Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

30.10. 2009.

 
 


Zagreba�ki �esi odali po�ast Kamili Prelog

�eška beseda Zagreb, najstarija udruga �eške manjine u Hrvatskoj, tijekom listopada je nizom manifestacija obilje�ila 135. godišnjicu osnutka, a koliko poštuju svoju prošlost i tradiciju zagreba�ki �esi pokazali su u subotu 10. listopada kada su u�enici �eške dopunske škole posjetili grobove poznatih �eha na zagreba�kom groblju Mirogoj.

Na prijedlog Hrvatsko- �eškog društva s kojim �eška beseda intenzivno sura�uje u mnogim aktivnostima, voditeljica Sekcije za njegovanje �eške tradicije Jarmila Hanuška organizirala je obilazak Mirogoja za najmla�e pripadnike �eške manjine kako bi odali po�ast svojim sunarodnjacima koji su u proteklih stotinjak godina pridonijeli razvoju Zagreba i Hrvatske na svim društvenim podru�jima.

U pratnji Jarmile Hanuške i svoje u�iteljice Maje Burger, dvadesetak u�enika �eške dopunske škole na grobove poznatih �eha ili osoba �eškog porijekla polo�ilo je gran�ice lipe, �eškog nacionalnog drveta, koje su bile ukrašene hrvatskom trobojnicom. Lipovim gran�icama tako su ukrašeni grobovi Augusta Šenoe, Ivana Zajca, Vjenceslava Novaka, Milutina Cihlara Nehajeva, Jagode Truhelke, Marije Ru�i�ke- Strozzi, Marije Radi�, Frana Lhotke, Gustava Jane�eka, Otona Ku�ere i drugih, a tko su oni bili i zbog �ega su zaslu�ni za Hrvatsku i Zagreb mladi zagreba�ki �esi podsjetili su se �itanjem ulomaka iz knjige „�esi Zagrebu- Zagreb �esima“ Marijana Lipovca i Franje Vondra�eka koja je dan ranije bila sve�ano promovirana.

Organizatori posjeta Mirogoju nisu zaboravili još jednu manje poznatu �ehinju - Kamilu Prelog, suprugu hrvatskog kemi�ara i nobelovca Vladimira Preloga koja je umrla 2008. u 98. godini �ivota. Od lipnja ove godine urna Kamile Prelog po�iva u grobnici Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u arkadama uz urnu svog supruga s kojim je u braku provela gotovo 65 godina. Pra�anka Kamila Vítková, kako se zvala prije udaje, jedna je od mnogih �ehinja koje su svoje bra�ne partnere pronašle upravo u Hrvatima, a hrvatsko- �eški brakovi još su jedna va�na komponenta koja povezuje dva naroda. Iako je u Zagrebu provela samo kratak dio �ivota, od 1935. do 1941., Kamila Prelog zaslu�eno je na svom posljednjem po�ivalištu dobila lipovu gran�icu od svojih zagreba�kih sunarodnjaka koji �e uspomenu na tu samozatajnu suprugu hrvatskog nobelovca njegovati i dalje.

Za portal: Marijan Lipovac,
tajnik Hrvatsko- �eškog društva

 

*****

 

Vezani �lanci:

Biskup Duh, zaslu�ni i tajnoviti �eh
– prvi biskup Zagreba�ke biskupije

Moravski Hrvati napokon dobili svoj kulturni centar

O HRVATSKO - �EŠKOM DRUŠTVU

Vladimir Prelog na praškom kemijskom nebu

Stolje�e uzajamnih veza

�eh je nam je dao svjetlo i gimnaziju, a sad nam brani ulazak u EUNa vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.