Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Sulejman "Veli�anstveni"? Kako za koga !!!
Za Turke vjerojatno DA, za Hrvate sigurno NE !!!

Sulejman "Veli�anstveni"??? Kako za koga !!! Za Turke vjerojatno DA, a za Hrvate sigurno NE, osim mo�da za one koji obo�avaju raskošne TV-serije, tzv. sapunice i s nestrpljenjem o�ekuju svaku novu epizodu..

*****

Ovako se najavljuju epizode Sulejmana:

Ove nedjelje specijalna epizoda Sulejmana

Svi obo�avatelji raskošne serije „Sulejman Veli�anstveni“ ovog �e vikenda do�i na svoje - u nedjelju, 23. rujna, u 20 sati na ekranima RTL Televizije do�ekat �e ih televizijska poslastica - dvosatna epizoda najdra�e serije!

U novoj produ�enoj epizodi, ne�e nedostajati napetosti, intriga i ljubomornih podvala. Otkad se vratila natrag u pala�u, Hurem je postala smirenija, zrelija i ljubaznija prema svima, pa �ak i prema Mahidevran. �ak je i sultanova majka primijetila njezinu promjenu pa ju je pozvala na proslavu u Atmejdanu povodom zaruka Ibrahima i Hatid�e, No nije pozvala i Mahidevran, koja je ostala u pala�i �uvati djecu. Me�utim, nitko ne zna da je slavlje izvan pala�e organizirano kako nitko ne bi ometao Sulejmana kojem je majka u odaje poslala Sadiku (Viktoriju). U trenutku kada su Sulejman i Sadika ostali sami, i kada je Sadika trebala no�em ubiti sultana, u dvorištu pala�e za�uli su se krici. Huremin sin Mehmet upao je u fontanu! Svi o�ekuju da �e se Hurem posva�ati s Mahidervan pri povratku u pala�u…
Za to vrijeme Gulšah proširi glasine da je Mahidevran trudna. Ta vijest brzo �e do�i do Hurem, majke sultanije, ali i same Mahidervan kojoj trudno�a još nije potvr�ena. U me�uvremenu Matrak�i je pronašao talentiranog slikara iz Krima koji je u potrazi za Hurem.

Tko je misteriozni slikar i kako je povezan s Hurem, tko �e u haremu objaviti trudno�u i je li Viktorija spremna izvršiti svoj naum? Odgovore na ova i druga pitanja gledatelji �e prona�i u specijalnoj, dvostrukoj epizodi „Sulejmana Veli�anstvenog“ ove nedjelje u 20 sati.

*****

Kako uop�e zapamtiti sva ta imena i tko je tko??? Kako slijediti tijek svih epizoda???

*****

Hrvatima nije veli�anstven Sulejman, nego su im, naprotiv, veli�anstveni junaci koji su se suprotstavili Turcima i Sulejmanu; Nikola Juriši�, Nikola Zrinski i mnogi drugi, ali o njima nema televizijskih serija. O Nikoli Šubi�u Zrinskom i kako je branio Siget znamo i iz povijesti i iz opere Ivana Zajca s poznatom budnicom U boj, u boj... koju pjevaju �ak i Japanci:

http://www.youtube.com/watch?v=uqQf_92dgHM&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=uKYRPzc_3M8

A o Nikoli Juriši�u znamo nešto manje, no pogledajmo što o TV seriji, o Sulejmanu i o Nikoli Juriši�u piše Mile Prpa:  

Sulejman Prvi Veli�anstveni i hrvatski junak Nikola Juriši�

Ovih dana se na RTL svaku ve�er po�eo prikazivati turski serijal Sulejman Veli�anstveni u udarnom terminu u 20 sati za hrvatske gledatelje u zemlji, vjerojatno i u iseljeništvu. Ništa posebno, serijal kao serijal s puno teatralnosti, puno šminke, haremske sentimentalnosti, dvorskih intriga i sl. s likovima koji osvajaju simpatije ili antipatije ovisno kakve su im uloge namijenjene.

Me�utim, to sve skupa ne bi bilo vrijedno spomena da taj serijal ne zadire i u samu hrvatsku povijest, koja se prikazuje jednostrano, samo sa turskog lica, a ne i sa hrvatskog nali�ja.

Hrvatski gledatelji ne bi smjeli biti opsjednuti s tim serijalom, ve� bi trebali znati i poznavati hrvatsku povijest u vrijeme Sulejmana Veli�anstvenoga. Upravo u tu svrhu pišem i ovaj �lanak da se gledateljima barem malo pribli�i slika kako su Hrvati do�ivjeli Sulejmana, a još više kako su on i turska vojska do�ivjeli Hrvate.

Serijal govori o plemenitom, dobrom �ovjeku, veli�anstvenom, ali niti u jednoj vjeri ako je iskrena i istinita dobar i plemenit �ovjek nikada ne bi osvajao i razarao tu�e gradove, proganjao i ubijao njihovo stanovništvo i sl.

Nama je iz najnovije povijesti poznata takva „dobrota i plemenitost“ jednog generala Mladi�a i sl. koje su srpski mediji dizali u zvijezde. Zato prema tom serijalu i „istinama“ u njemu budimo vrlo oprezni.

Sulejman Prvi za nas nikada nije bio „veli�anstveni“ – bio je pravi pomornik hrvatskog naroda, odvodio je u roblje na stotine tisu�a naših majki i njihove djece, a regrutirao je na desetke tisu�a Hrvata u Janji�are. Svi gledatelji tog serijala to moraju znati i gledati na taj serijal – i kroz našu hrvatsku povijesnu istinu.

Obrana Kisega u Ma�arskoj

Deset dana prije nego što �e postati kralj, Ferdinand I. imenovao je Senjanina Nikolu Juriši�a za vrhovnog kapetana i savjetnika, koji �e uspješno i mudro obavljati diplomatske i vojni�ke poslove sve do svoje smrti 1545.

Svojim junaštvom Juriši� se je proslavio god. 1532., kad je sa 700 Hrvata obranio Kiseg i tako zaustavio 140 000 turskih vojnika na njihovom vojnom pohodu prema Be�u. Turci koji su mogli mirno pro�i pored malenog grada i tako iznenaditi tada još nespremne Ferdinandove vojnike, strašno su se prevarili kad su mislili da �e Kiseg biti lagan plijen.

Nikola Juriši� je sa svojih 28 lako i 10 teško naoru�anih konjanika trebao odjahati za Be� i tamo se pridru�iti glavnoj vojsci. Me�utim kad je vidio mnoštvo djece, �ena i staraca koji su došli potra�iti spas u gradskim zidinama, odlu�io je ostati i braniti narod. Nakon što je Juriši� sastavio od seljaka i gra�ana malu posadu od 700 ljudi, poslao je pismo Ferdinandu I. u kojem je napisao:

"Ja sam se usudio braniti ovaj maleni i slabi grad protiv turske sile, ne zato što se nadam da �u ga spasiti, nego samo da koji �asak neprijatelja zabavim i tako krš�anskim vladarima pribavim vremena da se priprave za otpor. Samo zato izlo�io sam se najve�oj smrtnoj pogibelji."

Prva tri dana Turci su neprekidno topovima ga�ali Kiseg, a 13. kolovoza zapo�eli su s mnogobrojnim jurišima sa svih strana. Branitelji nisu gubili prisebnost ni kad su ih Turci nekoliko puta dovodili u "mat poziciju", nego su se hrabro i �udesno branili. Nakon odbijenog dvanaestog juriša 28. kolovoza, hrvatski junak opet šalje Ferdinandu pismo i piše:

"Od naših 700 oru�anih zemljaka ve� je polovica poginula; od puš�anog praha, što sam ga za 300 forinti kupio, imam još jednu centu. Samo Bo�ja milost �uva nas; budi ona milostiva mojoj duši."

Poslije dvanaestog juriša, turski glasnici su tri puta dolazili s nagodbama da se grad mirno preda, ali hrabri Juriši� im je slao tako drske i cini�ne odgovore, da je sultan Sulejman I. ludovao od bijesa i muke. U 13. jurišu poginulo je još 60 hrabrih branitelja, a ranjeni Juriši� se s ostatkom posade pripravio za posljednji boj. U trenutku nove turske navale na gradske zidine, starci, �ene i djeca su stali plakati i zapomagati te se moliti sv. Martinu, a umjesto da u�u u grad Turci su po�eli bje�ati. Kasnije su pri�ali da su pobjegli zbog nekog konjanika s vatrenim ma�em koji ih je tjerao sa zidina. I dok su tako na smrt prestrašeni Turci govorili da je Juriši� u savezu sa Sotonom, Hrvati su slavili i zahvaljivali sv. Martinu što ih je spasio od sigurne smrti.

Sam Nikola Juriši� napisao je Ferdinandu kasnije:

"Moj puš�ani prah bio je ve� posve potrošen; što je od mojih ljudi ostalo na �ivotu, ve� je svu volju izgubilo, te se ne bi mogao ni jedan sat više braniti." 30. kolovoza 1532. razo�arani Sulejman je sa svojom iscrpljenom vojskom otišao s izgovorom kako velikodušno daruje Juriši�u grad Kiseg.

Nikolu Juriši�a je zbog zasluga car i kralj nagradio barunskom titulom i vlaš�u nad Kisegom.

Po Nikoli Juriši�u, nazvana je jedna od glavnih ulica u Zagrebu.

Dakle, prvi koji su zaustavili Sulejmana Prvog Veli�anstvenog bili su Hrvati brane�i grad i utvrdu Kiseg u Ma�arskoj. Sulejman Prvi Veli�anstveni je i završio svoj �ivot u borbi sa Hrvatima, umrijevši pod zidinama Sigeta za vrijeme njegove opsade.

Hrvati su mu bili i Alfa i Omega! I uvijek su mu bili i ru�an san koji mu nije dao mirno spavati. Krvavo smo zaradili papinski naziv – Predzi�e krš�anstva.

Na�alost ni danas u hrvatskim povijesnim �itankama nema ni rije�i o takvom junaku kao što je bio Nikola Juriši�, nema ni rije�i o herojima Gvozdanskog i brojnim drugim velejunacima iz ratova sa Turcima. Nastavlja se prešu�ivanje naše slavne povijesti i u samostalnoj hrvatskoj dr�avi, kao što je to bilo za vrijeme obje Jugoslavije. Obje su propale, ali njihov mentalitet još je itekako �iv i �ilav u Hrvatskoj.

Izvor: Portal hrsvijet.net, priredio Mile Prpa
Za portal pripremio: Zvonimir Mitar

Vezani �lanci:

Sulejmanov most od Osijeka preko baranjskih mo�vara do Darde

Gvozdansko 13. sije�nja 1578. godine;
predzi�e krš�anstva - Antemurale Christianitatis

 

 

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.