Arhiv HKS�

 
2002.

12/6/2002
11. KUGLA�KI TURNIR HKSS DANA HRVATSKE DR�AVNOSTI
AJDUK (SH) NA NAJVI�EM POSTOLJU
Z�rich. 11. po redu kugla�ki turnir povodom Dana Hrvatske dr�avnosti organizirao je po prvi puta KK Croatia iz Zuericha. I mora se odmah re�i da je organizator zaslu�io najvi�e pohvale za odli�nu organizaciju samog turnira i svega �to se doga�alo oko turnira. Ali i na turniru doma�in je osvojio mnogo odli�ja.

vi�e

12/6/2002
AJDUK (SH) NEZADR�IVO PREMA NASLOVU
Z�rich - Nakon posrtaja u petom kolu vode�a mom�ad Hrvatske kugla�ke lige u �vicarskoj, Ajduk iz Schaffhausena u �estom kolu opet je zabilje�io pobjedu i tako u�vrstio vode�u poziciju na prvenstvenoj ljestvici.
vi�e


28/3/2002
5. MEMORIJALNI KUGLA�KI TURNIR "MIKA �ARKOVI�" 2002.
Schaffhausen - Za sje�anje na Mika �arkovi�a Vila Velebita svake godine organizira memorijalni kugla�ki turnir na kojem nastupaju sve ekipe I. i II. hrvatske kugla�ke lige u �vicarskoj, ali i mnogo zabavnog kugla�kog natjecanja.
Pokale i nagrade podijelio je sin Mike �arkovi�a, Marijan i zahvalio svima na odazivu.

vi�e

22/3/2002
VILA VELEBITA II IZNENADILA FAVORITE
Z�rich - Nakon �etiri uzastopne pobjede o�ekivao se nastavak serije pobjede Ajduka iz Schaffhausena, ali sada se vidi da nema vi�e nepobjedivih ekipa.
vi�e

16/3/2002
AJDUK (SH) NEZADR�iVO PREMA NASLOVU

Schaffhausen - Hrvatska kuglacka liga u Švicarskoj odigrala je do sada cetiri kola, ali po rezultatima se vec sada naslucuje buduci prvak u I. ligi
vi�e

11/3/2002

VILA VELEBITA II NA POBJEDNI�KOM POSTOLJU
Kugla�ki turnir povodom 10 godina H�D AJDUK � Schaffhausen
vi�e

3/2/2002
AJDUK OPET NAJBOLJI - CROATIA/ZH BOLJA OD M. GUPCA
Z�rich
- Drugo kolo hrvatske kugla�ke lige u �vicarskoj bilo je opet puno iznena�enja - tek peto mjesto prvaka Matije Gupca, koje je jo� morao podijeliti sa Vilom Velebita II te pobjeda
ekipe Ajduka.
Po�etak prvenstva najavljuje najuzbudljivije prvenstvo od osnutka Hrvatske kugla�ke lige u �vicarskoj.
vi�e

24/1/2002
�ELJKO GRIL VELIKO POJA�ANJE CROATIJE I IZ Z�RICHA
Z�rich - �eljko Gril
, jedan od najboljih kugla�a prvaka Matije Gupca iz Schaffhausena, nakon deset godina kuglanja za Matiju Gupca, ove zime promijenio je sredinu. Pristupio je bli�oj (kilometarski) Croatiji I iz Zuericha, novom prvoliga�u.

vi�e

7/1/2002
Turniri 2002. godine
odr�at �e se po sljede�em rasporedu:
H�D AJDUK/SH 24,25,26,27.01.2002.
Mika �arkovi�/SH 14,15,16,17.03.2002.
Dan Dr�avnosti 23,24,25,26.05.2002.

Godi�nja skup�tina HKSS-a
odr�at �e se 14.12.2002.
2001.

21/12/2001

Blagoslovljene boži�ne blagdane i sve najbolje u Novoj 2002. godini svim �lanovima i prijateljima želi Hrvatski kugla�ki savez u �vicarskoj.


4/12/2001

Z�rich
-
Vrlo bogata kugla�ka sezona hrvatskih kugla�kih klubova u �vicarskoj je zavr�ena, pa se sada zbrajaju postignuti rezultati, koji pokazuju koji je klub sa kakvim uspjehom ili neuspjehom zavr�io sezonu 2001. "Kugla�ki bal" bila je zavr�na sve�anost svih kugla�ica i kugla�a, odr�an je u T�gerwilenu u organizaciji KK Agram.
vi�e

4/12/2001
VILA VELEBITA II (SH) NA NAJVI�EM POSTOLJU

Schaffahausen - Povodom 10. obljetnice Hrvatskog kugla�kog saveza u �vicarskoj odr�an je prigodan turnir na kojem su nastupile sve mom�adi I. i II. kugla�ke lige.Bila je to lijepa prilika ekipa II. lige da se mjere sa ekipama iz I. lige.Ekipa Vele Velebita II imala je najujedna�eniju mom�ad i osvojila prvo mjesto ispred glavnih kandidata za to mjesto, Ajduka i M. Gupca.Vrlo pozitivno iznenadila je ekipa Croatia I iz Zuericha, koja je osvojila 5. mjesto ostaviv�i mnoge prvoliga�e iza sebe. Croatia I ove godine je prvak II. lige i od idu�e godine natje�e se u I. ligi.

 


   

 

Sastav upravnog
odbora H.K.S.S.:

Marjan Trglavcnik - predsjednik
Branko Stanša - dopredsjednik
Ivan Krznaric - tajnik
Ivan Viljevac - riznicar
Barbara Pucak - clan
Branko Milicevic - clan
Ivan Bubalo - clan
Josip Mandlin - trener reprezentacije 

 

Untitled Document
 
 
 
 


 
           
   
Untitled Document
početna povijest statut članovi pravila kuglanja