Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 1. dio:
Putovanje na Ju�nu hemisferu

Predgovor:

Spremam kofere, praznim ladice...

 

Image and video hosting by TinyPic

Spremam police, praznim ladice, bacam stare stvari... U mojoj glavi se sva�a gomila ljudi (nadam se da se ne �uje), a dijete u meni još uvijek se �udi - kamo sve to putuje? (Parni Valjak). Kamo? U machupicchu materinu za nekoliko dana pjevaostajte dobro.

*****

Ostalo mi je još samo šest mjeseci �ivota! Dobro, mo�da malo više, ali ponašam se, kao da �u ve� sutra otegnuti papke, pa kri�am s liste prioriteta jednu po jednu stavku. Moja okolina misli da se radi o krizi srednjih godina, a ja znam da je u pitanju glad za novim horizontima. Sad je na redu Ju�na hemisfera, donja polovica Zemljine kugle.

- Zašto baš Perú? Samo kratko, u par rije�i - pita moj blazirani poznanik, nemaju�i strpljenja za epska objašnjenja.

- Ande, Inke, Titikaka, ljame i tupamarosi ! - dajem nakra�u dijagnozu.

�uo je za ljame, ka�e. Dobra vuna! On je istaknuti �lan HDZ-a, pa mu objašnjavam da ja, kao prononsirani ljevi�ar, idem novim putevima revolucije: prvo sam išao na Kubu, pa u Vietnam, a sad u posjet zemlji maoisti�kog pokreta Sendero Luminoso.
Tupamarosi forever!

Iz Hrvatske nije baš jednostavno do�i do Ju�ne Amerike: iz Zagreba letimo za Zurich, a zatim presjedamo do Madrida, odakle kre�e najve�i broj letova za Latinsku Ameriku. Tako barem glasi slogan najgore aviokompanije na svijetu, španjolske Iberia. Kod njih sve kasni, upravo štrajkaju kontrolori leta, pa zajedljivo komentiram kako �e avione sigurno navoditi pomo�ni radnici na utovaru prtljage. Zloguko proro�anstvo, jer su mi odmah putem zagubili kov�eg. Navodno �e me do�ekati na kona�nom odredištu. Samo, pitanje je- kojem? Kao šlag na tortu, Iberia nam za bljutavi obrok u avionu tra�i lovu! Deset eura za šugavi sendvi�, tko nema gotovinu, mo�e i na karticu. Sredovje�ne stjuardese vješto guraju pod nos aparate za peglanje kartica i zdrave pameti. �Iberia, vete a la mierda! Hajde, barem �emo letjeti kra�e, tek šest sati. To�nije, toliko pokazuju satovi, jer letimo u pravcu suprotnom od vrtnje Zemlje. Sjedišta u Airbusu 747-300 su, avaj, od iskrzane tkanine umjesto ko�nih, a prozorska sjedišta, po dva u paru sa svake strane aviona, odavno rasprodana. Sjedamo u uska, nagurana, središnja sjedala za stoku sitnog zuba, dok business klasa zvrji poluprazna.

Dva filma i dva obroka kasnije, vidim kroz prozore obrise Anda. Stotine nazubljenih planina, nastalih brojnim tektonskim poreme�ajima i potresima, koji i dan-danas svakodnevno podrhtavaju Peruom, uglavnom su zeleni do samih vrhova. Izme�u njih se smjestilo stotine dolina, uvala, klanaca i kanjona. Kao pošumljena Mjese�eva površina, ili Venera kakvom je ponekad zamišljam!

Svuda izme�u planina vijugaju prljavo�ute rijeke, od kojih ve�ina pripada slivu Amazone, a dok jumbo jet gubi visinu, pomalo razaznajem i blještave, srebrne vodopade. Još malo, pa �emo dosti�i obalu Pacifi�kog oceana, na kojem le�i glavni grad Lima. Slu�bene statistike vode ga kao grad od 8 milijuna, ali postoje slumovi i 4 milijuna nevidljivih, koji �ive na rubu grada i civilizacije.

Popunjavamo imigracijski listi�. Stjuardese upozoravaju, da ga dobro �uvamo, jer bez njega nema izlaska iz zemlje. Do�ekuje nas vrelina i pritisak zraka na izlasku iz aerodromske zgrade. Tu, na Ju�noj hemiferi, upravo po�inje ljeto.


Izvor: wall.blog.hr, autor: Tihomir Horvat-Wall, preuzeto dozvolom autora

 

*****

Sutra na portalu:

Inka, kraljevstvo Sunca (Perú) - 2. dio:
Glavni grad, Lima
autor: Tihomir Horvat-Wall

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.