e i�i. Svakodnevno se propušta samo 50 planinara prema Mont-aux-Sources, najpoznatijem vrhu u masivu.

 

Uspon i silazak traju dva dana i srednje su te�ine. Pošto radi nepravovremene prijave nisam dospio me�u "pedeset veli�anstvenih" toga dana, odlu�io sam se cijeli dan provesti planinare�i ispod najposje�enijeg i naj�eš�e fotografiranog motiva u cijeloj planini - Amfiteatra. Smještene izme�u strmih, kao zub tankih i drskih trotisu�njaka, Sentinel i Eastern Butteres, nalaze se stijene visoke 1000 metara, koje �ine formu  sli�nu amfiteatru i �ija du�ina je nešto manje od osam kilometara. U�ivam u strahu od strmih stijena, razigranosti i zvukovima Tugela rijeke, koja pada u pet kaskada 948 metara duboko, �ine�i drugi najviši vodopad na svijetu, brojnom cvije�u i bogatoj vegetaciji, veselim pavijanima koji ska�u izme�u kamenja i kiši i kišnim oblacima, koji se smjenjuju cijeloga dana. Slijede�i dan je kišovit i potpuno je zaklonjen pogled na brda, a ništa se ne mijenja ni narednog dana. Odlazim dalje.

Pingvini, bijeli i crni svijet, vino…

 

Putovanje se primi�e kraju. Predamnom je još nekoliko stotina kilometara uz obalu Indijskog oceana. Vijetar puše velikom ja�inom i stvara visoke valove. Nije �udno da je ovo raj za surfere. Morska voda je za mene, šezdesetogodišnjaka, pomalo hladna, što i ne �udi, jer je do vje�nog leda Antarktika, ima tek dvije-tri tisu�e kilometara. Nedaleko od  Rta dobre nade, na krajnjem jugu Afrike sre�em brojne pingvine.

Skoro kroz cijelu Afriku svijet je bio crn, došavši u Zambiju slika se mijenja i afri�ki svijet postaje crno-bijel, pribli�avaju�i se krajnjem jugu sve više dominira bijelo-crni svijet, a na Dugoj ulici u centru Kaapstadt je svijet bijel, dok svakih par metara stoji nekoliko uniformiranih ljudi, brinu�i da ovo i ostane bijelo.

 

�ak kada brdo Stol (Table Mountain, Tafelberg), koje se više od tisu�u metara, ponosno i drsko izdi�e iznad Kapstadt, samo po sebi i ne bi bio dovoljno spektakularno, za vrijeme ljetnih mjeseci pobrine se "Stolnjak". Gusti, bijeli, oblaci se šire iznad planine, pa onda padaju preko strmih stijena brda prema dolini, ali rijetko da padnu do podno�ja planine. Sve podsje�a na pripreme za nedjeljni ru�ak, kada baka ili mama prostiru na stol, sve�ani bijeli stolnjak. Fenomenalno izgleda ovo višesatno prostiranje prirodnog stolnjaka za koje znanstvenici još nemaju pravi odgovor. Prema legendi iz ovih krajeva, rije� je o natjecanju izme�u �avola i jednoga strasnoga puša�a lule, tko �e povu�i više dima. Planina je kako joj i ime ka�e, pravi ogromni stol, par kilometara duga�ak i par stotina metara širok, na koji se svakodnevno, piješice za tri sata ili uspinja�om za nekoliko nov�anica, uspinju tisu�e i tisu�e ljudi.

Pogled sa 1088 metara, na grad i njegovu okolicu je jedinstven i fantasti�an. Ugo�aju za vrijeme planinarenja doprinosi bogat biljni svijet. Na planini se mo�e na�i preko 1400 biljnih vrsta.

 

Vra�aju�i se sa Rta dobre nade, skre�em do "Crne sabljarke". Riba je odli�na, svje�a-brojni ribarski brodi�i istovaraju svoj ulov nedaleko restorana, a boca suhoga, bijelog silvanca ima simboli�no ime: "Dva oceana". Nešto kasnije brije me  crna ruka pod budnim okom bijelca, i ovo je za kraj dobra simbolika kako se �ivi na jugu Afrike.

EPILOG

Afri�ki san je dosanjan, �ivjeli novi snovi!


Milan Rajši�, autor afri�kog putopisa
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…

Nakon ukupno 103 dana lutanja uzdu� i porijeko Isto�ne Afrike, u kojemu sam prevalio 19800 kilometara, vra�am se u stvarnost zapadnog svijeta. Putovao sam svima raspolo�ivima javnim prevoznim sredstvima izuzev aviona, uklju�uju�i i autostop i pješa�enje. Bijelca nisam sreo u toku cijeloga puta niti u jednom od ovih prometala, a moram se po�aliti i da se nisu zaustavljali na podignuti palac. No�ivao sam pod vedrim nebom, u šatoru, planinarskom domu, hostelima, jeftinim hotelimaza prostitutke, u kamionima i automobilima ali i u skupim lodgevima. Na cijelom putovanju nisam imao neugodnosti i problema. Zdravstveni problemi su se o�itovali kroz nekoliko prehlada i prolijeva. Sve granice sam prešao pješice. Sve u svemu, putovanje i planinarenje je ionako "osvajanje besmislenoga". 

"…nijedna odrasla osoba ne�e nikada razumjeti da je to toliko va�no!", ka�e Antoine de Saint-Exupery, na kraju Malog  princa.

Foto galerija

Tekst i fotografije: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

  
Vezani �lanci:

Najava afri�kog putopisa svjetskog putnika
Milana Rajši�a - prvo javljanje portalu

1. dio: U zemlji faraona, biblije, revolucije… / Egipat /

2. dio: U zemlji crnih faraona / Sudan /

3. dio: U zemlji kraljice od Sabe
�ovjek nema šanse biti sam! / Etiopija /

4. dio: Kaleidoskop grandiozne,
fascinantne prirode / Kenija /

5. dio: Zeleno srce Afrike / Uganda i Ruanda /

6. dio: U zemlji Kilimand�ara, Zanzibara , Ngoro Ngoro… / Tanzanija /

7. dio: U zemlji koja ima jedan Nacinalni park, jedan spomenik svjetske prirodne baštine
i jednog Eusebia / Mozambik /

8. dio: Nepodnošljiva lako�a mirno�e i sporosti / Malawi /

9. dio: U zemljama afri�kih kontrasta
/ Zambija, Bocvana i Zimbabve / 

10. dio: U zemlji nedvosmislene dobrodošlice
/ JAR - Ju�noafri�ka Republika - 1. dio /

11. dio: U zemlji kraljevskog sjaja i realnog siromaštva / Swaziland /

12. dio: U kraljevstvu na nebu / Lesoto /

Kraj afri�kog putopisa  
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.