Hrvatska kugla�ka scena u �vicarskoj

 

2. Memorijalni Kugla�ki turnir Ivan Lazi� u Winterthuru


Na ovom drugom po redu memorijlnom turniru "Ivan Lazi�" nastupile su gotovo sve ekipe koje kuglaju pod Hrvatskim kugla�kim savezom �vicarske, �portske udruge koja okuplja sve kugla�ke klubove u �vicarskoj i to s velikim uspjehom. �to se primjerice za neke udruge koje su poku�ale nogometne klubove okupiti nemo�e re�i.

Savez ima prvu ligu, drugu i �ensku ligu, te su na ovom memorijalnom turniru nastupile ekipe iz svih liga. Zbog velikog broja ekipa turnir je trajao dva dana.

Kuglanje je sport kojim se sve vi�e Hrvata u �vicarskoj bavi, usput je postao interesantan i �enama, no na ovom turniru pokazalo se da �ene ni malo ne zaostaju za mu�kima, ponekada su �ak i bolje.

Dan je bio obilje�en kuglanjem, ali i dru�enjem i pri�om, poslije se i zapjevalo u malom prostoru Sulzerove kuglane u Winterthuru.

Kugla�ki kub Panonija Winterthur koji je bio doma�in ovog memorijalnog turnira nije skrivao zadovoljstvo odazivom, jer ipak kako ka�u bio je to turnir u kome su se svi sjetili Ivana Lazi�a.

Poredak:

EKIPNO PRVA LIGA MU�KI

01. AJDUK SCHAFFHAUSEN 2364
02. PANONIJA WINTERTHUR 2257
03. MATIJA GUBEC SCHAFFHAUSEN 2220
04. AGRAM KREUZLINGEN 2143
05. VILA VELEBITA SCHAFFHAUSEN 1986

EKIPNO DRUGA LIGA MU�KI

01. ZRINSKI MENZIKEN 2105
02. CROATIA Z�RICH 2013
03. GORICA AARAU 1998
04. CROATIA BUCHS SG 1806
05. ZAGREB ARBON 1762

EKIPNO LIGA �ENE

01. AJDUK SCHAFFHAUSEN 1870
02. KUNE BASEL 1693
03. CROATIA Z�RICH 1657

U nastavku nekoliko fotografija sa turnira.

Za portal Stjepan �pehar

 Untitled Document
 
 
 
 


 
       
  Untitled Document
početna povijest statut članovi pravila kuglanja