Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


21.09.2011.

36. samoborske glazbene jeseni

Na konferenciji za medije 36. samoborske glazbene jeseni najavljen natje�aj za 1. me�unarodno natjecanje kompozitora

Od 24. rujna do 8. listopada u Samoboru se odr�ava 36. samoborska glazbena jesen pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike prof.dr.sc. Ive Josipovi�a te Ministarstva kulture, Grada Samobora i Zagreba�ke �upanije. Ovogodišnji program festivala i planovi predstavljani su 19. rujna na konferenciji za medije u Hrvatskom društvu skladatelja u Zagrebu. O glavnim programskim zna�ajkama govorili su novi umjetni�ki ravnatelj Sre�ko Bradi� i izvršna direktorica Renata Glojnari�, a na po�etku sve nazo�ne pozdravili su predsjednik Skupštine Zagreba�ke �upanije Damir Mikuljan i zamjenik gradona�elnika Grada Samobora Hrvoje Franki�.

Novi umjetni�ki ravnatelj Samoborske glazbene jeseni Sre�ko Bradi� najavio je program festivala, koji �e po�eti 24. rujna koncertom violon�elista Marca Coppeya i Zagreba�kih solista. Izdvojio je još koncerte vezane uz odr�avanje seminara Marimba week, suradnju s Vara�dinskim baroknim ve�erima koja se ogleda u koncertu King's Consorta te suradnju gitarista Petrita Çekua i sopranistice Marije Kuhar Šoša. Završna ve�er 8. listopada pripada koncertno-scenskoj izvedbi Pergolesijeve opere "La  serva padrona" s Valentinom Fija�ko, Giorgiom Surianom i Stefanom Surianom u glavnim ulogama. Sre�ko Bradi� rekao je i da svoju koncepciju zasniva na kontrapunktu staroga i novoga, tj. pro�imanju bogatog naslije�a i noviteta u recentnom stvaralaštvu.

Predstavljeno je i 8. me�unarodno natjecanje mladih glazbenika Ferdo Livadi�, na kojem �e se 8 mladih glazbenika boriti na nov�ane nagrade Hypo banke i Grada Samobora te za samostalni koncert na 37. izdanju Samoborske glazbene jeseni. Stru�no povjerenstvo nagradu �e dodijeliti za cjelovit nastup te za najbolje izvedeno djelo hrvatskog autora.

Kao najva�niji novitet u sljede�em razdoblju umjetni�ki ravnatelj Sre�ko Bradi� istaknuo je odr�avanje 1. me�unarodnog natjecanja kompozitora, kojim se �eli naglasiti današnje recentno stvaralaštvo. Natjecanje �e biti anonimno, tj. pod šiframa, a kompozicija �e se pisati za klasi�ni puha�ki kvintet. Natje�aj je otvoren od 20. rujna ove godine i trajat �e do 10. o�ujka 2012. godine, a pobjedni�ku kompoziciju tijekom 37. samoborske glazbene jeseni 2012. izvest �e Wind quintet Berlinske filharmonije, najavio je Bradi�.   

Izvršna direktorica Renata Glojnari� najavila je i dolazak visokog pokrovitelj festivala, predsjednika Ive Josipovi�a na jedan od koncerata te zahvalila na suradnji prethodnom umjetni�kom ravnatelju Goranu Mer�epu, koji je tu du�nost obnašao 16 godina.

Organizator 36. samoborske glazbene jesen je Pu�ko otvoreno u�ilište Samobor, u kojem se mogu kupiti i ulaznice na sve koncerte, kao i u Turisti�koj zajednici Grada Samobora i Turisti�koj zajednici Zagreba�ke �upanije. Sve informacije vezane uz Samoborsku glazbenu jesen mogu se na�i i na novoj web stranici www.samoborska-glazbena-jesen.com .    

Za sve dodatne informacije mo�ete nazvati:
Renata Glojnari� 091 3360 112
Sre�ko Bradi�     091 3360 115

Program

*****

Odabrani kandidati za 8. Me�unarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika "Ferdo Livadi�“ u Samoboru

Do 5. lipnja trajao je natje�aj za 8. Me�unarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadi�, koje �e biti odr�ano u sklopu 36. festivala Samoborska glazbena jesen. Prosudbena komisija u sastavu Vladimir Kranj�evi�, Ivana Kocelj, Zlatko Mad�ar, Krešimir Seletkovi� i Branimir Pofuk sastala se 14. lipnja i odabrala 9 mladih glazbenika za natjecanje, koje �e biti odr�ano od 25. do 28. rujna 2011. godine.

Odabrani kandidati su (abecednim redom):

Ana Batinica (flauta),
Ivan �uzel (truba),
Ivan Horvati� (klavir),
Aljoša Jurini� (klavir),
Kvartet gitara Leggero,
Jasna Simonovi� (viola),
Ante Sladoljev (klavir),
Aleksandra Šuklar (udaraljke) i
Ivan Šverko (harmonika)
.

Oni �e se natjecati za nagradu Ferdo Livadi�, a ukupni fond nagrada iznosi 25.000 kuna. Uz to, festival pobjedniku poklanja novu skladbu za solo instrument i komorni orkestar skladatelja Mladena Tarbuka te koncert s ansamblom Cantus u ciklusu „Cantus ansambl & Lisinski“ u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu. Praizvedba �e biti u listopadu 2012. godine na 37. Samoborskoj glazbenoj jeseni.
Pokrovitelji natjecanja su Grad Samobor i Hypo Alpe Adria banka.


Kvartet Klang - pobjednice 7. natjecanja Ferdo Livadi� - 2010.

*****

Posebno nas veseli da je me�u odabranima za 8. Me�unarodno natjecanje mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadi� i „naš“ Ivan Horvati�, mladi vrlo nadareni pijanist kojega smo imali priliku slušati na dva klavirska koncerta u vili Boveri u Badenu i na njegovom diplomskom recitalu u velikoj koncertnoj dvorani züriške Visoke škole umjetnosti (Zürcher Hochschule der Künste).

Ivan Horvati� �e u okviru 8. Me�unarodnog natjecanja mladih glazbenih umjetnika Ferdo Livadi� nastupiti u ponedjeljak, 26. rujna u 19 sati u Galeriji Prica s programom: Bersa, Bradi�, Schumann

Pogledajmo izvještaj o diplomskom recitalu Ivana Horvati�a i preko poveznica na kraju izvještaja i izvještaje o njegova dva koncerta u vili Boveri u Badenu:

Diplomski recital Ivana Horvati�a

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.chVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.