Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
   
     
 
  

27.10. 2009.

 
 


Stolje�a uzajamnih veza

Od prvoga zagreba�kog biskupa Duha iz 11. stolje�a do današnjih dana �esi u Zagrebu ostavili su traga na mnogim podru�jima.

Staro�eška šala ka�e da su u trenutku kada je stupio na tlo Novoga svijeta, Kolumba do�ekali - �esi pa je prvi pozdrav glasio: „Ahoj, pane Kolumbo! Mi smo ve� stigli!“. Tako se �esi šale jer je njihova dijaspora odavno krenula u osvajanje svijeta, a da je tomu uistinu tako, govore i povijesna vrela. Jedan od prvih ljudi koji se poimence spominje u Zagrebu bio je biskup Duh iz 11. stolje�a, prvi poznati �eh u Hrvatskoj.

Dugu povijest i velik doprinos �eha Zagrebu tri su godine istra�ivali i ukori�ili u povodu 135. obljetnice �eške besede u Zagrebu Vjesnikov novinar Marijan Lipovac, po struci profesor povijesti i �eškoga, te novinar i scenarist Franjo Vondra�ek. I u petak su u �eškoj besedi predstavili svoju opse�nu knjigu „�esi Zagrebu - Zagreb �esima“.

Autori se nisu dali na klasi�an pregled doga�aja kroz povijest, ve� su istra�ili istaknute pojedince, rodom ili porijeklom iz �eške, koji su kroz povijest dali Zagrebu svoj prinos.
Od prvoga zagreba�kog biskupa do današnjih dana Lipovac isti�e znatan doprinos �eha u Zagrebu, koji su ostavili traga na mnogim podru�jima - crkvenom, gospodarskom, politi�kom, u kulturi, umjetnosti, znanosti, prosvjeti, sportu, zaštiti �ivotinja...

Premda bi se isto moglo re�i i za pripadnike nekih drugih manjina u Zagrebu, Lipovac isti�e da se u slu�aju �eha radi o narodu koji Hrvatima nije susjed.

Dijalog, sporazumijevanje, me�usobno prijateljstvo i uva�avanje stolje�ima su krasili me�uodnos starosjedilaca i �eha u Zagrebu, ukazala je urednica knjige Agneza Szabo, koja je istaknula jasno�u stila i izlaganja autorskog dvojca, ali i nepristranost i relevantne izvore podataka.

Da se radi o su�ivotu kakav dva naroda samo po�eljeti mogu, podsjetio je i Juraj Bahnik, autor poglavlja o sudjelovanju �eha u Domovinskom ratu, podsjetivši da �esi nisu dvojili kada je trebalo po�i u obranu hrvatske domovine.

�eški je doprinos vidljiv i u drugim dijelovima Hrvatske, podsjetio je akademik Josip Bratuli�. Cijela je Hrvatska kroz povijest privla�ila �ehe, koji su ovdje postajali u�itelji, profesori, sveu�ilišni profesori, obrtnici, trgovci...

�esi u Osijeku zapo�eli su pisanje hrvatske enciklopedije, u Istri sa�uvali identitet hrvatskih sela, zaslu�ni su za �uvanje glagoljske baštine na otoku Krku.
„Gdje god se okrenete, na�i �ete nekog �eha koji je pridonio hrvatskoj kulturi“, ka�e Bratuli�, �iji je prijedlog prou�iti i proširiti knjigu na cijelu Hrvatsku.

O knjizi i godišnjici �eške zajednice u Zagrebu govorili su i Jaromil Kubi�ek, predsjednik �eške besede Zagreb, te Adolf Tomek, predsjednik Vije�a �eške nacionalne manjine Grada Zagreba.

Znameniti zagreba�ki �esi
Zagreb je �ehe, kao uostalom i sve druge doseljenike, prihvatio kao malo koja sredina. Ve�ina se s vremenom tu asimilirala, a na podrijetlo podsje�aju prezimena - Prohaska, Novotny, Jelinek, Dole�al, Houra, Petranjek. U kratkom podsjetniku na �ehe u Zagrebu od biskupa Duha do današnjih dana Marijan Lipovac podsje�a da su �esi bili i izdava�i prvih hrvatskih novina (Antun Jandera), osniva�i hrvatske slavistike, fizike, kemije, farmaceutike i botanike (Lavoslav Geitler, Vinko Dvorak, Gustav Jane�ek, Bohuslav Jiruš), prvi tajnik Društva za zaštitu �ivotinja Dragutin �ech, velika glumica Marija Ru�i�ka-Strozzi, autor najpoznatijeg hrvatskog baleta „�avo u selu“  Fran Lhotka, scenarist prvoga hrvatskog igranog filma Arnošt Grund, dva predsjednika HAZU - Gustav Jane�ek i Albert Bazala. �eškog porijekla bili su i knji�evnik August Šenoa i skladatelj Ivan pl. Zajc, prvi hrvatski nobelovac Lavoslav Ru�i�ka, utemeljitelji budu�ih tvornica Badel, Pliva i Kraš.

Izvor: Vjesnik, Martina Kalle

Portal je uspio dobiti i nekoliko fotografija s predstavljanja knjige Marijana Lipovca i Franje Vondra�eka „�esi Zagrebu - Zagreb �esima“:


Marijan Lipovac, jedan od dva autora knjige
(Franjo Vondra�ek, drugi autor, nije mogao prisustvovati promociji knjige)


O knjizi i godišnjici �eške zajednice u Zagrebu govorili su, s lijeva na desno:
Jaromil Kubi�ek, predsjednik �eške besede Zagreb, Marijan Lipovac, autor knjige, Adolf Tomek, predsjednik Vije�a �eške manjine Grada Zagreba, urednica knjige dr. Agneza Szabo, potpredsjednica Vije�a �eške manjine Grada Zagreba Jarmila Kozak- Marinkovi� i Juraj Bahnik, potpredsjednik �eške besede Zagreb


S lijeva na desno: Jaromil Kubi�ek, Marijan Lipovac, Adolf Tomek i dr. Agneza Szabo


Jaromil Kubi�ek, Marijan Lipovac i Adolf Tomek


Predstavljanje knjige s velikim interesom je pratila puna dvorana publike

Fotografije: Ranko Markovi�

***** 

Vezani �lanci:

Biskup Duh, zaslu�ni i tajnoviti �eh
– prvi biskup Zagreba�ke biskupije

Moravski Hrvati napokon dobili svoj kulturni centar

O HRVATSKO - �EŠKOM DRUŠTVU

Vladimir Prelog na praškom kemijskom nebu

Za portal pripremio: zmNa vrh

 
 
 
 

 

Untitled Document

129
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.