Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

"Sulejman veli�anstveni":
Povijesne �injenice ne stoje iza serijala

  'Sulejman Veli�anstveni' : Povijesne �injenice ne stoje iza serijala
Foto: RTL

Hit serija "Sulejman Veli�anstveni" koja se prikazuje u udarnom terminu RTL televizije dosad je nailazila na dobre kritike gledatelja, no ono što joj se zamjeralo jest neto�nost nekih povijesnih podataka.

A upravo to dogodilo se i u 46 epizodi druge sezone prikazane 28.11.2012.. Kako nas je upozorio jedan �itatelj, u toj epizodi u jednoj se sceni odigrava susret Sulejmana i Nikole Juriši�a. Juriši� se pojavljuje u šatoru Sulejmana kao zapovjednik obrane i grada i utvrde Kiseg kojeg u toj sceni predaje Sulejmanu. Prihva�aju�i predaju grada, Sulejman mu ga daruje i govori mu da on sad pripada Ugarskom kralju Zapolji.

Ono što je potrebno naglasiti jest da je Nikola Juriši�, po kojem je dobila ime i jedna od va�nijih ulica u Zagrebu, sa ša�icom branitelja ne samo odolijevao,nego i obranio grad Kiseg sa 700 ljudi pod oru�jem od preko 100 tisu�a osmanlijskih napada�a u njihovom pohodu na Be�.

Tako�er, svake godine u današnjem Ma�arskom gradu Kiseg u kolovozu mjesecu prire�uje se obilje�avanje spomenute bitke.

Izvor: Index.hr, autor B. La.

*****

Pogledajmo kako na portalu KÓPHÁZA-KOLJNOF (H) opisuju obilje�avanje te bitke, koja se dogodila po�etkom kolovoza 1532. godine:

KÓPHÁZA-KOLJNOF (H)

5. Dani opsade u Kisegu

U Kisegu danas otvaraju 5. Dane opsade. Svaki vikend u augustu priredjuju šarolik program u spominak turske opsade pred skoro 480-imi ljeti. Vrhunac programa je svaki put inscenirana bitka branitelja Kisega, Nikole Juriši�a protiv Turkov. Pri Dani opsade u Kisegu sudjeluje oko 200 dobrovoljcev, ki u histori�ni kostimi i starim oru�jem prikazuju vojne tabore i bitke.

Ljudi dojdu iz cijele okolice
Med organizatori Dani opsade je i predsjednik hrvatske manjinske samouprave u Kisegu, Šandor Petkovi�. Prošla ljeta da su pokazala, da na ove dane dojdu brojni gosti iz cijele okolice u Kiseg. Samo na bitku da dojde oko 800 gledateljev, tako Petkovi�.
A povorku, ka je zutra subotu u 18.00 ili nedilju u 11.00, to odvisi od vrimena, si gleda polag predsjednika hrvatske manjinske samouprave oko 1.000 ljudi.

Hrvatski program je isto predvidjen
Ljetos �edu programi biti u centru grada a ne u starom gradu, ar toga obnavljaju. Imat �edu i posebne programe sa starimi igrami za dicu. Ponudit �edu i hrvatski tabor kot i dva hrvatske ve�ere.
Spomenut �edu se i Ferenca Liszta, ki je pred 165-imi ljeti bio u Kisegu.

Nivo priredbe je sve viši
“Svako ljeto imamo �a novoga, kot na primjer novo oru�je, i tako je nivo Dani opsade u Kisegu od ljeta do ljeta viši”, tako Petkovi�.
Tomu doprinese i anga�irani tim sudionikov, povida Petkovi�: “Ve�ina smo dobrovoljci, ali mi nismo �uda slabiji nego poluprofesionalni glumci, ki agiraju pri Dani opsade.”

Najve�a priredba u Kisegu
Po sjednici tana�a opsade �e na glavnom trgu nastupiti folklorna grupa Zviranjak iz Prisike s hrvatskimi tanci. Kulturni program u okviru Dani opsade nastavljaju subotu i onda svaki vikend u augustu.
Dani opsade slišu med najve�e priredbe u Kisegu.

Izvor: Portal www.kophaza.hu

*****

Bitku kod Kisega 1532. opisali smo i na našem portalu pod podnaslovom "Obrana Kisega u Ma�arskoj" u sljede�em prilogu:

Sulejman "Veli�anstveni"? Kako za koga !!!
Za Turke vjerojatno DA, za Hrvate sigurno NE !!!

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.