VIJESTI  
 

Untitled Document
Početna stranica
Povijest U.H.N.K.
Statut U.H.N.K.

Propozicije/Pravila

Članovi
Turniri 2008/2009
Arhiv
Kontakt

 

 

 
 


Interview:
Ivica Duspari�, predsjednik UHNK CH

Nakon polufinalnog susreta UHNK CH izme�u SV Slavonije Bern i NK Dinama Schaffhausen razgovarali smo i s predsjednikom UHNK CH (Udruga hrvatskih nogometnih klubova u Švicarskoj) Ivicom Duspari�em i upitali ga za mišljene o utakmici i daljnjim planovima te udruge.

Portal: Gospodine Duspari�u, kako biste ocijenili ovu utakmicu?
Duspari�: Na po�etku bih se odmah zahvalio za ukazano gostoprimstvo i ozbiljan prilaz organizaciji susreta. Iako je poznato da je teško do�i do adekvatnih terena za igru Slavonci su se potrudili i ogranizirali me� na umjetnoj travi. Vidi se da je �etrdest godina, koliko Slavonija ve� postoji, jedno veliko bogastvo i po ovome �e, ne sumljam, �ivjeti i dalje. Svaka �ast za odli�nu organizaciju.
Sam suset je bio vrlo uzbuljiv, iako �etvrtoligaš NK Dinamo je pokazao da nije lak protivnik. Da potsjetim, na prošlogodišnjim kvalifikacijama ista mom�ad je izbacila NK Croatiu iz Zuericha iz daljnjeg takmi�enja. Neo�ekivano vodstvo od 2-0, zatim poravnanje rezultata i ponovno prilika za pobjedu koja, nakon što je Darko Hodak promašio jedanaesterac, na�alost nije izkorištena. Na kraju je Slavonija slavila, ali što �ete, tako vam je to u nogometu.  

Portal: Recite nam nešto više o ovome takmi�enju.
Duspari�: Ovdje se radi o europskom hrvatskom kupu amaterskih klubova koji se odr�ava svake dvije godine, o �emu je i portal pisao ( http://www.arhiva.croatia.ch/sport/uhnk/080521.php ), a ove godine je doma�in jedan hrvatski klub iz Švicarske, NK Dinamo iz Moehlina.
U ovom takmi�nju koje podupire i HNS u�estvovat �e devet mom�adi iz šest europskih dr�ava, konkretno tri mom�adi iz Njema�ke, dvije iz Švicarske i s po jednom mom�adi iz Švedske (organizator drugog prvenstva), Austrije, Francuske i Slovenije.

Portal: Zna�i ovo je tre�e prevenstvo?
Duspari�: Da, ovo je tre�e prenstvo, a pobjednik istog ima pravo na u�estvovanje na svjetskom prvenstvu amaterskih nogometnih klubova, koje se odr�ava pod potkroviteljstvom HNS-a u Zagrebu idu�e godine.

Portal: Kada �e se odr�ati ovo Europsko takmi�enje?
Duspari�: Zbog termina odr�avanja SP-a u Ju�noafri�koj Republici naš datum je u svibnju,  to�nije od 22. do 23. svibnja 2010. godine.
Iskoritio bih priliku i pozvao Hrvatice i Hrvate da u što ve�em broju posjete Moehlin i da svojim bodrenjem daju svoj doprinos ovom va�nom susretu.

Portal: Gospodine Duspari�, zahvaljujem za ovaj razgovor.
Duspari�: Molim, zahvaljujem i ja u ime UHNK na svemu što je do sada i što �e i ubudu�e �initi udruga www.arhiva.croatia.ch .

Razgovor pripemio: M. Grabovac

Vezani �lanci: