Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

TAJNA BAROKNE JEZGRE OSIJEKA

Speleolozi prou�avaju podzemne hodnike u Tvr�i

Prvi dojmovi su da su hodnici u dosta lošem stanju, neki i polu ruševni i puni fekalija

Protekloga vikenda u napuštene podzemne hodnike u Tvr�i, u koje ve� godinama zbog zapuštenosti nije stupila ljudska noga, ušlo je 11 speleologa. “Slavonski planinarski savez ove godine slavi 50. godišnjicu rada i, umjesto da to obilje�imo nekom sve�anoš�u ili proslavom, odlu�ili smo u�initi nešto korisno za zajednicu u kojoj djelujemo. Budu�i da u Tvr�i postoji cijeli niz podzemnih hodnika koje nitko, prema našim informacijama, nije prou�avao još od 80-ih godina, odlu�ili smo ih istra�iti”, isti�e �or�e Bali�, idejni za�etnik i koordinator akcije, ina�e �lan Izvršnog odbora Slavonskog planinarskog saveza. Pozvali su devet speleologa iz Zagreba i dva iz Beliš�a, ve�inom �lanove Društva za istra�ivanja i snimanja krških fenomena Dinaridi.

Oni su se, unato� jakoj snje�noj me�avi, na isto�nom ulazu u Tvr�u, kod zgrade Dr�avnog arhiva, spustili u podzemlje. "Kada smo dolje, nama je zapravo svejedno kakvo je vrijeme na površini, kao i to je li no� ili dan. Nama je dolje uvijek mra�no, bez padalina i �esto vla�no", pri�ali su, dok je fotoreporter Glasa Slavonije snimao njihov ulazak. “Akcija je dogovorena s �elnicima Grada Osijeka, a sura�ujemo i s Muzejom Slavonije, Dr�avnim arhivom i Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture, koji su nam ustupili postoje�e nacrte, ukazali na što trebamo obratiti pozornost i na mogu�e opasnosti", dodao je Bali�. Objasnio je kako, prema njihovim saznanjima, postoje dva spleta podzemnih hodnika: jedan tzv. unutarnji, kojima su se za vrijeme napada na Tvr�u unutar njezinih zidina kretali stanovnici, te drugi, �ijih navodno sedam krakova vodi izvan Tvr�e. "Planiramo istra�iti kilometar do kilometar i pol tih unutarnjih podzemnih hodnika, a sve fotografije i videosnimke proslijedit �emo Gradu i Konzervatorskom odjelu. Oni trebaju tada odlu�iti isplati li se hodnike obnavljati i u kojem opsegu, odnosno ho�e li ih iskorištavati u komercijalne svrhe. Prvi dojmovi su da su hodnici u dosta lošem stanju, neki i polu ruševni i puni fekalija, ali �emo istra�ivanja nastaviti", kazao je koordinator.

Izvor: Glas Slavonije, T. Levak

*****

Osje�ki prijatelji su mi proslijedili mail �or�a Bali�a, s dvadeset fotografija podzemnih vojno-erarskih kanala ispod osje�ke Tvr�e, popra�enih s kratkim popratnim tekstom, a nakon što sam �or�a kontaktirao, poslao mi je, ekskluzivno za naš portal, opširni tekst o tom pothvatu, koji objavljujemo u posebnom prilogu, isto danas na portalu.

No prvo pogledajmo rezultate mail-prepiske esekerskih prijatelja o toj temi:

Prvi mail o toj temi dobio sam od Ljudevita Raiznera-Pube, koji mi je proslijedio mail Miroslava Adama, a istovremeno se u mail-prepisku uklju�ilo još esekera; Josip Jo�a Vrbani�, Hrvoje Zuji�, Josipa Erk, Ivan Grgešina, Tomislav Vuki�, Darko Varga... -  pa je Josip Jo�a Vrbani� od tih fotografija uz niz dodatnih dokumenata napravio lijepi pps-prilog Vojno-erarski kanali u Tvr�i, istovremeno Hrvoje Zuji� šalje �or�u (a posredno i svima nama) svoj "prvi video iz serijala o lociranju podzemnih struktura u osje�koj Tvr�i, video prilog Tunel ispod Drave", Josipa Erk proslje�uje Ivanu Grgešini, a Ivan meni, pps-prilog Osje�ka Tvr�a Hrvatska autoraDrage Karla iz Pule, Ivan Grgešina, stru�njak za ljekovito bilje, koji o tome piše knjige, iz tog pps-priloga izdvaja fotografiju drveta Ginko Biloba, Tomislav Vuki� šalje svoj prilog Moja Drava, a Darko Varga hvali cijelu prepisku svojim BRAVO!!!!!!!!!!!! - pa kako se o bo�i�nom blagdanima mo�e na�i nešto više slobodnog vremena, ekskluzivnom izvještaju �or�a Bali�a, koji objavljujemo u posebnom prilogu, dodajem i sve te priloge koje sam o toj temi primio:

*****

pps-prilog Josipa Jo�e Vrbani�a:

Vojno-erarski kanali u Tvr�i
(Ako se prva slika ne pojavi u punoj veli�ini, popra�ena glazbom, stisnite tipku F5.)

*****

video Hrvoja Zuji�a:

*****

pps-prilog Drage Karla:

Osje�ka Tvr�a Hrvatska
(Ako se prva slika ne pojavi u punoj veli�ini, popra�ena glazbom, stisnite tipku F5.)

*****

Ivan Grgešina dodaje:
Iz gornjeg pps-priloga izdvajam fotografiju drveta koje se zove Ginko Biloba:

Iz njegovog liš�a se proizvodi ekstrakt, koji je aktivna tvar u lijekovima protiv skleroza. A u Tvr�i to liš�e pada i pada i onda ga pometu smetlari....

*****

Tomislav Vuki�:

Moja Drava
(Ako se prva slika ne pojavi u punoj veli�ini, popra�ena glazbom, stisnite tipku F5.)

*****

Priloge dostavili: Ljudevit Raizner-Puba, Miroslav Adama, Josip Jo�a Vrbani�, Hrvoje Zuji�, Josipa Erk, Drago Karlo, Ivan Grgešina, Tomislav Vuki�, Darko Varga i, naravno, �or�e Bali�

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar, zmitar@gmx.net   

Vezani �lanci:

Ekskluzivno za portal www.arhiva.croatia.ch
�or�e Bali� o tunelima ispod Tvr�e u Osijeku

Na bastionima i trgovima Tvr�e
Sklad baroknoga grada i utvrde

Tvr�a se priprema za UNESCO

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.