Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TRI I POL DANA: KRONOLOGIJA OPERACIJE “OLUJA”

Hrvatskoj vojsci trebalo je samo 85 sati za pobjedu


Skidanje srpske zastave u Kninu.
Elvis Mihi� iz Rijeke, Mario Bila� iz Vodica, Eduard Balti� iz �akovca, Ivica Novoselec iz Zlatar Bistrice, Jasmin Had�i� iz Baranje, te Miljenko Hojsak iz Bednje,
dok se ne vidi sedmi gardist u pozadini slike, koji je bio pripadnik 1. satnije 2. bojne.
Foto: Bo�ena Šimek Šuplika

PETAK, 4. KOLOVOZA 1995.

Operacija je po�ela to�no u 5 sati u petak, 4. kolovoza 1995. godine
Proboji su zapo�eli u zonama odgovornosti pet zbornih podru�ja - Bjelovar, Zagreb, Karlovac, Gospi� i Split

Ve� u prvim jutarnjim satima srpske pobunjeni�ke crte probijene su na 30 takti�kih smjerova
Hrvatsko ratno zrakoplovstvo svojim je djelovanjem uništilo radiorelejno �vorište �elevac, te jedno zapovjedno mjesto neprijateljskog korpusa i zapovjedno mjesto jedne brigade

Po�etak akcije popra�en je i medijskom objavom: "Hrvatskim snagama izdana je zapovijed da u bivšim Ju�nom i Sjevernom sektoru uvedu dr�avnopravni i ustavni poredak RH i da hrvatske snage izbiju na me�unarodno priznate granice"

U prvim prijepodnevnim satima dubina prodora OSRH iznosila je izme�u 5 i 15 kilometara

Neprijateljske snage �inili su 7. kninski korpus, 15. li�ki korpus, 21. i 39. korpus

U poslijepodnevnim satima oslobo�en je Sveti Rok

Ve� prvoga dana izvedeno je 80 posto svih planiranih borbenih zada�a 

SUBOTA, 5. KOLOVOZA 1995. 

Po�etkom dana oslobo�ene prometnice Medak - Gra�ac, Plaški - Slunj i Benkovac - Knin, �ime je otvorena mogu�nost daljnjeg nastupanja
Nakon što su oslobodile Kninsku Plješevicu sa sjeverne i �itni� s ju�ne strane, hrvatske snage su tijekom jutra ušle u Knin, na kninskoj tvr�avi zavijorila je 20-metarska hrvatska zastava, zajedni�ki su je podigli pripadnici 4. i 7. gardijske brigade

Oslobo�eni Gra�ac i Lovinac, zra�na luka Udbina te Primišlje, �ime je otvoren put prema Slunju
Preko Rakovice hrvatske snage forsiraju spajanje s 5. korpusom Armije BiH, što je i izvedeno nešto prije 15 sati kod Tr�a�kih Raštela, na granici dviju dr�ava. Time je biha�ko podru�je spašeno, a HV izbio na granice dr�ave

Na ve�ernjoj konferenciji za novinare objavljeno da je oslobo�en Li�ki Osik, nešto kasnije i Obrovac

NEDJELJA, 6. KOLOVOZA 1995.

U jutarnjim satima odvijale su se operacije kojima su oslobo�eni Petrinja, Plitvice i Plitvi�ka jezera
Razbijeni neprijateljski 15. li�ki korpus i 39. korpus, u isto vrijeme 21. kordunski korpus našao se u potpunom okru�enju Hrvatske vojske

Oko podneva oslobo�ena je Kostajnica, a nave�er i Glina.

Tijekom dana u dr�avno-pravni poredak RH vra�eni su Korenica i Slunj

PONEDJELJAK, 7. KOLOVOZA 1995.

Oslobo�eni Dvor na Uni, Topusko, Turanj, Gornji i Donji Lapac

Na�elnik GS OSRH je na podru�ju Vojni�-Vrginmost-Glina-Kostajnica-Dvor ujutro zapovjedio prekid paljbe, kako bi se 21. kordunski korpus predao. No, to se nije dogodilo, pa su vojna djelovanja nastavljena. Nakon njih uslijedila je i poznata predaja srpskog 21. kordunskog korpusa (8. kolovoza) koju je potpisao njegov zapovjednik �edomir Bulat

U 18 sati, 85 sati nakon po�etka operacije, hrvatski ministar obrane Gojko Šušak izjavio je da su sve ve�e borbene operacije uspješno završene i da Hrvatska vojska kontrolira granicu s BiH

Izvor: Glas Slavonije, (E.S:)

Vezani �lanci:

Ponovimo, da se ne zaboravi:
Dani ponosa i slave koje nitko ne mo�e dovesti u pitanje

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.