VIJESTI  
 

Untitled Document
Početna stranica
Povijest U.H.N.K.
Statut U.H.N.K.

Propozicije/Pravila

Članovi
Turniri 2008/2009
Arhiv
Kontakt

 

 

 
 


Udruga hrvatskih nogometnih kluba u �vicarskoj nakon pune tri godine stanke ponovo startala sa radom!


Nakon �to je na GS odr�anoj 12. sije�nja 2008. godine u �Zuerichu izabrano novo predsjedni�tvo na �elu sa Ivicom Duspari�em iz NK Posavine Basel odmah se krenulo sa konkretnim ciljevima. Poslije zavr�etka GS i biranja predsjednika i �lanova Uprave izvu�eni su i parovi za odigravanje hrvatskog kupa.

  1. NK Tomislavgrad - NK Dinamo Moehlin 2-8,
  2. FC Croatia ZH - NK Croatia Chur 6-1,
  3. NK Alkar BS - NK Posavina BS 0-1,
  4. NK Zrinski LU - NK Dinamo SH 0-3 ( NK Zrinski odustao od daljnjeg takmi�enja),
  5. NK Posavna TI - NK Ban St. Gallen 3-0 ( NK Ban odustao od daljnjeg takmi�enja),
  6. NK Adria AG - NK Goriza ZH 10-1

Dvanaest �hrvatskih kluba iz �vicarske odigralo je prve kvalifikacijske utakmice za Hrvatski kup u �vicarskoj. Danas se ve� znaju polufinalisti kupa koji �e se odigrati 01. svibnja 2008. u kantonu Ticino u organizaciji US Posavine iz Ticina a pod pokroviteljstvom Udruge hrvatskih nogometnih kluba u �vicarskoj. Sve informacije o mjestu i vremenu odr�avanja turnira mo�ete dobiti kod Dragana Mikuli�a, mobilni 0041 79 705 92 94 ili putem e-maila na: usposavina@hotmail.com

�etiri najuspje�nija kluba su US Posavina Ticino, NK Posavina Basel, NK Dinamo Moehlin i NK Dinamo Schaffhausen igrati �e se za ovu presti�nu titulu a pobjednik stje�e pravo sudjelovanja� na �europskom takmi�nju hrvatskih amaterskih klubova koje �e se odr�ati u Goetenburgu (�vedska), 10 i 11 svibnja, rekao nam je predsjednik udruge Ivica Duspari�.
Hrvatski nogometni savez HNS je pokrovitelj ovog takmi�enja. �


Uprava udruge Hrvatski nogometni klubovi u �vicarskoj


Predsjednik ivica Duspari�, dopredsjednik Pero �akovi�,� NK Croatia Chur, tajnik Damir Tati� FC Croatia Zuerich, blagajnik Mirko Markovi� NK Zrinski Luzern, �lan Anto Buzar NK Dinamo Schaffhausen, �Nadzorni odbor Tomislav Bani� NK Goriza Zuerich, Josip Jele�evi� FC Zuerich i �eljko Vukoja, NK Alkar Basel. �


Nekoliko rije�i o Udruzi :

Udruga Hrvatskih Nogometnih Klubova u CH utemeljena je 20. svibnja 1995. godine u Rheinfeldenu. Udruga je osnovana na inicijativu Franje Ivankovi�, Milana �araka i Josipa Fotaka . U prvi upravni odbor izabrani su Ivo Leutar - Slavonija Bern, Josip Fotak - Croatia Uzwil, Branko Hucika - Ha�k Zagreb 1903 Basel, Franjo Bosni� - NK Od�ak-Posavina Luzern, Luka Rakiti� - NK Pajde Basel, Ivan Paveli� - NK Alkar Basel, Ivica Turi� - NK Vitez Spreitenbach, Edo Kru�lin - UHSK Basel, Milan �arak - Croatia Z�rich, Mijo Dragi� - Posavina Basel.

 


Prvo �elni�tvo UHNK-a u CH
s lijeva na desno: Branko Hucika - rizni�ar, Josip Fotak - predsjednik,
Milan �arak - dopredsjednik, Franjo Bosni� - tajnik

 


Prilikom gostovanja mlade nogometne reprezentacije u Z�richu
s lijeva na desno: Josip Fotak, Ivan Paveli�, Zorislav Srebri�, Ivan Te�a�ki, Martin Novoselac, Ivica Grnja, Kre�imir Ku�ko

 


Radno predsjedni�tvo osniva�ke skup�tine
s lijeva na desno: Edo Kru�ljin, Josip Fotak i Milan �arak

 


Prvi malonogometni turnir u �ast dana dr�avnosti u Bernu
Izaslanik H.N.S.-a Pero Dujmovi� u sredini prilikom predaje fer pleja kapetanu Hajduka iz ZH Jozi Juri�u.


Prvi malonogometni turnir u �ast dana dr�avnosti u Bernu