Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Poziv na sve�ano predstavljanje edicija posve�enih 100. obljetnici ro�enja nobelovca Vladimira Preloga

Po�tovani,

Organizacijski odbor obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja nobelovca Vladimira Preloga ima �ast pozvati Vas na sve�ano predstavljanje edicija posve�enih toj velikoj obljetnici.

Predstavljanje edicija odr�at �e se u Velikoj predavaonici Fakulteta kemijskog in�enjerstva i tehnologije Sveu�ili�ta u Zagrebu, Maruli�ev trg br. 20

u ponedjeljak,� 16. srpnja 2007. u 12,00 sati.

 

Program:

Pozdravne rije�i dekana FKIT -� dr. sc. Antuna Glasnovi�a i uzvanika

1. Predstavljanje knjige Vladimir Prelog "Moja 132 semestra studija kemije".

O knjizi �e govoriti dr. sc. Miljenko Dumi�, u ime uredni�tva,� i dr. sc. Vitomir �unji�, recenzent.

2. Predstavljanje Zbornika radova znanstveno-stru�noga skupa "Vladimir Prelog i hrvatska kemija". Zbornik �e predstaviti prof. dr. sc. Grace Karminski-Zamola, predsjednica Programskoga odbora Skupa i dr. sc. Danko �kare, urednik Zbornika.

3. Predstavljanje DVD-a "Vladimir Prelog-znati�eljom do istine".

O stvaranju DVD-a govorit �e autor mr. Tihoni Br�i� iza �ega �e biti prikazan sa�etak filma.

Nakon predstavljanja slijedi zakuska u Klubu nastavnika FKIT-a.

O�ekujemo Vas s rado��u.

Za Organizacijski odbor:

Dr. sc. Marija Ka�telan-Macan, red. prof.

 

*****

Istovremeno Hrvatski internet portal u �vicarskoj www.arhiva.croatia.ch koristi priliku, paralelno uz sve�ano predstavljanje edicija posve�enih 100. obljetnici ro�enja nobelovca Vladimira Preloga, svoje �itatelje jo� jednom podsjetiti na priloge posve�ene uspomeni na prof. Preloga, objavljene na ovom portalu:

01. travnja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070401b.php

27. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/070127a.php

07. sije�nja 2007.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/070108c.php

22. studenoga 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122.php
Uklju�uju�i 6 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122b.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122c.php
http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/061122a.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/drustva/hkk/vladimir_prelog_100_godina_1.php

07. sije�nja 2006.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/060107.php

07. sije�nja 2005.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2.php
Uklju�uju�i 4 priloga:
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_2f.php 
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Gimnazija%20u%20Osijeku.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Prilozi%20veleposlanstva%201998.pdf
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/images/prelog/Kruno%20Chimia%201999.pdf
--------
- http://www.arhiva.croatia.ch/kako/050107_1.php
- http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/knjizevnost/050107.php

28. sije�nja 2002.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest090.php

19.rujna 2001.:
- http://www.arhiva.croatia.ch/vijesti/vijest016.php

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.