Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


18.12.2011.

Sr�an Bulat i Filip Mer�ep dobitnici nagrade "Ivo Vuljevi�"

Nagrada Hrvatske glazbene mlade�i "Ivo Vuljevi�" ove godine je dodijeljena gitaristu Sr�anu Bulatu i udaraljkašu Filipu Mer�epu za iznimne uspjehe u protekloj godini, objavljeno je na tiskovnoj konferenciji u �etvrtak u dvorani "Lisinski".


Laureati Sr�an Bulat i Filip Mer�ep
FOTO: RAJKO ŠOBAT

Ocjenjiva�ki sud u sastavu Naima Bali�, Ton�i Bili�, Eva Sedak, Berislav Šipuš i Zdenka Weber u obrazlo�enju nagrade koja ve� tradicionalno pripada mladih glazbenicima na po�etcima njihove karijere za Sr�ana Bulata ka�e da se profilirao kao iznimno uspješan glazbenik, koji je u proteklih petnaest godina osvojio više od �etrdeset uglavnom prvih nagrada na najuglednijim me�unarodnim gitarskim natjecanjima diljem Europe.

"Doista, samo su rijetki glazbenici sposobni ulo�iti toliko discipliniranog rada u pripremanje zahtjevnih natjecateljskih programa i onda ih svjetskim prosudbenim povjerenstvima predstaviti na tako uvjerljiv na�in (...) Nadarenost, iskonski glazbeni talent i njegova �eljezna disciplina i do krajnjih granica profesionalno oblikovana karijera umjetnika koji ne propušta ni jedno zna�ajnije natjecanje - odlike su ovog mladog Spli�anina sa završenim studijem na Muzi�koj akademiji s ocjenom summa cum laude", ka�e se u obrazlo�enju.

Za Filipa Mer�epa, koji je student druge godine udaraljki na Muzi�koj akademiji, u obrazlo�enju pak stoji kako je rije� o glazbeniku posebno vještom na marimbi, instrumentu koji sjedinjuje karakteristike nekoliko instrumenata poput glasovira, harfe i gitare, a koji je ujedno i najmla�i dobitnik "Porina" u povijest te nagrade, i uz Moniku Leskovar jedini hrvatski glazbenik koji je svirao u finalu Eurovizijskog natjecanja mladih glazbenika. Sve�anost dodjele nagrade odr�at �e se 29. prosinca.

Izvor: Vjesnik, autor Vedran Jerbi�

*****

Sr�ana Bulata smo svojevremeno predstavili �itateljima portala pa pogledajmo i te �lanke:

Vezani �lanci:

Diplomski koncert Sr�ana Bulata

1. Classic Festival Bad Ragaz NEXT GENERATION
uz sudjelovanje hrvatskih glazbenika,
s osvrtom na koncert Sr�ana BulataVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.