Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
     
    Pjesni�tvo, proza, kazali�te, publicistika uop�e

 


Preminuo je pjesnik i dramski pisac Radovan Iv�i�

Prevode�i mnoga djela francuske knji�evnosti na hrvatski jezik Ivši� je postao jednom od najva�nijih spona hrvatske i francuske kulture

Fotografija vijesti
Radovan Ivši�
(matica.hr)

Pjesnik i dramski pisac Radovan Ivši� umro je 25. prosinca u Parizu u 88. godini, doznaje se danas od knji�evnice Annie Le Brun, udovice autora legendarne poeme "Narcis" i drame "Kralj Gordogan".

Budu�i da su djela tog pjesnika, dramatika, prevoditelja, esejista i nadrealista, ro�enog 1921. u Zagrebu, zabranjivana tijekom Drugoga svjetskog rata i nakon njega, 1954. godine, na poziv Andrea Bretona, odlazi u Pariz, gdje sudjeluje u svim manifestacijama nadrealisti�kog pokreta.

Prevode�i mnoga klasi�na i suvremena djela francuske literature na hrvatski jezik Ivši� je postao jednom od najva�nijih spona hrvatske i francuske kulture. Od samog dolaska u Pariz ravnopravno je sudjelovao u nadrealisti�kom pokretu, privatno i profesionalno sura�uju�i s Peretom, Bretonom, Miroom, Benoitom.

Ivši�eva djela, od "Dahe" (1941.), "Kralja Gordogana" (1943.), "Kapetana Olivera" (1944.) i "Vodnika pobjednika" (1944.) do drama "Akvarij" (1956.) te "Aiaxaia ili Mo�i re�i" (1980.), uklanjala su sva ideološka rješenja, stoji u njegovoj biografiji na stranicama "Matice hrvatske", koja mu je objavljivala knjige.

Nakon dvadeset godina prešu�ivanja, u Zagrebu mu se 1974. objavljuje izbor starih pjesama "Crno", nakon toga i zbirka �lanaka i intervjua "U nepovrat" (1990.) te knjiga drama "Teatar" (1998.).

Posebno su vrijedne danas raritetne umjetni�ke publikacije i knjige u kojima likovna djela Miroa i Toyena prate Ivši�evu poeziju.

O ugra�enosti Ivši�eva opusa u francusku kulturu i parišku sredinu svjedo�e zapisi o njegovu sudjelovanju na mnogim izlo�bama, manifestima i prosvjedima, te tri knjige sabranih djela ("Poemes", "Theatre" i "Cascades").

Posljednji ispra�aj Radovana Ivši�a bo je 31. prosinca u Parizu u naju�emu obiteljskom krugu. (hina/metro-portal)

 

Radovan Ivši�

Radovan Ivši�, pjesnik, dramatik, prevoditelj i esejist, nadrealist svjetskoga glasa ro�en je u Zagrebu 1921. I za vrijeme Drugoga svjetskog rata i u poslijeratno, titoisti�ko vrijeme dijelio je sudbinu zabranjivanih pisaca, sve dok se potkraj 1954. nije našao u Parizu, gdje je na poziv André Bretona otada sudjelovao u svim manifestacijama nadrealisti�kog pokreta.

Njegovu je teatru, napisanom izmedu 1941. i 1980., zna�ajka da uklanja sva ideološka rješenja, što vrijedi jednako za Dahu (1941), Kralja Gordogana (1943), Kapetana Olivera (1944), Vodnika pobjednika (1944), Akvarij (1956) ili Aiaxaiu ili Mo�i re�i (1980). Godine 1942. Ante Paveli� zapljenjuje njegovu poemu Narcis objavljenu u vlastitoj nakladi. Prije odlaska iz bivše Jugoslavije izdaje Tanke (1954), tako�er u vlastitoj nakladi. U Francuskoj, njegova pjesma Mavena izlazi 1960. s Miróovom originalnom litografijom, zatim ciklus Bunar u kuli (1967) i Autour ou dedans (1974). U Zagrebu, poslije dvadeset godina prešu�ivanja, objavljen je 1974. izbor njegovih starih pjesama Crno, zatim zbirka njegovih �lanaka i interviewa U nepovrat (Zagreb, 1990) te knjiga drama Teatar (Zagreb, 1998).

Otpor ustaškom i komunisti�kom totalitarizmu, duhovno-moralna, pjesni�ka i materijalna nepotkupljivost, te odanost pjesništvu kao na�inu �ivota, potvr�uju, s jedne strane, Ivši�ev put kao istinski duhovno-�ivotni putokaz mla�im generacijama knji�evnika, a s druge strane potvr�uju bolnu konstataciju, što je jedanput ve� izre�ena, kako je Ivši� jedan od rijetkih hrvatskih intelektualaca koji se mo�e pogledati u zrcalo a da mu se ono ne naruga.

Više od pola stolje�a Radovan Ivši� proveo je u Parizu gdje su mu teatri bili širom otvoreni, kao ustalom i mnoge druge svjetske pozornice na kojima su uspješno uprizorene Ivši�eve drame. U Parizu je Ivši� i umro, 25. prosinca 2009.
(matica.hr)

 

Vezani �lanak:

Knji�evnost 1952 – danas: DRAMA - Radovan Ivši�

 

 

 


Vizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo:


Untitled Document

 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.