Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

  
 Arhiv vijesti
Prosinac
23.12.2011. Tko se boji velike zlo�este krize?
22.12.2011. Novi dobitnici znakova "Hrvatska kvaliteta" i "Izvorno hrvatsko"
21.12.2011. Iza�ao dvanaesti - bo�i�ni broj Matice u 2011. godini
16.12.2011. Novi roman Jasne Horvat "AURON" (2011.),
nakon predstavljanja u Zagrebu, predstavljen i u Osijeku
15.12.2011. Crno zlato u Slavoniji
Crpe�i hrvatsku naftu Ma�ari �e zaraditi milijarde kuna
15.12.2011. Zdravko Mr�i�: Hrvatska - suverenost bez dr�ave
12.12.2011. Poznati darovali igra�ke,
a potom u�ivali u Footloose-u
06.12.2011. Kukuriku i dalje premo�an,
HDZ ostao na tek 44 mandata
U Sabor ulaze Sanader, Ra�an i Tu�man
05.12.2011. Hrvatski povijesni muzej
Izlo�ba "Domovinski rat"
02.12.2011. Proboj hrvatskih drvara i hrvatskih vina u Rusiju
Priznanje za hrvatska vina na sajmu u Rusiji
01.12.2011. Uz Dan grada Osijeka
Srda�ne �estitke iz �vicarske !
Studeni
29.11.2011. Pjesni�ka ve�er u Lipovljanima
s promocijom ovogodi�njih izdanja KLD Re�etari
26.11.2011. Advent u Zagrebu
24.11.2011. Vlada uskoro vi�e ne�e odre�ivati cijene struje i plina
24.11.2011. Trebaju li Hrvati imati ve�a prava od ostalih?
40% maturanata: "Hrvati trebaju imati ve�a prava od ostalih!"
18.11.2011. �vicarac koji je spasio stotine hrvatskih ratnika s Mitnice - 2. dio
"�ljivan�anin se derao na mene da prikrije odvo�enje ljudi na Ov�aru"
18.11.2011. �vicarac koji je spasio stotine hrvatskih ratnika s Mitnice - 1. dio
17.11.2011. Francuski dragovoljac Jean - Michel Nicollier napokon upisan u Registar hrvatskih branitelja
15.11.2011. Lakonogi mjuzikl "Footloose" u Zagrebu
Bojan Jambro�i� u mjuziklu "Footloose"
14.11.2011. Nedr�avotvorni Zakon od dr�avljanstvu u RH
Studeni
12.11.2011. 150 godina HAZU-a
Otkrivena spomen-plo�a svim osje�kim akademicima
11.11.2011. Hrvatsko plemstvo za 16. ro�endan Zbora po�eljelo vi�e mla�ih �lanova
10.11.2011. 34. Interliber - Me�unarodni sajam knjiga
Predstavljena knjiga "Dalmacija - hrvatska ru�a svjetova"
Listopad
28.10.2011. 32. Zagreba�ki knji�evni razgovori
"Rat u knji�evnosti - knji�evnost u ratu"
27.10.2011. Ante Tomi�: Ljudi, ugledajte se na barbu iz Tijarice
25.10.2011. �to danas zna�i biti dijete hrvatskog branitelja i dragovoljca Domovinskog rata?
20.10.2011. Opis filma Hrvatski kraljevi
18.10.2011. Svetkovina sv. Mihovila u mjestu Zaglav, na otoku Dugi Otok
15.10.2011. Horvatina i njezin svodnik Vladko
i u nastavku: Kad umre� vi�i nisi branitelj
14.10.2011. Hrvatski kraljevi, dokumentarno-igrana serija
09.10.2011. U Zadru se sastali osniva�i Pokreta nezavisnih intelektualaca
03.10.2011. Dru�ba "Bra�a Hrvatskoga Zmaja" oprostila se od Otta von Habsburga
01.10.2011. Vlada: strategija o Hrvatima izvan domovine
Rujan
25.09.2011. �alobno sijelo za nedavno preminulog nadvojvodu Otta von Habsburga
24.09.2011. Prva UNWTO-va me�unarodna konferencija o turizmu i medijima u Zagrebu 2011.
pod nazivom "Turizam u glavnim vijestima"
14.09.2011. Otvoren Tjedan �vicarske i �vicarske kulture u Osijeku
04.09.2011. Kaj je pusti Agram kontra Splita grada
03.09.2011. PRAVOSU�E - Sramota je biti ustavni sudac?!
02.09.2011. Ljeto s maslinovim uljem
Ekstra djevi�ansko maslinovo ulje "Zlatna polja"
Kolovoz
31.08.2011. Klepetan je tri puta uzletio i vra�ao se svojoj Malenoj
24.08.2011. Jubilarni 40. hrvatski seminar za strane slaviste u Dubrovniku
18.08.2011. Posljednja misa don Ivana Grubi�i�a
Ostavio je kraljevstvo vjere i dobrote u ljudskim srcima
16.08.2011. Koje pouke treba izvu�i iz spora
Nakon slu�aja Dajla ni�ta nije kao prije
10.08.2011. O'Kaj startao u velikom stilu
06.08.2011. Koja budala jo� vjeruje u jednakost?
06.08.2011. NOVI ZAKONI I REAFIRMACIJA AKADEMSKOG ETOSA
Pravo zna�enje izvje�taja Dr�avne revizije
Lipanj
03.06.2011. MERIAN - Kroatien: Die Sch�ne am Mittelmeer
Stark, stolz und sch�n
Svibanj
26.05.2011. REPORTA�A AUTOCESTE: Dva WC-a - 3,5 milijuna kuna, sranje iza WC-a - neprocjenjivo
21.05.2011. ICOLIM 2011. - Sigurnost prije svega!
10. me�unarodna konferencija o radu pod naponom
12.05.2011. Vlada: strategija o Hrvatima izvan domovine
01.05.2011. HAZU Sred�nja proslava 150. obljetnice u HNK
Akademija je savjest nacije
Travanj
10.04.2011. Postaje li Cvjetni trg samo veliki kafi� pred �oping centrom?
08.04.2011. Poziv na tribinu "Kakvu Hrvatsku ho�emo"
08.04.2011. Inicijativa za Drugu Hrvatsku:
Ne �elimo u Europu kao kriminalci!
05.04.2011. Vratio se Klepetan !!!
03.04.2011. Popis stanovni�tva 2011
O�ujak
28.03.2011. Zakoni u Republici Hrvatskoj
26.03.2011. Potres u Dalmaciji: �rtve neizbje�ne,
a pre�ivjeli �e u �atorske gradove
(stravi�ne slike katastrofe u Japanu)
14.03.2011. Civitas Zagreb se predstavlja i poziva na suradnju
12.03.2011. Predstavljamo �asopis Nova prisutnost
Iz sadr�aja: Hrvatska EU-patija i EU-tanazija?
05.03.2011. Nezaboravan do�ivljaj
Predstavljanje "Kazali�nog spomenara"
01.03.2011. Mate Rimac, inovator, apsolvent na studiju Ekonomija poduzetni�tva
Inovacije - od rukavice do automobila
Velja�a
28.02.2011. Otvoreno pismo don Ivana Grubi�i�a:
Hrvatska je nasukan brod, vrijeme je za korijenite promjene
24.02.2011. Kroatien - mehr als nur Sonne und Meer
Iris aus dem sch�nen Schwarzwald:
Ein paar Eindr�cke von unserer Kroatienreise
19.02.2011. 60 godina Hrvatske matice iseljenika
12.02.2011. Da bi se odr�ala gra�anska kultura i tradicija:
18. Sjajni bal grada Vara�dina
04.02.2011. Predstavljanje knjige dokumenata o Buriku
"Svjedoci �ivota i smrti Ivana Burika"
 

Untitled Document