ZAVR�ENA KUGLA�KA SEZONA 2001. HRVATSKIH KUGLA�KIH
KLUBOVA U �VICARSKOJ

MATIJI GUPCU (SH) NAJVI�E
NASLOVA U I. LIGI

Z�rich - Vrlo bogata kugla�ka sezona hrvatskih kugla�kih klubova u �vicarskoj je zavr�ena, pa se sada zbrajaju postignuti rezultati, koji pokazuju koji je klub sa kakvim uspjehom ili neuspjehom zavr�io sezonu 2001. "Kugla�ki bal" bila je zavr�na sve�anost svih kugla�ica i kugla�a, odr�an je u T�gerwilenu u organizaciji KK Agram. Na toj sve�anosti podijeljena su mnoga odli�ja i pokali ponajboljim ekipama i pojedincima.Predsjednik Hrvatskog kugla�kog saveza u �vicarskoj Marjan Trglav�nik i tajnik HKSS-a Ivan Krznari� imali su puno ruke posla dok su obavili sav posao podjele nagrada.
Ovom prigodom HKSS podijelio i "Zahvalnice" pojedincima koji su se posebno istakli u radu i promid�bi Hrvatskog kugla�kog saveza u �vicarskoj. Velika je �teta �to se mnogi slavljenici nisu pojavili na ovoj sve�anosti da prime svoja odli�ja za svoj predani rad u 10 godina postojanja HKSS.
Drugo mjesto pripalo je ekipi Ajduka tako�er iz Schaffhausena, od kojih se o�ekivalo da �e ove godine vi�e "zagor�avati" �ivot Zagorcima, ali su u tri kola morali nastupiti bez svog najboljeg kugla�a Romana Zabela, �to im je i donijelo devet bodova zaostatka za vode�im.

Kod pojedinaca I. lige najuspje�niji je bio �lan Matije Gupca, �eljko Gril sa ukupno 7979 sru�enih �unjeva, ispred svog klupskog suigra�a Mirka Paponje, koji je sru�io 7910 �unjeva.Roman Zabel postigao je kao i pro�le godine najbolji rezultat sezone sa 654 sru�ena �unja, ali jo� uvijek dosta od rekordnih 680 �unjeva Stanka �mareca (M. Gubec) sru�enih jo� 1995.Untitled Document
 
 
 
 


 
           
   
Untitled Document
početna povijest statut članovi pravila kuglanja