Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Ponovimo, da se ne zaboravi:
Dani ponosa i slave koje nitko ne mo�e dovesti u pitanje

Vojno-redarstvena akcija „Oluja“ (4. kolovoza - 7. kolovoza 1995.) je velika vojna operacija u kojoj su Hrvatska vojska i policija oslobodile okupirana podru�ja pod nadzorom pobunjenih Srba, na kojima je bila uspostavljena paradr�ava t.zv. Republika Srpska Krajina.

Tom akcijom je vra�en u hrvatski ustavno-pravni poredak cijeli okupirani teritorij osim isto�ne Slavonije. Oslobo�eno je 10.400 �etvornih kilometara ili 18,4 posto ukupne površine Hrvatske.

Hrvatska danas slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja, a tim povodom je u utorak, 2. kolovoza 2011., hrvatski predsjednik Ivo Josipovi� primio sudionike te akcije i tom prigodom naglasio:

„To bili dani ponosa i slave koje nitko više ne mo�e osporiti niti dovesti u pitanje“.

 

„S ponosom se sje�amo vašeg ogromnog doprinosa osloba�anju domovine, vi predstavljate gotovo 200 tisu�a sudionika bitke koja �e zauvijek ostati zlatnim slovima upisana u povijesti našeg naroda, rekao je Josipovi� okupljenim generalima i vojnim �asnicima dodaju�i kako predstavljaju i one heroje koji su svojim �ivotima dali najve�i doprinos našoj slobodi“.

Operacija „Oluja“ bila je legalna, legitimna, brza, u�inkovita i briljantna vojna akcija, u najve�oj mjeri sukladna ratnom pravu, kazao je Josipovi� dodaju�i me�utim kako se „na �alost, zbog jednog malog dijela doga�aja koji se nisu ni morali ni smjeli dogoditi �esto neopravdano dovodi u pitanje smisao cijele operacije, što je neto�no s vojnog, moralnog, politi�kog i svakog drugog stajališta".

Svi mi u Hrvatskoj duboko i iskreno �alimo za svakom nevinom �rtvom, svakim nepotrebnim zlo�inom i i svakim nepotrebnim razaranjem, rekao je predsjednik Republike dodaju�i kako smo „stoga, uz svoju pobjedu, ponosni i na svoju snagu da se suo�imo i s tim nezaobilaznim dijelom pri�e, a isto tako i da kaznimo one koji su odgovorni".

Danas su pred našim društvom novi izazovi i nove bitke, treba okruniti sve one napore zapo�ete pobjedonosnim Domovinskim ratom, a Hrvatsku usmjeriti ka potpunoj pravnoj dr�avi, prema najvišim standardima demokracije, razvoju gospodarstva i podizanju standarda gra�ana, rekao je Josipovi� dodaju�i kako �emo samo tako ispuniti �elju svih branitelja koji su se borili od Vukovara do Dubrovnika i koji su Hrvatsku zamišljali kao demokratsku i prosperitetnu europsku zemlju.

Zahvaljuju�i Predsjedniku Republike na prijemu, general zbora Pavle Miljavac rekao je kako je operacija „Oluja“ bila djelo hrvatskih �asnika i hrvatskih generala, izvedena po modernim principima i doktrinama ratovanja. „Oluja“ je imala odjek ne samo u okviru Republike Hrvatske, ona je sprije�ila pad Biha�kog d�epa, omogu�ila mirnu reintegraciju hrvatskog Podunavlja, te prekinula rat u BiH jer je omogu�ila potpisivanje Daytonskih sporazuma, ocijenio je general Miljavac.

Bili su to dani brze pobjede, naglasio je dodaju�i me�utim kako ima i „nekih sjena koje se ne bi trebale dogoditi, nekih stvari koje su izišle iz kontrole. U tako velikoj operaciji teško je kontrolirati svaki detalj i segment u operaciji, no „Oluja“ �e ostati zabilje�ena kao pobjedonosna slavna bitka koja je vratila Hrvatsku u njezin ustavnopravni poredak".

„Oluja“ je za mene svetinja, izjavio je novinarima general Rahim Ademi. Prisje�aju�i se stavljanja hrvatskog stijega na kninsku tvr�avu rekao je, kako je ta tvr�ava bila simbol svakog hrvatskog vojnika. Optu�nica koju je protiv njega digao Haaški sud 2001. i proces koji je trajao do prošle godine kada je oslobo�en, za njega je, kako je rekao „bio te�i nego rat". Ponosan sam što sam pokazao svoju nevinost, poru�io je Ademi dodaju�i kako o�ekuje da �e, „ako bude Boga i pravde“, u tijeku �albenog postupka za generale Gotovinu i Marka�a oni biti oslobo�eni.

„Kada je pokojni predsjednik Franjo Tu�man primio zastavu na kninskoj tvr�avi i poljubio je to je bio trenutak ponosa, veselja i sre�e“, rekao je novinarima izaslanik predsjednika Sabora Ivan Jarnjak. „Mi smo oslobodili veliki dio Hrvatske i vratili se tamo otkuda je sve i po�elo“, dodao je.

Od �albe na prvostupanjsku presudu Haaškog suda protiv generala Gotovine i Marka�a Jarnjak o�ekuje da bude usvojena jer, kako je kazao, „nikada nigdje nitko nije rekao što bi se moglo podvesti pod to da se stvara nekakav zlo�ina�ki poduhvat“. „Isklju�ivi cilj je bio osloboditi svoj hrvatski teritorij“, istaknuo je Jarnjak.
(Hina)

Pogledajmo i nekoliko fotografija iz tih dana ponosa i slave:

Svoju je zada�u kao operativni zapovjednik general Ante Gotovina obavio iznimno dobro i zavidno uspješno, ocijenio je umirovljeni general ameri�ke vojske Anthony Ray Jones, koji je za pisanje izvješ�a o ulozi Gotovine i operativnom nivou zapovjedanja, tj. ulozi zapovjednika i njegova osoblja, prou�io je izme�u 900 i 1000 stranica materijala.

 

 

 

 

 

 


�edomir Bulat potpisuje bezuvjetnu kapitulaciju pred genaralom Stipeti�em.
„Oluja“ je uspješno privedena kraju!

*****

Prohujala "Oluja" - Suo�iti se s mr�njom

Dugo, dugo smo �ekali..., a onda, ujutro 4. kolovoza 1995., hrvatska vojska kre�e u osloba�anje hrvatskih okupiranih podru�ja. Munjevito i nezadr�ivo! U samo 4 dana slomljena je pobuna koja je trajala pet godina. Hrvatski tisak nas je tih dana obavještavao o uspjesima hrvatske vojske ne samo tekstom, nego i fotografijama. Pogledajmo mali mozaik iz tiska tih slavnih dana...

http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/050804a.php
http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/050804b.php
http://www.arhiva.croatia.ch/tjedan/050804c.php

No nakon oslobo�enja hrvatskih okupiranih podru�ja, osloboditelje su do�ekale stravi�ne slike razaranja, koje su za sobom ostavili mr�njom zadojeni pobunjeni Srbi. Cilj im je bio zatrti svaki trag hrvatstva na okupiranom hrvatskom podru�ju, pa su rušili sve hrvatsko, ku�e i �itava sela, a s posebnim bijesom su se okomili upravo na sakralne objekte i hrvatska groblja, koji su bili simbol hrvatstva u tim krajevima.

Poslije "Oluje" suo�ili smo se s tim razaranjima, a suradnica udruge "Bedem ljubavi - pokret majki za mir" iz Splita, gospo�a Rosa �uli�, dokumentirala je ta razaranja svojim fotografijama i popratila ih slijede�im komentarom:

Suo�iti se s mr�njom "Oluja" je oslobodila naše hrvatske gradove, sela, groblja i domove. Povratkom smo suo�eni s mr�njom donedavnih srpskih susjeda s kojima smo dijelili �ivotni prostor. Istina je, mr�nja im je ja�a od �ivota, ali je i istina, ljubav nam je ja�a od smrti. Autorica fotografije, gdja Rosa �uli�, dana 07.08.1995.

Album sa 16 fotografija Bedem ljubavi je u znak zahvalnosti za jedan njima upu�eni transport humanitarne pomo�i darovao Hrvatskom humanitarnom forumu Švicarske, a HHF ga, objavljuju�i te stravi�ne slike razaranja, dokumente jednog vremena, daruje �itateljima portala:


Ruševine crkve u Gradacu


Ruševine crkve u Gradacu


Ruševine crkve u Kijevu


Ruševine crkve u Kijevu


Kijevo


Groblje u Kijevu


Crkva Sv. Ante u Kninu


Crkva Sv. Ante u Kninu


Ruševine ku�e u Strunjama


Ruševine ku�e u Strunjama


Ruševine ku�e u Strunjama


Ruševine ku�e u Strunjama


Bunker na ruševinama crkve u Gradacu


Kljaci


Kljaci


Ruševine crkve Kraljice mira - Kri�ke

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

Uz obljetnicu osloba�anja Knina
ja sam u mislima pro�ivljavao i prošlost


(PS: Pisac ovog priloga, knji�evnik Anto �orluki�, preminuo je 17. prosinca 2010.)

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.