Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
Od Egipta do Ju�noafri�ke Republike -
od Mojsijevog brda do planine Stol

Prijateljima Grizliju, D�oniju i Keliju s ljubavlju!
Milan Rajši�

JU�NO OD EKVATORA
9. dio:
U zemljama afri�kih kontrasta,
sretnih slonova, dijamanata, AIDS-a
i bijelaca koji idu na spavanje sa napunjenom puškom
/ Zambija, Bocvana i Zimbabve /

 

Sti�em u zemlje afri�kih kontrasta, sretnih slonova, dijamanata, AIDS-a i bijelaca koji idu na spavanje s napunjenom puškom, u Zambiju, Bocvanu i Zimbabve. Dobra asfaltna cesta stotinama kilometara bez skretanja, prolazi kroz monotonu i jednoli�nu nisku šumu i nisko raslinje - kao u Za i Zi, kako doma�i ljudi prakti�no izgovaraju imena Zambije i Zimbabvea - ili kroz crvenu Kalaharijsku pustinju - kao u Bocvani.

Naselja na putu su rijetka, tek svakih par stotina kilometara, a za cijelu Afriku tipi�ne, okrugle, ku�e od blata i sa slamnatim krovovima, svoje siromaštvo prikrivaju desetke metara udaljeno od prometnice.

Brojne prodava�ice gljiva i manioke, su posvuda uz cestu. U blizini gradova prekrasne, naj�eš�e bijele, neokolonijalne vile. Promet rijedak, pa se na cestama �eš�e sretne više slonova nego vozila i ljudi. Za ruksak turistu, ovo zasigurno nisu obe�ane zemlje. Ima li �ovjek u d�epu pet, šest  stotina dolara za no�enje i dobar terenski auto, mo�e biti siguran da �e se smjestiti i provesti kao u raju. Sve tri zemlje nemaju posebne pa�nje vrijedne planine, a i ono što imaju - oko 2000 metara visoke visoravni - su dosta nepovoljno raspore�ene i do njih bi bilo potrebno prevaliti nove tisu�e kilometara. Kišni period, raskvašene i zatvorene piste i sporedne ceste su još jedan dobar razlog, zašto ne ostajati du�e i ne vaditi svakoga dana debele buntove zelenih nov�anica.

Kontrasti su posvuda: nešto manje od 2 milijuna ljudi �ivi u Bocvani, na površini kao Francuska, i uz to imaju najviše dijamanata na svijetu. Imaju oni kao i Za i Zi i najviše na svijetu oboljelih od AIDS-a. Na jugu Afrike su prezervativi doslovno posvuda "posijani", ali to ništa ne smanjuje epidemiju. Apartheid je ve� desetlje�a nestao, ali njegove posljedice i naslije�e postoje svakodnevno. Deset posto bijelaca dr�i 80 posto dobara u svojim rukama. �ivi se u velikim, lijepo ure�enim ku�ama, sa još ljepšim oku�nicama, ali…

 

Posvuda visoki zidovi, na vrhu kojih su komadi stakla, bodljikava fortifikacijska �ica, koja se koristi na ratištima, okru�uje ove lijepe gra�evine, a iznad svega toga se postavi još par vodova sa elektri�nom strujom. Bijelci u ovim prostorima, posebice u Zimbabveu, odlaze doslovce u krevet sa nabijenom puškom.

 

Sre�a da je kišni period, Viktorijini vodopadi su fantasti�ni! Sre�a da je kišni period, zadr�avam se kratko!

Prolazim i odlazim prema jugu. Bez brijanja.

Foto galerija
Tekst i fotografije: Milan Rajši�, Milan52@gmx.de
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

Najava afri�kog putopisa svjetskog putnika
Milana Rajši�a - prvo javljanje portalu

1. dio: U zemlji faraona, biblije, revolucije… / Egipat /

2. dio: U zemlji crnih faraona / Sudan /

3. dio: U zemlji kraljice od Sabe
�ovjek nema šanse biti sam! / Etiopija /

4. dio: Kaleidoskop grandiozne,
fascinantne prirode / Kenija /

5. dio: Zeleno srce Afrike / Uganda i Ruanda /

6. dio: U zemlji Kilimand�ara, Zanzibara , Ngoro Ngoro… / Tanzanija /

7. dio: U zemlji koja ima jedan Nacinalni park, jedan spomenik svjetske prirodne baštine
i jednog Eusebia / Mozambik /

8. dio: Nepodnošljiva lako�a mirno�e i sporosti / Malawi /

Sutra na portalu:

Putopis svjetskog putnika Milana Rajši�a:
Kroz pustinju i prašumu, preko brda i dolina…
U zemlji nedvosmislene dobrodošlice
/ JAR - Ju�noafri�ka Republika /

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.