Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


"Robin Hood" u Zagreba�kom kazalištu lutaka

Predstava posve�ena jaskanskom Govi�u igra u Zagreba�kom kazalištu lutaka,
a premijera je odr�ana u subotu 4. velja�e

http://jaska.com.hr/images/content/v_1695.jpg

Igrokaz "Robin Hood ili kako su Robert od Locksleya i njegova vesela dru�ba spasili Sherwoodsku šumu" premijerno je s velikim uspjehom izveden u Zagreba�kom kazalištu lutaka u subotu, 4. velja�e 2012, uz nazo�nost brojnih poznatih kazalištaraca i prijatelja kazališta (Dinko Bogdani�, Slobodan Šnajder, Dubravko Jela�i�-Bu�imski, Miro Me�imorec, Ivica Kun�evi�, Matko Ragu�, Stjepan Baloban, Sonja Zubovi�, Sanja Pili�, Mira Muhoberac, Vitomira Lon�ar, Sanja Nik�evi�, Perica Martinovi�, Andrija Tunji�, Josip Panduri�, Vladimir Ko�iš-Zec), ali i mnoštva razdraganih mališana.

Predstava je zasnovana na brojnim poznatim i omiljenim knjigama i filmovima o Robinu Hoodu i njegovoj dru�ini, ali govore�i o Engleskoj, Nottinghamu i Sherwoodu autor teksta, jaskanski pisac i dramati�ar Nino Škrabe prije svega je na umu imao hrvatsku svakidašnjicu i hrvatske probleme. Sherwoodska šuma smještena je tako u Škrabeovoj verziji pri�e o Robinu Hoodu podno Plešivice, a Robin, Marijana, Mali John, fratar Tuck i ostali junaci govore hrvatskim jezikom. Engleski, škotski, irski i velški dijalekti pretvoreni su u štokavsko, kajkavsko i �akavsko narje�je, a srednjovjekovna glazba oboga�ena je doma�im ugo�ajem i zvukom (skladatelj Mladen Tarbuk).

Robin Hood" u Zagreba�kom kazalištu lutaka prava je jaskanska predstava u kojoj se spominje i Jastreb-grad te još neka mjesta posebno poznata Jaskancima, a komad je pisan za djecu i mlade� od 7. do 107. godine. Uz Ninu Škrabea, u stvaranju "Robina Hooda" sudjelovala je još jedna "Jaskanka" - voditeljica Baletnog studija Jastrebarsko Svetlana Luki� zaslu�na je za maštovitu koreografiju, dok rafiniranu re�iju s puno dinamike potpisuje poznati kazališni redatelj �elimir Mesari�.

Cilj ove nove verzije "Robina Hooda" je, uz prisje�anje na do�ivljaje popularnih junaka Sherwoodske šume, kod malih i velikih gledatelja probuditi ekološku svijest - upozoriti na masovna rušenja vrijednih starih šuma i višestoljetnih vizura drevnih gradova koja se doista doga�aju u zagreba�koj okolici, ali i u samom središtu Zagreba.

Autor Nino Škrabe napisao je u kazališnom programu: "Ovaj tekst posvetio sam šumi Govi�, višestoljetnom uresu i sanjalištu grada Jastrebarskog, okrutno posje�enom u studenom 2007. Tada je iz Govi�a protjeran sav šumski narod ili, rije�ima svetog Franje Asiškog, sestre srne, vjeverice i �une, bra�a ze�evi, fazani i slavuji, prognani su šeta�i i sportaši, a plemenita, stara stabla završila su u pilani."

"Robina Hooda" treba pogledati i zbog odli�ne gluma�ke postave koju predvode Boris Mirkovi� kao Robin Hood, Vanda Bo�i� kao Maid Marian i An�elko Petric kao Mali John.

Izvor: portal jaska.hr

*****

Autor Nino Škrabe dobro je poznat i nama u Švicarskoj. Gradsko kazalište Jastrebarsko izvelo je na svojoj švicarskoj turneji dvije njegove predstave u Badenu; 2006. godine "Kidaj od svoje �ene" i 2009. godine predstavu "Ljubica".

Hrvatski kulturni klub Švicarske, organizator švicarske turneje Gradskog kazališta Jastrebarsko, omogu�io je da predstavu "Kidaj od svoje �ene", osim u Badenu, vide i gledatelji u Schaffhausenu i Zugu, a predstavu "Ljubica", osim u Badenu, i gledatelji u Bernu:

Na predstavi "Kidaj od svoje �ene" gledatelji su se "kidali" od smijeha!

"Ljubica" oduševila puno gledalište u Badenu

Kazališna predstava "Ljubica" oduševila i u Bernu

Gradsko kazalište Jastrebarsko gostovalo u Badenu i Bernu
Jaskanci ponovno oduševili Švicarce

S velikim zadovoljstvom pro�itat �u novu knjigu Nine Škrabea "Pisci jaskanskog kraja", koju mi je, s posvetom autora, ovih dana iz Jastrebarskog donio prijatelj Marijan:

Predstavljena knjiga Nine Škrabea
„Pisci jaskanskog kraja“

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.