Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 4. dio:
Ande i Cusco, glavni grad Inka

Polije�emo iz Lime prema Cuscu, davnoj prijestolnici Inka, smještenom u dolini na „samo“ 3,5 kilometra nadmorske visine. Vadim kameru da snimim veli�anstvene Ande, ali mi stjuardesa LAN-a prijeti prstom. Moram ugasiti kameru, tobo�e, snimanje �e poremetiti elektronsku navigaciju. Svašta! Da sam znao kako �e snimka na mojoj staroj Hi8 kameri biti na kraju ispasti loše, ne bih se ni gnjavio. Ipak, vrijedi zumirati brojne nazubljene vrhove Anda, od kojih se tek rijetki bijele od gle�era. Ve�ina ih se zeleni, iako su preko 5 km visine. Eh, što ti je ekvator!

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Nakon sat i pol nadlije�emo Cusco. Osnovan po�etkom 12.stolje�a (na jeziku Quechua- Qosko; Inka, a ne Inca), grad je najve�e andsko središte sa oko 350.000 stanovnika.Ke�ua danas ima oko 10 milijuna i �ive još u okolnim zemljama- Boliviji, na jugu Kolumbije i Ekvadora, te na sjeveru Argentine i �ilea. Naravno, puno je i dijalekata, iako se svi mogu smatrati jednim, izvornim 'indijanskim' jezikom domorodaca. Da su Inke imale pismo, tko zna što bismo sve još saznali. Njima je bolje išla astronomija i matematika, a broj�ane podatke i poruke slali su sistemom �vori�a quipu.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Na aerodromu putnike do�ekuje glazbena �estitka- trojac u tradicionalnim nošnjama od šarenih vunenih kapica, sto slojeva vunenih prsluka, d�empera (sigurno i donje rublje imaju od vune, a ne pamuka!) svira i usput prodaje vlastiti glazbeni CD. Zaboravljamo da nas još �eka puno kupovanja, pa odmah navaljujemo. Cijena-prava sitnica od 10 dolara (nekoliko dana kasnije, sli�nu glazbu kupovat �emo po 5 sola, otprilike dolar i pol, ali svaka se škola pla�a). Ono što nitko ne propušta su smotuljci liš�a koke po 1 sol (1,5kn). Kupujemo i bombone od koke. Mmmm...

Image and video hosting by TinyPic
(polusuho liš�e koke za �vakanje)

Minibus nas vozi kroz ulice Cusca, koji izgledom, arhitekturom i okolnim planinama podsje�a na zaba�ena sela u bosanskim gudurama.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Jedino, za razliku od današnje Bosne, ljudi su ovdje uglavnom nasmiješeni. Oni koji nisu, na licu ne nose tragiku, osim u tamnim, prepe�enim borama na licu (slika ispod nije moja; uvijek mi je neugodno slikati lica ljudi bez dopuštenja; oni koji u Peruu pristaju na poziranje, prili�no su zahtjevni oko poziranja/isplate):


(�ena na slici tipi�na je Quechua - ako i �ive dulje zbog koke, sunce i Ande postaraju ih prije vremena)

U Cuscu stajemo kod glavnog trga, a splet uskih kamenih uli�ica vodi u svim smjerovima.

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Na pet minuta hoda je Novotel Cusco, hotel smješten u španjolskom zdanju s maurskim lukovima i velikim svijetlim atrijem pod staklenom kupolom. Na sredini 'arapskog' dvora je fontana i ogromna jelka s mašnicama. Skoro smo zaboravili da je za par dana Nova godina!

Image and video hosting by TinyPic

Imamo cijeli dan na raspolaganju za prilagodbu na ogromnu visinsku razliku- iz Lime, sa 50m n.m., �eli�ni kondor nas je spustio u gnijezdo na 3,5 km! Lokalni vodi� savjetuje suzdr�avanje od alkohola i teške hrane i puno teku�ine- najbolje �aj od koke. U predvorju hotel stoji aparat s �ajem, te košara s liš�em koke tko �eli poja�ati dozu.


Image and video hosting by TinyPic
slika svje�ih listova; nisam ih probao svje�e, jer ne rastu oko hotela. šteta:))

Svi poslušno ispijamo �aj, a nas nekoliko hrabrih i znati�eljnih �va�emo. Sve za zdravlje! Sve za prilagodbu! Sutradan ujutro u foajeu zati�em smiješnu sliku- recepcioner je dogurao ogromnu duguljastu plinsku bocu, sli�nu acetilenskima za zavarivanje, a jedan postariji Amerikanac prima dozu kisika na plasti�nu, prozirnu masku. Tek kasnije ustanovljavamo, da razrije�eni zrak na velikoj visini nije šala, kad se jedan iz naše grupe onesvijestio u kupaoni.

Sad, u retrospektivi, vidim da su svi ameri�ki napori da unište trgovinu kokainom (tako što savjetuju i financiraju uništavanje uzgoja, korištenja liš�a koke - umjesto prera�iva�e/industrijalce/ameri�ke poslovne export-import partnere)- uzaludni. Kako sam jednom negdje pro�itao, to je kao da u Indiji i/ili Texasu branite uzgoj krava, ili u Slavoniji zabranite makovnja�u, jer se, eto, od maka pravi opijum. Po povratku sam, iskusan i osvje�en novim saznanjima i širim vidicima (ne i zjenicama!) mogao samo uskliknuti: Koka nas je (na visinama) odr�ala, koki hvala! Valjda zna Evo Morales što valja na doma�em terenu!!!!

Slu�bena medicina priznaje kokinom liš�u brojne blagotvorne u�inke: poma�e kod visinske bolesti -provjereno! daje snagu i energiju-provjereno! razbu�uje i djeluje stimuliraju�e-provjereno! utjeruje nesanicu -provjereno (oops! ne�eljeni u�inci)!

Sad nam je jasno kako su 'indijanci' mogli izdr�ati surove Ande uz koku, jer �vakanjem nestaje glad, �e� i umor. Dokazano poma�e kod reume, malarije, astme, �ira na �elucu, ranica, krvarenja... U ustima proizvodi efekte sli�ne anestetiku novocainu... Navodno, slu�i i kao afrodizijak (na�alost, neprovjereno!), ali i produljuje �ivotni vijek. Naravno, umjereno �vakanje liš�a i konzumiranje �aja od koke ne stvara ovisnost, niti �e vam u krvi ustanoviti znatniju razinu kokaina ili halucinogenih alkaloida. Uostalom, koka spada u porodicu magnolija, tješim se. Istina, ostatke koke pronašli su u mumijama starim i do 3.000 godina, pa ne bih sad baš išao na neka va�enja krvi. Mo�da, kad potrošim zalihu liš�a i �aja :)))

Sutradan se borimo s visinskom boleš�u, privikavamo na 3,5 km nm i otkrivamo novi svijet u brojnim strmim ulicama Cusca.


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Narednih dana putovat �emo na jednodnevne izlete u okolicu Cusca, na brojne lokalitete civilizacije Inka, ali i drugih naroda prije njih. Tako�er, tu je i dolina Urubamba, Sveta dolina, a nakon toga- Machu Picchu!

 

Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, wallblog@gmail.com
Za portal odabrao i dozvolom autora pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****
Od istog autora objavljeno na portalu:

Putovanje na Ju�nu hemisferu
Glavni grad, Lima
Lima, ex Ciudad de los Reyes

 

Sutra na portalu:

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 5. dio:
arheološka nalazišta
Tambomachay, Saqsaywaman, Chinchero, Ollantaytambo
autor: Tihomir Horvat-Wall

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.