Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Milenijska fotografijahrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga

Od prof. dr. Marije Ka�telan-Macan dobili smo po�etkom studenoga obavijest, da �e u povodu zavr�etka dvogodi�njeg obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja hrvatsko-�vicarskog nobelovca, prof. Vladimira Preloga, poznati snimatelj �ime Strikoman snimiti milenijsku fotografiju hrvatskih kemi�ara, kemijskih in�enjera i njihovih prijatelja i poziv da prisustvujemo tome doga�aju. Sa �eljom da projekt u potpunosti uspije, portal je 9. studenoga objavio poziv Organizacijskog odbora, u nadi da �e ga pro�itati zainteresirani u Zagrebu i bli�oj i daljoj okolici, koji �e biti u mogu�nosti i osobno sudjelovati u tome projektu.

Prof. dr. Marija Ka�telan-Macan nas je u me�uvremenu obavijestila, da je snimanje milenijske fotografije, koja �e pridonijeti medijskoj promid�bi Prelogova imena i hrvatske kemije, uspje�no obavljeno u ponedjeljak 12. studenoga 2007. u 14 sati na Maruli�evu trgu �ispred zgrade Arhiva, usprkos povremenoj ki�ici koja je snimanje pomalo ometala.

Zbog efektnosti fotografije koja je snimljena unutar Prelogova profila, snimatelj �ime �Strikoman je zamolio sudionike da budu odjeveni u tamnu odje�u, �ega su se sudionici, njih oko 200, uglavnom pridr�avali, no upravo zbog te ki�ice na�ao se tu i poneki svijetli ki�ni mantil pa i poneki ki�obran, ali fotografija je i pored toga odli�no uspjela..

Nakon snimanja sudionici su pozvani na �a�icu razgovora u Klubu nastavnika na Maruli�evu trgu 20.

Koordinatorica toga projekta, prof. dr. Marija Ka�telan-Macan, poslala nam je i �etiri fotografije, snimljene tom prilikom, koje rado prenosimo �itateljima portala:


Prelogov profil pripremljen je za snimanje milenijske fotografije...


... i sudionici snimanja, odjeveni u tamnu odje�u, polako zauzimaju mjesta
u ozna�enom profilu.


Povremena ki�ica ometa snimanje, no sudionici polako zatvaraju ki�obrane...


... i snimanje milenijske fotografije je uspje�no obavljeno:
Profil hrvatsko-�vicarskog nobelovca, prof. Vladimira Preloga jasno raspoznajemo!

*****

PS:
Obilje�avanje 100. obljetnice ro�enja hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga medijski je pratio i na� portal, objavljuju�i niz priloga o prof. Prelogu i aktivitetima povodom 100. obljetnice njegova ro�enja:

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070714.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070925_prelog.php

Portal zahvaljuje svima autorima koji su nam poslali priloge o prof. Prelogu.

 

Za portal: Zvonimir Mitar


Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.