Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


Poziv na snimanje milenijske fotografijehrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga

 

Po�tovani,
molim da se u �to ve�em broju odazovete pozivu, kako bismo medijski promovirali Vladimira Preloga i kemiju. Organizacijski odbor poziva Vas da proslijedite poruku kako bi nas se dovoljno skupilo u ponedjeljak, 12. studenoga u 14 sati na Maruli�evu trgu (ispred Arhiva).
M. Ka�telan-Macan

Od prof. dr. Marije Ka�telan-Macan dobili smo obavijest o snimanju milenijske fotografije hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga i poziv da prisustvujemo tome doga�aju. Sa �eljom da projekt u potpunosti uspije, portal rado objavljuje poziv Organizacijskog odbora, u nadi da �e ga pro�itati zainteresirani u Zagrebu i bli�oj i daljoj okolici, koji �e biti u mogu�nosti i osobno sudjelovati u tome projektu:

Po�tovane kolegice i kolege,

U povodu zavr�etka dvogodi�njeg obilje�avanja 100. obljetnice ro�enja Vladimira Preloga poznati snimatelj �ime Strikoman snimit �e milenijsku fotografiju hrvatskih kemi�ara, kemijskih in�enjera i njihovih prijatelja.
Snimanje �e se obaviti u ponedjeljak, 12. studenoga 2007. u 14 sati na Maruli�evu trgu ispred zgrade Arhiva.
Odbor za obilje�avanje Prelogove obljetnice poziva vas da se uklju�ite u tu akciju koja �e pridonijeti medijskoj promid�bi Prelogova imena i hrvatske kemije.

Zbog efektnosti fotografije koja �e biti snimljena unutar Prelogova profila, gospodin Strikoman moli sudionike da budu odjeveni u tamnu odje�u. Budu�i da je potrebno oko 200 osoba, Odbor vas i poti�e da o tomu obavijestite i umirovljene kolege i prijatelje izvan va�e institucije, kako bismo se okupili u �to ve�em broju (barem petnaestak minuta prije dogovorenoga termina).

Nakon snimanja pozivamo vas na �a�icu razgovora u Klubu nastavnika na Maruli�evu trgu 20.

Koordinatorica:

Prof. dr. sc. Marija Ka�telan-Macan

 

*****

PS:
Obilje�avanje 100. obljetnice ro�enja hrvatsko-�vicarskog nobelovca prof. Vladimira Preloga medijski je pratio i na� portal, objavljuju�i niz priloga o prof. Prelogu i aktivitetima povodom 100. obljetnice njegova ro�enja:

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070714.php

http://www.arhiva.croatia.ch/kultura/znanost/070925_prelog.php

Portal zahvaljuje svima autorima koji su nam poslali priloge o prof. Prelogu.

 

Za portal: Zvonimir Mitar

 

Po�etak

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.