VIJESTI  
 

Untitled Document
Početna stranica
Povijest U.H.N.K.
Statut U.H.N.K.

Propozicije/Pravila

Članovi
Turniri 2008/2009
Arhiv
Kontakt

 

 

 
 


KF Velebit pobjednik drugog Europskog amaterskog nogometnog prvenstva hrvatskih klubova u dijaspori


U �vedskom G�TEBORG-u zavr�eno je drugo Europsko amatersko nogometno prvenstvo hrvatskih klubova u dijaspori. Pored doma�ina KF Velebita, pobjednika ovog natjecanja, na prvenstvu su u�estovale mom�adi NK Dinamo iz Ottakring-a i KUSV Zrinski Waiblingen (�vedska), iz �vicarske NK Dinamo iz Mohlina, iz Austrije HKD Gradi��e, iz Njema�ke NK Croatia Nuernberg i NK Croatia Berlin te iz Francuske A.S. Croatia iz Villefranche.

Sponzor ovoga natjecanja je bio HNS Hrvatske koji je za sve natjecatelje osigurao no�enje i doru�ak u hotelskom smje�taju te prijelazni pokal. Organizacija takmi�enja je bila prepu�tena doma�em klubu KF Velebit iz Goeteborga, koji su, po rije�ima predsjednika udruge Hrvatskih nogometnih kluba �vicarske Ivice Duspari�a, prvenstvo odli�no organizirali. Natjecanju je prisustvovala i delegacija HNS iz Hrvatske.

Idu�e prvenstvo je predvi�eno za 2010. godinu, a trebalo bi se odr�ati u �vicarskoj. Za ovu priliku udruga Hrvatskih nogometnih klubova u �vicarskoj �e raspisati javni natje�aj, na kojem �e mo�i u�estvovati svi hrvatski nogometni klubovi koji se takmi�e u �vicarskim nogometnim ligama i koji su �lanovi udruge UHNK CH.

Za idu�e prvenstvo je predvi�en nastup devet klubova i to tri iz Njema�ke, dva iz �vicarske (doma�in i pobjednik hrvatskog Kupa u �vicarskoj) i �etiri kluba iz drugih europskih zemalja.

Svi koje zanimaju informacije iz "prve ruke" mogu se obratiti Ivici Duspari�u na telefon 0041 79 671 24 17 ili na e-mail sport@arhiva.croatia.ch, s naznakom Europsko amatersko nogometno prvenstvo hrvatskih klubova u dijaspori.

U nastavku mo�ete pogledati fotozapis sa prvenstva i bilten te raspored natjecanja drugog Europskog amaterskog nogometnog prvenstva hrvatskih klubova u dijaspori:
Bilten / Raspored prvenstva

 

 


Za portal iz �vedske Robert Mikuli�