Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 3. dio:
Lima, ex Ciudad de los Reyes

Ka�u, da je Lima dobila ime po rijeci koja kroz nju protje�e, rijeci Rimac. Zamišljam Japance s govornim poteško�ama oko izgovaranja R i L. Sigurno je tako i Rimac postala- Lima, preveliki grad za presuho korito Rimaca.


Image and video hosting by TinyPic


Dolaskom Kolumba (španjolski:Cristobal Colon, odatle rije� 'kolonizacija', osvajanje,naseljavanje, ali to ste ve� znali!), na Karibe sve se promijenilo za obje Amerike i njihove izvorne stanovnike i vlasnike. Za Perú je bio koban Francisco Pizzaro, srednjestaleški plemi� iz planinske Extremadure, gadan tip upalih obraza i slabašne brade,ali gladan uspjeha, bogatstva, zlata...


Image and video hosting by TinyPic


Sa ša�icom pla�enika sli�nih njemu, prvo je osvojio Panamu (sa Balboom), pa Nikaragvu 1522., da bi kona�no stigao u Perú 1531. sa 180 vojnika i 30 konja, ornih za zlo�in, krv i plja�ku, uz kri� i podršku gladne Katoli�ke crkve i još gladnijeg kralja. Inke nisu ni slutili da ih �eka plja�ka, smrt, genocid... Za krvo�ednu hordu Španjolaca, domoroda�ka su plemena bila- 'Indijanci', jer je Colon/Kolumbo vjerovao da je stigao u (zapadnu) Indiju. Posljednji kralj Inka, Atahualpa, (zanimljivo, neki ga pišu i Atalhwallpasretan) i njegovi ratnici bili su šokirani izgledom konja i gromoglasnom pucnjavom topova i musketa, protiv kojih su imali tek kamene sjekire i pra�ke. Kralja Inka su na prijevaru prvo pokrstili, obe�avaju�i slobodu, a onda ubili garotom.


Image and video hosting by TinyPic


Pizzaro je, kao i svi konkvistadori, osvajao zemlje i gradove po ustaljenom obrascu.Nakon vojne pobjede postavili bi glavni trg, nakrcali ga armadom-vojskom i oru�jem, nazvali Plaza de armas (Trg oru�ja), uz njega sagradili crkvu i i svoje nastambe, a oko tog nukleusa širio se dalje grad...Nekadašnja Lima je u 15.stolje�u tako osnovana, baš u sije�nju...Trebalo se to desiti na Sveta tri kralja, stvar je malo zapela, no gradu je ostalo ime (Ciduad de los reyes, Grad sveta tri kralja).

U Chincheru u Andima vidjeli smo crkveni oltar i fresku, koja prikazuje sramotnu ulogu Katoli�ke crkve u genocidu. Djevica uvi�a kako su tamnoputi (kao Arapi, dakle, "Mauri") premo�ni, pa šalje u pomo� sveca-zaštitnika Španjolske da, jašu�i na konju, pobije Quechue/Inke ("indijance"). Ta slika i oltar ponosno stoje i dan-danas, a genocidu na slici/oltaru klanjaju se i današnji domoroci. Pokoreni su ognjem, ma�em, kri�em, jezikom, kasnije novcem, politikom 'matice Španjolske', u novo doba politi�arima i svjetskim kapitalom... Danas je Katoli�ka crkva i slu�bena religija po ustavu Perúa. Kome se ve�insko domoroda�ko stanovništvo klanja u privatnosti svojih ku�a, drugo je pitanje. Nadam se- Suncu i Mjesecu, kao i za srednjevjekovne vladavine Inka. "Vjera" i ckrva i danas slo�no stupaju, ali ve�ina vrhunskih umjetnina, filigranskih predmeta od zlata istopljena je i u zlatnim polugama odve�ena u Španjolsku. Umjetnine, koje nisu istopljene, završile su u privatnom Muzeju zlata u Limi.

Danas Perú ima Parlament ,parlamentarnu 'demokraciju', predsjednika... evo, kako to izgleda:

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Knock, knock, knocking on parliament/church/heaven's door, ali �on, zatvoreno, cerrado!

Image and video hosting by TinyPic

Ipak, njihov je predsjednik opet (i u drugom mandatu) u skandalima do grla. Kad ga ulove u korupciji, na naslovnicama osvane njegova sexy afera s plesa�icom. Divne su dimne zavjese, tako poznate...

Još ostaju slumovi bez vode i struje, bijeda na obroncima velegrada:Image and video hosting by TinyPic

Isprat �u gorak okus Pacifikom, napasti o�i, zamo�iti noge i...

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPicImage and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

A, sad je dosta pustinjske,suhe klime. Idemo u Ande!

 

Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, wallblog@gmail.com
Za portal odabrao i dozvolom autora pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****
Od istog autora objavljeno na portalu:

Putovanje na Ju�nu hemisferu
Glavni grad, Lima

 

Sutra na portalu:

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 4. dio:
Ande i Cusco, glavni grad Inka
autor: Tihomir Horvat-Wall

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.