Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

09.10. 2009.

 
 


Na web-stranici Gradskog kazali�ta Jastrebarsko:
Nova ''Ljubica'' za novu sezonu

Na web-stranici Gradskog kazališta Jastrebarsko, u rubrici Novosti, �itamo da �e nova predstava „Ljubica“ �etiri dana prije prikazivanja u Badenu i Bernu, koje �e biti u subotu i nedjelju 17. i 18. listopada, biti prikazana i doma�oj publici u Jaski. Tako �e i Jaskanci vidjeti novu „Ljubicu“ koja je obnovljena radi poziva na gostovanje u Švicarskoj.  


www.gkj.hr

Nova ''Ljubica'' za novu sezonu

Novu kazališnu sezonu 2009/10. Gradsko kazalište Jastrebarsko zapo�inje na najbolji na�in - predstavama u Jaski i me�unarodnim gostovanjem!

Ve� mjesec dana vrijedni kazalištarci marljivo uvje�bavaju i prisje�aju se ''Ljubice'' Augusta Šenoe u adaptaciji i re�iji Nine Škrabea. Ta predstava u ovoj je verziji premijerno izvedena s velikim uspjehom i dvadesetak izvedbi 2003, obnavljana je 2007. kada se okitila nagradama na kazališnim smotrama (Velimir Kokot je tom prilikom proglašen najboljim glumcem u Hrvatskoj dok su nagrade dobili i redatelj Nino Škrabe i glumica Borka Lu�i�), a nova obnova starog dokazanog hita uslijedila je ovaj put radi poziva na gostovanje u Švicarskoj.

Nakon blistavog uspjeha 2006. kada su se Jaskanci predstavom ''Kidaj od svoje �ene'' Raya Cooneyja u adaptaciji i re�iji Nine Škrabea predstavili u Schaffhausenu, Badenu i Zugu, u�estalim pozivima iz Švicarske nije se moglo odoljeti pa �e se Gradsko kazalište tako u subotu 17. listopada s ''Ljubicom'' predstaviti u Badenu, a 18. listopada jaskanski �e glumci po prvi put u povijesti zaigrati u glavnom švicarskom gradu, Bernu. Jaskanski kazalištarci još uvijek se sje�aju izuzetno toplog prijema švicarskih Hrvata prije nekoliko godina kada su mlade jaskanske glumce svake ve�eri na kraju predstave pozdravile bu�ne i dugotrajne ovacije razdraganih gledatelja pa i sada jedva �ekaju svoj ponovni susret s odli�nom švicarskom publikom.

Sastav ''Ljubice'' i dalje predvodi neuništivi Mladen Pavli� kao doktor Radi�, tu je i ''�umbera�ka Petrunjela'' Jelica u sjajnoj izvedbi Borke Lu�i� i Ivane �u�ak, staru Ljubicu opet �e utjeloviti Mia Matasi� i Iris Se�en, a svojoj debitantskoj ulozi Luje Biberovi�a vra�a se sada ve� dokazani gluma�ki maher Vladimir Ra�enovi�. Sigurni smo da jaskanska publika jedva �eka ponovni susret s Markom Uzornicem, legendarnim krznarom iz Donje Reke kojeg je prvak jaskanskog kazališta Velimir Kokot odigrao upravo maestralno, što dokazuju brojne nagrade i burni pljesak kojim �e ga, sigurni smo, nagraditi i Švicarci, koji još ni ne znaju kakve ih salve smijeha o�ekuju. Luka Tomac briljirat �e opet kao Grahovac, dok �e se u ulozi poru�nika Miše okušati ve� provjereni komi�ar Igor Stankovi�. Neodoljivi barun Edica i dalje je Marko Severinac, Ljubi�evu tuma�i Lana Vlaši� a Paunovi�ku Maja Novosel. Starog Ben�i�a i dalje predstavlja svestrani Nikola Oslakovi�, a galeriji simpati�nih i vragometnih slugu uz Ivana Karla Pintara, Branimira Divjaka, Nenada Dautovi�a i Nikolinu Oslakovi� pridru�uju se Ivan Vinš�ak i popularni Josip Cukovi� Cuki, legendarni gusar Smee iz ''Petra Pana''.  

U ''Ljubici'' �e se u ovoj najnovijoj verziji mo�i vidjeti i neka nova lica. Tako �e barunicu Bodi�evu zaigrati Jelena Budimir-Bekan, mladu Ljubicu uz proslavljenu Zrinku Lovretin predstavljat �e ljupka Lana Jer�inovi�, Malvina �e postati duhovita Ines Paljug, u ulozi sluge Juri�a svoj �e nenadmašni humor pokazati Lovro Tomac, dok �e pjesnika Vlatka Cvjetini�a do�arati šarmantni Mario Lehpamer Lepi; i Lovro i Lepi do sada najpoznatiji kao heroji svih Izgubljenih dje�aka i gusara u još jednom mega-hitu našeg kazališta, ''Petru Panu'', gdje su igrali Lipog Galeba.

''Ljubica'' �e u Jaski ponovno zaigrati u ponedjeljak, 12. i utorak 13. listopada u 20 sati - svi ste pozvani!

Izvor: Gradsko kazaliste Jastrebarsko, www.gkj.hr - NovostiNa vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.