Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Anne-Marie Scheier i �eljko Kri�ani�
spasili Konji�ki klub Pegasus u Mu�i�ima

Pored velikog anga�mana Anne-Marie Scheier na polju zaštite �ivotinja u okviru Društva za zaštitu �ivotinja Dubrovnik, o �emu smo na portalu izvijestili ju�er, nije to jedino dobro djelo koje su Anne-Marie Scheier i njen �ivotni partner �eljko Kri�ani� spremni u�initi.

Kada su 1. srpnja 2009. u Slobodnoj Dalmaciji pro�itali poziv za pomo�, jer je Udruzi za terapijsko i rekreacijsko jahanje "Pegasus" u Mu�i�ima ukradena sva konji�ka oprema (vidi skenirani �lanak), odmah su stupili u akciju, a rezultat njihove akcije pogledajte ispod toga, u �lanku Slobodne Dalmacije.

*****

Pegasus opet jaše!
Bra�ni par Kri�ani� spasio klub u Mu�i�ima

Konji�ka oprema stigla avionom iz Švicarske


Presretna voditeljica Konji�kog kluba Pegasus Ljilja Petrina (u sredini) s donatotima
(Jordanka Gruba�)

Pegasus je ljetos pokraden te je ostao prakti�ki bez ikakve opreme za jahanje, a u akciju se dao bra�ni par Anne-Marie i �elimir Kri�ani�

Piše Jordanka Gruba� / EPEHA

Slobodna Dalmacija pomogla je da se Udruga za terapijsko jahanje Konji�kog kluba Pegasus vrati u sedlo. Naime, nakon naših napisa o tome kako je Pegasus pokraden i kako je ostao prakti�ki bez ikakve opreme za jahanje -po�evši od sedala pa dalje - u akciju se dao bra�ni par Anne-Marie i �elimir Kri�ani� iz Švicarske.

Anne-Marie i �elimir Kri�ani� odsjeli su ljetos u hotelu Spongiola na Krapnju i jednog su dana otišli u obilazak male obli�nje “znamenitosti” - u konji�ki centar u Mu�i�ima. Iz naših novina, a poklopilo se - istodobno i kroz boravak u Mu�i�ima, doznali su kako je Konji�ki centar Pegasus upravo temeljito pokraden te kako, zapravo, više nema mogu�nosti za jahanje!

Ni djeci i mladima s teško�ama u razvoju, a ni brojnim volonterima kojima je to prakti�ki jedina nagrada za rad oko konja bez kojega bi Centar teško opstao.

�im su se vratili u Švicarsku, dali su se u akciju prikupljanja konji�kog pribora preko zaklade za zaštitu �ivotinja “Suzy Utzinger”.

Rezultat: 4 sedla, 15 uzdi, 20 posedlica, 9 podloga za posedlice, 40 ulara, 35 povodaca, 18 kolana, 4 terapijska kolana, 7 sigurnosnih kaciga, 4 para jaha�ih �izama, 7 pari jaha�ih hla�a, 6 zimskih deka za konje, i još puno sitnog pribora i opreme.

- Poslovnica Croatia Airlinesa u Zürichu sponzorirala je prijevoz tih 110 kilograma opreme avionom do Hrvatske, a zahvala ide i Carinskoj ispostavi u Kaštelima koja je obavila carinske formalnosti. Svi su prepoznali da je ovo akcija ljudi s osje�ajem za humanitarni rad i, naposljetku, za �ivotinje i brigu oko njih - ka�u supru�nici Kri�ani�.

U Konji�kom centru Pegasus su, naravno, presretni zbog ove donacije, koja za sobom “vu�e” još jednu, jer su donatori najavili nastavak pri�e za listopad. Pa ako je Konji�ki centar na meti lopova - �emu voditelji Kluba upravo na odre�eni na�in nastoje dosko�iti - neka se vidi i da je “na meti” onog ulju�enog, civiliziranog i humanog dijela svijeta.

Izvor: Slobodna Dalmacija, 4. listopada 2009.

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar 

Vezani �lanak:

Anne-Marie Scheier:
Moja 'pasja' veza s Dubrovnikom

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.