Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 
 

 


11.08.2011.

Diplomski recital Ivana Horvati�a

Diplomski recital mladog hrvatskog pijanista Ivana Horvati�a odr�an 30. lipnja 2011. u velikoj koncertnoj dvorani züriške Visoke škole umjetnosti (Zürcher Hochschule der Künste) oduševio je svojim virtuoznim izvedbama zahtijevnih skladbi ne samo prisutnu publiku, nego i �lanove komisije koja je pratila i ocjenjivala njegov nastup.

Svi u komisiji, kao i prof. Karl-Andreas Kolly, u �ijoj klasi je Ivan Horvati� poha�ao postdiplomski studij, slo�ili su se oko odli�nog dojma koji je mladi umjetnik ostavio na koncertu i obavijestili ga da je uspješno polo�io ispit te stekao Specijalisti�ki magisterij.

U razgovoru s ocjenjiva�kom komisijom, koji je uslijedio nakon koncerta, komentari komisije bili su izvanredni; istaknuli su široku paletu boje zvuka, vo�enje glasova, tehni�ku spremnost, veliku uvjerljivost u sviranju te op�enito solisti�ku prezentnost na pozornici te naglasili, da si je izborom programa zaista zadao veliki posao i da je mogao odabrati i lakši program te isto tako polo�iti ispit.

Programm      Konzept

Koncertu je me�u publikom prisustvovao i Andrej Vesel, mladi pijanist iz Zagreba, kojeg sam poslije koncerta upoznao i zamolio da mi dostavi i svojih par fotografija koje je za vrijeme koncerta snimio te da za naš portal napiše kako je on kao glazbenik do�ivio koncert, na što je rado pristao i poslao mi svoj osvrt na Ivanov diplomski koncert, kako slijedi: 

*****

Koncert za pam�enje

Slušaju�i koncert pijanista Ivana Horvati�a, osje�ao sam se ponosnim što imamo tako kvalitetnu mladu osobu koja predstavlja našu zemlju u svijetu.

Iznimno talentirani mladi� odsvirao je svoj specijalisti�ki završni koncert na visokom pijanisti�kom ali i umjetni�kom nivou. Sviraju�i iznimno zahtjevan program, (Beethoven: sonata op.101 A-dur; Ravel: Oiseaux tristes, Alborada del gracioso; Schumann: Etudes symphoniques op.13), pokazao je veliku spremnost i zrelost. Sviraju�i Beethovena vrlo �isto i uredno, posebno me se dojmila Ivanova izra�ajnost "subita", odnosno naglih/trenuta�nih promjena dinamike. Potpuno se prilagodivši svom Steinway-u, postigao je vrlo jak, energi�ni subito forte �uvaju�i se od grubosti koja je danas vrlo �esta u mnogih pijanista, dok se pa�ljiv i delikatan subito piano, posebno  isticao. Izvrsnom pedalizacijom, �vrstim tonom i kontrolom tempa, uspio nam je predo�iti razdoblje kasnog klasicizma kucaju�i na vrata ranom romantizmu budu�i da ta sonata spada u period kasnijih Beethovenovih sonata gdje ve� naveliko osje�amo prisutnost vrlo osobnih, intimnih i slobodnih emocija karakteristi�nih razdoblju romantizma.

Lepršavost, muzikalnost, lako�a i raznoliko nijansiranje bojama opisalo bi Ivanov ples prstiju u drugom i �etvrtkom stavku Ravelovih "Ogledala" (Les Miroirs). Dok nam je svojom muzikalnoš�u izvanredno do�arao tu�ne ptice, iznimno zahtjevnom kompozicijom Alborada del gracioso oduševio je sve prisutne igraju�i se i fraziraju�i djelove te kompozicije kao da tehni�ki problemi uop�e ne postoje.

U simfonijskim etidama, koje ina�e spadaju me�u najte�a djela pisana za glasovir, mogli smo se diviti pijanisti�kom umije�u Ivana u ovom genijalnom djelu. Više nisam imao potrebu analizirati njegovo sviranje ve� sam se iskreno mogao prepustiti divnoj, sna�noj glazbi, u potpunosti vjeruju�i svim idejama sjajnoga interpreteta ispred sebe. A kada je zagrmila dvanaesta etida, odnosno finale, zvuci glasovira pobjedonosno su odjeknuli dvoranom slave�i i idealno zaokru�uju�i ovaj doga�aj.
Opravdaju�i veliko oduševljenje i �irija i publike, Ivan Horvati� na sebe je preuzeo još ve�u odgovornost velikih o�ekivanja  prisutnih ljudi glede njegove budu�nosti i karijere.
Sa sigurnoš�u mogu re�i da je to bio koncert za pam�enje.

Za portal: Andrej Vesel, Zagreb

*****

Hvala Andreju na njegovom stru�nom osvrtu na koncert, a sada, uz nešto manje teksta, a više fotografija, pogledajmo tijek koncerta i dru�enje Ivana i publike poslije koncerta, kako u iš�ekivanju ocjene komisije, tako i nakon obavijesti o uspješno polo�enom diplomskom nastupu i sticanju Specijalisti�kog magisterija.


Velika koncertna dvorana züriške Visoke škole umjetnosti ...


... je mo�da i prevelika za diplomske recitale, ali se ipak lijepo popunila zainteresiranom publikom.


Sreli smo tu i posjetitelje Ivanovog koncerta, odr�anog ovog prolje�a u vili Boveri, koji su s velikim interesom pogledali u Libri objavljeni izvještaj s toga koncerta, a u izvještaju i svoju fotografiju.


U lijepo popunjenoj koncertnoj dvorani pojavio se mladi pijanist Ivan Horvati�, laganim naklonom pozdravio publiku i zapo�eo s koncertom.


I dok je Andrej svojim malim fotoaparatom bez „blitza“ snimao i za vrijeme Ivanovog sviranja...  


... za portalovog reportera je snimanje s „blitzom“ dolazilo u obzir samo prije i poslije koncerta,
a tijekom koncerta samo u kratkim pauzama izme�u odsviranih skladbi...


... no i tada je bilo uputnije snimati koncertom oduševljenu publiku,
nego bljeskanjem dekoncentrirati mladog umjetnika na tom za njega tako va�nom koncertu.


Po završetku koncerta Ivan u društvu prijatelja i kolega s züriške Visoke škole umjetnosti...


... a tu je s Ivanom i Andrej Vesel, tako�er mladi pijanist iz Zagreba.

 
Nije iznena�enje da su neki tra�ili Ivanov autogram, shvativši da je pred njim velika karijera.


Nakon uspješno polo�enog magisterija Ivan s majkom i s profesorom Karl-Andreasom Kollyjem
u �ijoj je klasi pripremao svoj specijalisti�ki magisterij, ...


... s majkom i s tetom i tetkom kod kojih je stanovao za vrijeme postdiplomskog studija u Zürichu ...


... i na kraju samo s majkom koja mo�e biti ponosna što ima tako nadarenog i uspješnog sina.

Fotozapisi: kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom do pune veli�ine:

Fotozapis 1
Prof. Karl-Andreas Kolly s interesom �ita izvještaj prof. Lorkovi�a o Ivanovom ovogodišnjem koncertu u vili Boveri u Badenu, koji mu u Libri pokazuje portalov reporter Zvonimir Mitar.
(Snimio: Andrej Vesel)

Pogledajmo i kratki fotozapis s fotografijama koje je snimio Andrej Vesel:

Fotozapis 2


Za portal: Zvonimir Mitar, urednik@arhiva.croatia.ch

Vezani �lanci:

Ivan Horvati� odu�evio koncertnu publiku u Badenu

Ivan Horvati� begeisterte das Konzertpublikum in Baden

Koncert pianista Ivana Horvati�a u Badenu

Konzert des Pianisten Ivan Horvati� in BadenVizualna umjetnost
Knji�evnost
Znanost
Glazba
Film
Leksikon
Kontaktirajte nas
 
Predstavljamo: 

Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.