Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  

 

  
 Arhiv vijesti
Prosinac
22.12.2009. Pred nama su izbori za tre�eg predsjednika Republike Hrvatske
21.12.2009. �krabe dobio "Katarinu"
17.12.2009. Dr. �ivko Gatin, znanstvenik iz splitskog Instituta za jadranske kulture: VIS MO�E BITI RAJ ZEMALJSKI!
15.12.2009. Forum za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja o Prora�unu RH za 2010. godinu
14.12.2009. Slikopis prosvjednog performancea G. I. "More je kopno"
13.12.2009. O morskim granicama u sjevernom Jadranu od 1968. do 2009.
11.12.2009. Pri�a iz Rijeke: O odgovornosti koje nema
Prof. dr. sc. Sa�a Zelenika u emisiji "Mens sana" na Radio Trsatu
11.12.2009. Vijest iz Rijeke: Rije�ki de�ki na privremenom radu u Zagrebu
03.12.2009. Predsjednik Mesi� u opro�tajnom posjetu Slova�koj
Studeni
25.11.2009. Predsjedni�ki kandidati "licem u lice"
19.11.2009. Vukovar je ju�er, danas, sutra...
18.11.2009. Sje�anje na 18. studeni '91.
Hrvatska tuguje za vukovarskim �rtvama
18.11.2009. Slu�ajno otkri�e: U moru kod Cresa le�i vrijedno blago
10.11.2009. Sve�anost obilje�avanja 345. obljetnice smrti Nikole Zrinskog �akove�kog
08.11.2009. UZ BAKLJE I RAKETE
Ribari ozna�ili granicu u Savudrijskoj vali
04.11.2009. Zna li se tko rasprodaje Hrvatsku? ZNA SE !!!
I �to na to ka�e bira�ko tijelo? Kao i obi�no: "IDEMO DALJE !!!"
04.11.2009. Radna konferencija �lanova Europe "Ritter von Delo" u hotelu "Kristal" u Umagu
02.11.2009. Odr�an XII. Re�etara�ki susret pjesnika / Izvje�taj
Listopad
30.10.2009. Zagreba�ki �esi odali po�ast Kamili Prelog
28.10.2009. �eh je nam je dao svjetlo i gimnaziju, a sad nam brani ulazak u EU
27.10.2009. Stolje�e uzajamnih veza
19.10.2009. Jesen u Lici - foto pri�a Darka Varge
13.10.2009. Ve�er Vatroslava Lisinskog u Samoboru Plakat
09.10.2009. Na web-stranici Gradskog kazali�ta Jastrebarsko: Nova ''Ljubica'' za novu sezonu
03.10.2009. Da se ne zaboravi - KOLO �asopis Matice hrvatske: 40. obljetnica Deklaracije o nazivu i polo�aju hrvatskog knji�evnog jezika
Rujan
25.09.2009. Business plus: Intervju Davor Pavuna / S prijateljima gradim mre�u kreativnosti
21.09.2009. Jesmo li uop�e u stanju razumjeti hrvatsku politiku?
Sanader vs. Kosor; Po�inje bitka do istrebljenja
15.09.2009. Kriza tra�i najsposobnije español
14.09.2009. Don Ivan Grubiši�: Plemstvo i kmetovi u feudalnoj Hrvatskoj
04.09.2009. S prstima u pekmezu
01.09.2009. Svaki mjesec 500 novih umirovljenika sa PTSP- om
Kolovoz
31.08.2009. Mareni� i Fantela svjetski prvaci
30.08.2009. Hrvatska - porezni svjetski prvak
27.08.2009. Svi bi sad u Našice pogledati dvorac Dore Peja�evi�
Lipanj
14.06.2009. Drago Pilsel: Dijalog ne poznaje amen
14.06.2009. Prolje�e na padinama �umberka
14.06.2009. Juris Protecta: Uskla�enje stanja u katastru i zemljišnim knjigama
13.06.2009 Afirmacija istinskih vrednota i rehabilitacija ljudske osobe danas
12.06.2009. Za bolji svijet i krš�anstvo u njemu
11.06.2009. �asopis Krš�anskog akademskog kruga „Nova prisutnost" i Manifest Krš�anskog akademskog kruga
11.06.2009. Zagrebu s ljubavlju
01.06.2009. Lustig: Ni danas ne razumijem zašto su nas ubijali
Svibanj
31.05.2009. Po�etkom lipnja po�inje i „Ljeto na Štrosu“
30.05.2009. Njegovo festivalsko veli�anstvo - 13. Me�unarodni uli�ni festival Cest is d Best
29.05.2009. Korupcija - to ste vi
29.05.2009. L’Aquila i Dalmacija - Politika i realnost
24.05.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
15.05.2009. Split po�etkom svibnja – fotoreporta�a
09.05.2009 Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
04.05.2009. 3. svibnja Me�unarodni dan slobode medija
Tobo�nji "prosvjed" pod nazivom "Pet minuta gromoglasne tišine"
Travanj
30.04.2009. XI. sjednica Velikog plemi�kog vije�a Hrvatskog plemi�kog zbora Zagreb
28.04.2009. Prolje�e s knjigom Matice hrvatske – Travanj 2009.; mjesec hrvatskog pjesništva Program
27.04.2009. Izjava Foruma za eti�nost i razvoj znanosti i visokog obrazovanja povodom studentskih prosvjeda
27.04.2009. Najavljen veliki prosvjed protiv Vlade
'Cijela Hrvatska dolazi u Zagreb!'
26.04.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
26.04.2009. Kopa�ki rit – 2. dio
Dr�ava je i dalje balkanska. Dok se civilizira, ne�e više biti Kopa�kog rita
25.04.2009. Kopa�ki rit – 1. dio
Mikuška: Kopa�ki rit nestaje, JUPP ne radi ništa
23.04.2009. Slavulji u �ast Lisinskom
Pjevanjem nastavljeno dugogodišnje prijateljstvo dva zbora
22.04.2009. Gradska knji�nica Pore� organizira:
Me�unarodni festival pro�itanih knjiga - BOOKtiga
22.04.2009. Izolacija ili integracija manjina
21.04.2009. Prolje�e s knjigom Matice hrvatske – Travanj 2009.; mjesec hrvatskog pjesništva Program
21.04.2009. Vesna Škare O�bolt: Vrijeme poslije lokalnih izbora
20.04.2009. O ljudi, o Turci, pa kuda to vodi ??? Mu�ke na bira�kim popisima: u Vrgorcu na 1563 ljudi 2804 bira�a
19.04.2009 Natje�aj za prijem novih �lanova u HDLU
19.04.2009 Podstrana: Okupili se mali hrvatski brodograditelji
16.04.2009 Veliki majstor s malim tajnama
Legendarni Stevo Karapand�a ponovo na malim ekranima
11.04.2009 Uskrs u Hrvata; Sveto trodnevlje – Velika subota, Uskrsno bdijenje
11.04.2009 Prolje�e s knjigom Matice hrvatske – Travanj 2009.; mjesec hrvatskog Program
10.04.2009 Uskrs u Hrvata; Sveto trodnevlje – Veliki petak muke Gospodnje
09.04.2009 Uskrs u Hrvata; Sveto trodnevlje – Veliki �etvrtak
08.04.2009 Me�unarodna ljetna škola hrvatskog jezika i kulture u Zadru
07.04.2009 Prolje�e s knjigom Matice hrvatske – Travanj 2009.; mjesec hrvatskog pjesništva Plakat / Program
07.04.2009 Stop GMO – Stop genetski modificiranim usjevima
03.04.2009 Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
O�uljak
30.03.2009 Njegovo festivalsko veli�anstvo - 13. Me�unarodni uli�ni festival Cest is d Best
29.03.2009. Proglašenje dokumenata neva�e�im
28.03.2009. Izašla knjiga OBITELJSKI ZAKON - Prema stanju propisa na dan 27. velja�e 2009. godine
27.03.2009. Dubrovnik mixt sich den Frühlingscocktail
25.03.2009. Nova dva va�na otkri�a Radmana i �iki�a
23.03.2009. Ministarstvo igara i igrica
22.03.2009. JURIS PROTECTA: 2. Otvoreno pismo Hrvatskoj odvjetni�koj komori
21.03.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
20.03.2009. Promocija zbirke pjesama „S ob(j)e strane Dunava“ autora Adama Bešlina Nove
18.03.2009. St. Patrick's day Festival u Zagrebu
16.03.2009. JURIS PROTECTA: „Dok su gra�ani Hrvatske ginuli na bojištima, odvjetnici-tajkuni su punili d�epove“
07.03.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
03.03.2009. Ništa od EU: u petoj brzini po�eli nam otpadati kota�i
Velja�a
27.02.2009. Pliva pliva... ma ustvari ve� je otplivala: PLIVA IN MEMORIAM
26.02.2009. OIB - Osobni identifikacijski broj
24.02.2009. Svjetski molitveni dan - 2009.
24.02.2009. Gra�ansko-eti�ki forum Hrvatske: Otvoreno pismo o stanju u medijima
22.02.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
21.02.2009. Veli�anstveni Dje�ji fašnik u Samoboru
Deseci tisu�a maskirane djece i roditelja na 183. Samoborskom fašniku
18.02.2009. Zakon o strancima tjera turiste
11.02.2009. Predstavljen programa 100. Turopoljskog fašnika, 13.2. – 24.2.2009.
08.02.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
07.02.2009. Preko 40 tisu�a fotografija završilo je u kola�ima Ane Barbari�
03.02.2009. Poziv na konferenciju za medije povodom „Deklaracije o hrvatskom pravosu�u i masovnom kršenju ljudskih prava“
01.02.2009. Ton�i Matuli�: Metamorfoze kulture
Sije�anj
28.01.2009. Veli�anstvena proslava 40. ro�endana Gradskog kazališta Jastrebarsko
26.01.2009. Poziv na Godišnju skupštinu KLD-a „REŠETARI“ Izvještaj o radu u 2008. i Plan rada za 2009. godinu
25.01.2009. Mladi glazbenici u Matici hrvatskoj 2008/2009.
21.01.2009. Još o brodogradnji - Porinut tanker u Kraljevici
16.01.2009. Zvonimir Springer o problemu hrvatske brodogradnje i �lanak Kornelija Bosiljevi�a: Iskre hrvatskog rodoljublja
15.01.2009. Druga plja�ka hrvatske brodogradnje
14.01.2009. Spasimo hrvatsku brodogradnju
12.01.2009. Završena promocija studenata Pomorskog Fakulteta
11.01.2009. Sve�ani koncert povodom 55. obljetnice Zagreba�kih solista
 

Untitled Document