Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Zvonko Springer: BEZ KRIVNJE IZOP�EN ili MOJ KRI�NI PUT

Zahvaljujemo autoru �to nam je dopustio ovu knjigu, koja je neprocjenjivi dokument bolnih trenutaka hrvatske povijesti, putem na�eg portala predstaviti Hrvatima diljem svijeta, a engleskom verzijom knjige i onima koji su sticajem okolnosti zapustili, zaboravili ili koji nisu imali prilike nau�iti hrvatski jezik; drugim, tre�im, petim generacijama hrvatskih iseljenika, a i prijateljima Hrvatske koji jo� ne vladaju hrvatskim jezikom.

I uredni�tvo portala i Zvonka Springera, autora knjige, interesira Va�e mi�ljenje o knjizi, pa bi nas jako veselilo kad bi nam na adresu urednistvo@arhiva.croatia.ch napisali �to mislite o knjizi, kako ste je do�ivjeli. Sve prispjele poruke rado �emo proslijediti autoru knjige, a izbor najinteresantnijih mi�ljenja i objaviti na portalu. Za Va�u cijenjenu suradnju unaprijed srda�no zahvaljujemo!

Uredni�tvo portala

 

 

Va�no!

Da bi ste bez problema otvorili pdf-file ili datei instalirajte si pomo�ni program od Adobea Acrobat koji slu�i za o�itavanje pdf formata. Isti mo�ete prona�i na dole navedenom linku na njema�kom ili nekom drugom jeziku...
http://www.adobe.de/products/acrobat/readstep2.html

 Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.