Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 5. dio:
arheološka nalazišta
Tambomachay, Saqsaywaman, Chinchero, Ollantaytambo

Nakon par dana privikavanja na 3,8 km nadmorske visine i pretra�ivanja ulica Cusca, voze nas busom na bli�a i manje blizu arheološka nalazišta iz vremena Inka.

Svaki dan ustajemo i poslije doru�ka i �aja od koke, kre�emo prema gradi�ima u regiji Cusca: Poroy, Cachimayo, Chinchero, Urubamba, Ollantaytambo... Ovaj zadnji jedva smo nau�ili izgovoriti u jednom dahu - trik je razbiti naziv na 3 sloga (Ojan/taj/tambo).

U Svetoj dolini Inka (Valle sagrado) nalazišta su na svakom koraku. Po�injemo od najbli�ih: ostaci hramova u Tambo Machay, slijedi Quengo s podzemnim galerijama, Puca Pucara izvore i Princezina kupališta (3740 m n.m.), kao i obrambenu tvr�avu Saqsaywaman (stranci krivo navode kao Sacsahuaman). Lokalni vodi�i daju zanimljivu natuknicu, ka�u: "Pomislite na sexy woman' i skoro da ste pogodili naziv lokaliteta!"


Image and video hosting by TinyPic


Puzzle-gradnja uz pomo� ogromnih kamenih blokova, savršeno izrezanih i bez ikakvih vidljivih razmaka, kao niti ikakvog vezivnog materijala, svjedo�e o još jednoj (od brojnih) poveznica izme�u arhitekture Inka i starih Egip�ana, na primjer. Kao i kod egipatskih piramida, i ovdje su kameni blokovi ogromni, neki teški i do 100 tona, savršeno upasani i priljubljeni i dan-danas.


Image and video hosting by TinyPic


Inke su poštivale vodu, kao i ostale elemente Zemlje (i neba). Princezine kupke nisu bile za obi�ne domoroce, ve� samo za plavu krv. Prigodno, zid uz kupalište ima ugra�ene kamene niše za mumije, koje su nakon mumifikacije stavljali u sjede�i, zgr�eni polo�aj, kao kod prirodnog ra�anja. Vra�anje u drugi, novi �ivot?


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Još par klanaca i gudura, pa sti�emo u �ivopisno mjestašce Pisac u kojem, za�udo, nema pisaca uop�e! Ali ima šarena indijanska tr�nica, ispod ogromnog stabla koje naktriljuje cijeli trg, smješten ispod još jednog mo�nog planinskog vrha. Prelazimo �eljezni mjest preko divlje i mutne rijeke, razgledamo štandove s turisti�kim mamcima (vuna, ko�a, suveniri, svirale, sve pod monta�nim nadrstrešnicama od grana i prljavog najlona). Mom suputniku Bojanu je dosadno, pa idemo uskim uli�icama visoko u brdo, do mrtva�nice i groblja. Mnogi od grobova imaju �ivopisne aran�mane od cvije�a i ki�astih malenih oltara za Djevicu. Mo�da su iskusnijem oku vidljiva i indijanska obilje�ja osim katoli�kih, ali ja ih ne vidim. Ionako skoro svaka ku�a na krovu ima maleni kri� i kerami�kog bika za sre�u. Viva toro!


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Na pola puta do Ollantaytamba je Chinchero, prljavo indijansko mjestašce, ogrezlo u blatu pre�estih kiša. Poznato je po najve�em platou na kojem su se okupljala plemena Inka odasvud, na velikim sajmenim i religiozno-obrednim okupljanjima. Danas su iz tog vremena ostali samo platoi i podzi�a, sli�na dalmatinskim terasama i prekrasan pogled. Dolaskom konkvistadora, pa kasnije španjolskih upravitelja, domoroci su bili prisiljeni na tom simboli�nom platou srušiti postoje�e gra�evine Inka, te sagraditi na njihovim temeljima katoli�ku crkvu. Julio Iglesias, kao ljigavi pojam svega španjolskog što ne volim (iako puno toga i volim) se, na primjer preziva Crkvenac (Iglesia=crkva), pada mi prvi na pamet, dok ulazim u crkvu, simbol španjolskog pokoravanja. Unutrašnjost crkve prekrasno su oslikali indijanski umjetnici, ali klju�ni su oltar i mural, koji prikazuju bijelog an�ela/sveca, kako kopljem probada kle�e�eg Inku. Tom odvratnom idolu/simbolu stolje�a vladavine dala su legitimitet, pa danas tamnopute Quechue pobo�no mole i ispod tog "herojskog" sveca. Brzo izlazim iz Tame na Svjetlo, vani je mlaka kišica, a zvona i procesija najavljuju još jednu crkvenu svetkovinu. Ipak, Chinchero je najpoznatiji po izvornoj tr�nici, na kojoj nije uobi�ajena turisti�ka ponuda, ve� Indijanci prvenstveno trguju jedni s drugima. Prodaje se svje�a rije�na riba, povr�e i vo�e, kukuruz i sjemenje. Dobar dio tr�nice obi�ni je najlon na blatnoj zemlji, obrubljen betonom i natkriven drvenim šibama. Naravno, tu su i d�emperi od alpake i ljame, višestruko su jefiniji nego u Cuscu. Kupujem jedan za pedesetak kuna i dvije panove frulice. Prodava� i ja naizmjence probamo ustima po istim frulama, dok tra�im jednu koja najbolje svira.


Na�alost, slike s Chinchero tr�nice nisu moje ('posudio' s neta) jer je kišilo, a ja sam imao zauzete ruke šopingom, kamerom i još koje�ime :)

Još nam ostaje Ollantaytambo, sa super-uskim kamenim uli�icama uz �ije rubove, umjesto plo�nika, prolaze kameni kanal�i�i za kiše i nabujale potoke koji se slijevaju odasvud. Ispod grada nekoliko klanaca otkriva udolinu u kojoj se Ollantaytambo smjestio, a iznad gradi�a dominiraju ostaci hrama Sunca, nazvani po proscu kraljeve k�eri, poglavici Ollantu.


Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


S najviše platforme hrama stvarno je blizu, bli�e Sunce, pogledajte:

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic

Image and video hosting by TinyPic


Stvarno je sve u �ivotu stvar vizure i sku�enog/proširenog horizonta! Uz pomo� koke, raširenih srca i o�iju (ali ne i zjenica!), upijamo sve, bez trunke umora u nogama ili plu�ima. Ko-ko-ko-kokolo moj!

Sunce u suptropskom pojasu brzo zalazi, pa se spremamo na povratak u Cusco. Još samo preko Urubambe, koja je ovdje smirena i ne divlja. Još ne!

Image and video hosting by TinyPic

U sljede�em nastavku: Machu Picchu!

 

Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, wallblog@gmail.com
Za portal odabrao i dozvolom autora pripremio: Zvonimir Mitar

 

*****

Od istog autora objavljeno na portalu:

Putovanje na Ju�nu hemisferu
Glavni grad, Lima
Lima, ex Ciudad de los Reyes
Ande i Cusco, glavni grad Inka

 

Sutra na portalu:

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 6. dio:
Machu Picchu (Stari vrh), aka Izgubljeni grad Inka
autor: Tihomir Horvat-Wall

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.