Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Osje�ke LEGEnde - Ivan Ambruš, slasti�ar


Ivan Ambruš sa suprugom Nadom

IVAN AMBRUŠ – slasti�ar  * 01.02.1920g. +01.02.2012.g.
Nada  * 25.01.1933.g +24.12.2012.g.

Iz pera njegovog sina Miroslava Ambruš –Kiša izdvajamo dio koji njegovog oca Ivana najbolje opisuje:

...''Oni koji su ga poznavali znaju da je mogao birati što �e mu biti zanimanje. Bio je radoznao, �itao je, putovao. Sa svakim je u slasti�arni o svemu mogao kompetentno razgovarati. Ipak, još kao dijete odabrao je da bude slasti�ar.

Završio je zanat kod majstora makedonskog Albanca, ali je sanjao europske slastice. U nekim snovima vidio je slasti�arnicu Cafe Gerbeaud u Budimpešti, na kraju slavne ulice Vaci. Bilo je takvo vrijeme da nije bilo mogu�e spojiti samostalnost i srednjeeuropsku raskoš pa je cijeloga �ivota radio najbolje kola�e u skromnom lokalu sa tri stola. Raskoš je bila negdje drugdje, u ljubavi s kojom je spravljao kola�e i u okusima koji se još pamte. Tko bi, ne znaju�i, zašao u tu radnju, �udio bi se razglednicama po zidovima iz cijelog svijeta. Valjalo bi pogledati drugu stranu. Na mnogima je samo pisalo Ambruš, Osijek ili Ambruš, Jugoslavija.

Bio sam 1985. godine sa zagreba�kim alpinistima na ekspediciji u Bijelim Kordiljerima. U Limi su nas lijepo primili u Hrvatskom iseljeni�kom klubu Dubrovnik. �ak su u našu po�ast priredili party. Ljudi su se muvali oko bazena, ispijali pi�a, �avrljali. Dok smo sjedili za stolom jedna me je �ena dulje gledala, a onda rekla: ''Ti si Ambrušev! Kakve krempite'' Odmah sam se mašio razglednice s osje�kom adresom, da se to dokumentira.

Stari je imao, da to tako ka�em, lingvisti�ki stav. ''Kremšnite! Kremšnite! To govori o ljudima koji ne razumiju kakav je to kola�. Nije u tom kola�u najva�nije da je izrezan (šnite), nego je najva�nije ono što je izme�u dviju kora (pita). Ovo što ja radim mogu biti samo krempite!''...
           
... Zvali su ga da bude šef slasti�ar u Centralu i Royalu. Da bude glavni tehnolog kad su u Valpovu osnivali Valko. Odolio je. Osje�ao je da ne bi sve bilo kako bi on htio da bude.

Krempite su - onima koji su ih neodoljivo voljeli - djelovale kao da on za njih ima neki tajni recept. Sa susjedstvom je uvijek bio srda�an pa nije nimalo zazirao kad bi �ene tra�ile da ih nau�i kako on pravi krempite. I ne bi im samo izdiktirao sastojke i omjere, nego bi ih odveo u radionicu da vide u kojem trenutku treba prekinuti vrenje mlijeka, u kojem trenutku treba prestati miješati bijelu i �utu masu. I još bi im dao karton jaja.

Zanatski je postao samostalan 1952. godine. Kad je izbio rat (Domovinski rat), sam je sebi rekao: moram se dovu�i do 40-te obljetnice radnje. Potom si je rekao: radit �u dok ne završi rat. Onda si je zadao cilj: moram raditi i u novom mileniju. Cilj od 50 godina samostalnosti ipak nije dosegao. Svojim se kupcima zahvalio malim oglasom u Glasu Slavonije, gdje ih je obavijestio da zbog bolesti mora prestati raditi poslije 49 godina. Tog dana bio je to naj�itaniji prilog. I nekoliko godina poslije prestanka rada majku i njega reporteri su obišli da na dvije stranice napišu kako �ive bez slasti�arne i kupaca''

*****

 
Slasti�arna Ambruš

  
Ivan Ambruš i supruga Nada Ambruš u slasti�arni


Ambruš Ivan i sin Miroslav Ambruš-Kiš

Komentari sa  fb-stranice Prijatelji o Osijeku:

27.listopad 2012.

Doris Kacijas: Najbolji slasti�ar definitivno!

Vladimir Pavli�: Platio bi ozbiljne novce samo da mogu još jednom probati njihov šlag!

Stefan Thanner: joj, koliko lijepih uspomena na taj šlag gospodina Ambruša. Nitko na svijetu ne pravi više takav...

Stefan Thanner: evo sad sam dobio zazubice na te kola�e i na šlag...

Miroslav Ambruš-Kiš: To je jednostavno: umjesto praška u vre�ici kupi se slatko vrnje. Onda na scenu stupa mikser i treba znati kad prestati. I dodati tek malo še�era.

Goran Nikolaševi�: još do nedavno se moglo kupiti u mljekari slatko vrnje u rinfuzi. Ovo što se danas prodaje u trgovinama pod ''slatko vrnje'' je na bazi biljnih masno�a...

Miroslav Ambruš-Kiš: ''Nije higijenski'' - ka�u za rinfuzu. Iako se zna da slatko vrnje ne mo�e stajati više od jedan dan, nego se ili pokvari, ili ispliva maslac, pa se ne mo�e ''pokvareno'' prodavati. Pitam se gdje sve završi vrnje s raznih verzija ''obranih'' i ''light'' mlijeka koja nisu bitno jeftinija od punomasnog...

Prijatelji o Osijeku: najva�nije za kola�e su svje�i sastojci

Sanja Leskovac-Šulava: uvijek svje�i kola�i... koliko  sam puta samo donijela tacnu...10 krempita za ponijeti i još dvije za ovdje... a tek vo�ni i gore šlag... a tek sladoled

Denis Mazar: Najbolja krempita, odavde do Samobora

Ivan Jankovi�: auuu.. kako sam 80-tih mlatio kod �ika Ambruša slaju od višnje i �okolade... a tek onaj šlag... ne znam prema kojoj recepturi, ali takvog više ne znaju praviti... i one �vake u one 2 staklene kugle...

Buba Mara: jel to ona mala u donjem gradu?

Prijatelji o Osijeku: da, mala a za sve uvijek mjesta i kola�a i zimskog sladoleda je bilo

Buba Mara: da zimski sladoled... i šampite su bile za 10... eeeee djetinjstvo...

Sanda Kekez-Veseli�: njam,njam imao naj kola�e u Osijeku

Ivan Jankovi�: šteta... da je bar preuzeo netko tko bi nastavio raditi po istoj recepturi... ovi sladoledi i kola�i danas nisu ni do koljena ovima

Komentari  02.02.2012,. nakon objave osmrtnice:

Prijatelji o Osijeku: in memoriam naš nepre�aljeni i najdra�i slasti�ar mnogih generacija. In memoriam smo preuzeli od njegovog starijeg sina, koji je naš �lan i koji je bio uz oca do zadnjeg trena. Ma svi mi poštivali smo gosp. Ambruša i njegove vrhunske kola�e, krempite za koje se u redu �ekalo, naru�ivalo. Mla�i sin je izu�io zanat i radio neko vrijeme u slasti�arni ali je odavno otputovao daleko. Na�alost slasti�arna nije nastavila s radom i 2001.g. je zatvorena

Nada Pavlovi�: Na�alost,grad ima sve manje takvih zanatlija koje �e generacije pamtiti. Poštovanje dragi gosp. Ambruš

Branka Stipi�: Obilje�io je moje djetinjstvo i posjet njegovoj slasti�arnici bio je uvijek uklju�en u nezaboravne šetnje s mojim pokojnim ocem! Ne znam što bih prvo istaknula od svih onih divota koje nam je nudio!

Zdenka Stankovi�: Ja mislim da je njegova najljepša vrlina empatija prema svima, njegova iskrenost o razlogu zašto i na groblje ide biciklom, a nikad ne bi prošao da se ne javi i mnogo mla�ima. Zaista, duša od �ovjeka prvo, a zatim krempite, šampite i sladoled.

Zlatko Pavoševi�: Bio je i ostat �e brend Osijeka... poglavito Donjeg grada... kod njega je odavno stanovala Europa! Sinonim za vrsnu uslugu, kvalitetu i poštenje... kad god jedem kola�e sjetim ga se uz du�nu pa�nju i poštovanje... Nadam se da i u raju peku kola�e!...

Vlado Domjanovi�: svjetlost vje�na svijetlila mu...


Komentari  08.03.2013.:

Stefan Thanner: ja još i dandanas osje�am okus onih šampita i krempita, a posebno šlaga -jedinstvenog u cijelom svijetu... pa onda kestenpire sa šlagom – najve�a poslastica svih vremena (barem za mene)...

Ivanka Kasumovi�: To je bio kesten pire,a ne ovo danas – 1 kg graha pomiješan sa 20 dkg kesetna, a u zdjelici 2 cm te smjese i gore metar šlaga i to ovog sinteti�kog, a košta kao da je pravi

Vera Podobnik: Sestra i ja smo ljeti, kad su bili praznici, svaki dan sa VBK išle kod bake u Divaltovu. Put je bio kraj bolnice pa ravno sve do slasti�arne, po slamboš pa laganini do bake

Stefan Thanner: tako nešto danas više nema niti �e više biti... EU sa svojim propisima uništava takvu tradiciju prodavanja svje�ih otvorenih kola�a... ista stvar kao sa mlijekom... krave se muzu u njema�koj, ambala�a se pravi u slova�koj, pakuje se u italiji i prodaje u francuskoj kao doma�e mlijeko...

Nata Tana: �ivot koji smo �ivjeli i volili nestaje polako pred našim o�ima, �ega sve više nema?

(komentara je bilo puno više, ali ove sam odabrala, jer opisuju tko je i što je gosp. Ambruš bio za nas Osje�ane, a posebno za Donjogra�ane)

Izvori: �lanak (odlomci): ''Otac i sin'', Miroslav Ambruš-Kiš
         Komentari sa fb-stranice Prijatelji o Osijeku
         (komentari su prenesi kako su pisani skupa s ev. gramati�kim i grafi�kim greškama)
         Slike ustupio: Miroslav-Ambruš-Kiš (sin)

Dostavila: Ivanka Kasumovi�
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanak:

Osje�ke LEGEnde - �enski moto klub Legice

Osje�ke LEGEnde - �okica Lega �okica

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.