Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 8. dio:
Vlakom preko Anda

Završni su dani naše dvotjedne avanture u Perú. Kre�emo na desetosatni put panoramskim vlakom preko Anda, na relaciji Cusco-Puno, na obali jezera Titicaca.

Image and video hosting by TinyPic

Unutrašnjost vlaka je luksuzna- fotelje i stoli�i sa starinskim lampama i aba�urima, �u�kasta pozlata i štih iz Orient Expressa Agathe Christie.

Image and video hosting by TinyPic

Ali, pravo je otkri�e zadnji vagon u staklu, otvoren na kraju, samo sa �eljeznom ogradicom iza koje odmi�u �eljezni�ki pragovi i pruga, kroz beskrajne doline koje se smjenjuju.

Image and video hosting by TinyPic

Vizure su razli�ite, svaka na svoj na�in posebna. Visko vrhovi pod snijegom, ravnice i prostranstva kao u pampama, sela i gradovi kao sa starinskih razglednica, pa pustoš koju tek o�ivljavaju raštrkana stada ovaca, ljama i alpaka. Nema previše pri�e. Ve�inu vremena provodimo u zadnjem vagonu, upijaju�i prizore.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Povremeno prolazimo pokraj sela i rijetkih gradova. Ljudi i gra�evine ovdje su fascinantni u svojoj jednostavnosti. �ujem komentare o velikoj bijedi i siromaštvu, ali ja ih tako ne do�ivljavam.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Snje�ni vrhovi sad su veoma blizu, zna�i da smo na ve�im visinama.

Image and video hosting by TinyPic

Kona�no stajemo na najvišoj to�ki od 4,5 km nadmorske visine.Pogled je spektakularan.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Smjenjuju se boje i brda.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Na kratko vrijeme ostavljamo brda i doline i usmjeravamo pa�nju na doga�anja u vlaku, gdje se smjenjuju nastupi folklornih grupa s modnom revijom za �ene (d�emperi, šalovi, majice) i muškarce (dvije prekrasne manekenke, koje se nabrzinu presvla�e iza paravana).

Image and video hosting by TinyPic

A onda, poslije još jednog koktela, vra�amo se oblacima i planinama, da nam ne promakne još neka zanimljiva vizura.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Tuga ravnica zarobljenih neprekinutim planinskim lancima, prolazi tek kad pruga presije�e još neki gradi�.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Ostaje nam najve�i industrijski grad Anda, Juliaca, na 3820 m n.m. toliko velik, da je i buvljak ogroman i širi se du� pruge, pa i na samim tra�nicama. Vlak ipak ovuda ne prolazi tako �esto.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Dok vlak gmizi kroz gomilu koja se ne odmi�e, a onda i kona�no zaustavlja, pogledi domorodaca prema novovjekim okupatorima- bogatim turistima koji prolaze u svom pozla�enom vlaku- idu u rasponu od posvemašnje ravnodušnosti, do otvorenog animoziteta. Fuck you, gringo! piše na �elu nekoliko ljutitih trgovaca, kojima vlak rastjeruje kupce.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Sre�om, osje�aj nelagode uguši osmijeh dje�aka i mahanje �ena. Odmahujemo im, kao Phileas Fogg iz svog balona na putu oko svijeta, a vlak se kona�no probije i udaljava.

Image and video hosting by TinyPic

Vlak grabi prema našem kona�nom odredištu. Nema još puno mjesta i gradi�a, kroz koje �emo pro�i do Puna na obali velikog jezera.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Kona�no, nakon deset sati vo�nje preko dolina, rijeka, planinskih prijevoja, pampi i velikih ravnica- pribli�avamo se mo�varnom podru�ju. To je prvi znak velikog jezera Titicaca, koje je pred nama.

Image and video hosting by TinyPic

Nad mo�varu se brzo spušta no�.

Image and video hosting by TinyPic

Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, wallblog@gmail.com
Za portal odabrao i dozvolom autora pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****

Od istog autora objavljeno na portalu:

Putovanje na Ju�nu hemisferu
Glavni grad, Lima
Lima, ex Ciudad de los Reyes
Ande i Cusco, glavni grad Inka
Arheološka nalazišta Tambomachay, Saqsaywaman, Chinchero, Ollantaytambo
Machu Picchu (Stari vrh), aka Izgubljeni grad Inka
Wayna Picchu (Mladi vrh)

 

Sutra na portalu:

 Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 9. dio:
Puno (3827m n/m) i jezero Titicaca
autor: Tihomir Horvat-Wall

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.