Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Velika subota i Vazmeno bdijenje

Vrhunac i središte vazmenoga (uskrsnoga) slavlja je no� izme�u Velike subote i nedjelje (Uskrsa). Od ranijih krš�anskih vremena to je „no� bdijenja“, a sveti Augustin ovo bdijenje naziva „majkom svih bdijenja“ (lit. viglija). Do šestoga stolje�a, na sam dan „današnjega Uskrsa“, nije bilo euharistijskoga slavlja jer je centralno slavlje Vazma bilo u no�i. Vazmeno bdijenje završilo je sve�anom vazmenom Euharistijom. U ovoj se no�i liturgijski proslavlja cjelokupna povijest našega spasenja. Obred u no�i po�inje „Slu�bom svijetla“. Bogoslu�je po�inje pred crkvom blagoslovom ognja na kojem se pali uskrsna svije�a. Oganj nas podsje�a na Duha Svetoga po kojem je Marija Djevica za�ela Isusa Krista i po kojem je sve stvoreno.  

Po istom Duhu Krist je propovijedao Evan�elje i okupio Crkvu. U obredu  „Slu�be svijetla“ najva�niji je �in procesije sa zapaljenom uskrsnom svije�om koja ozna�ava Svjetlo svijeta – Isusa Krista. No�ašnja „Slu�ba rije�i“ ima 9 svetopimskih �itanja (nekad ih je bilo 12) u kojem se postupno govori o svim va�nijim Bo�jim djelima u�injenih za �ovjeka, a posebno sve�anim i jakim naglaskom na stvaranju novoga �ovjeka po Uskrsnu�u Krista - „Krsna slu�ba“, to jest dijeljenje sakramenata krš�anske inicijacije (krsta i Potvrde) katekumenima, te obnova krsnih obe�anja svih �lanova skupljene zajednice vjernika. Kona�no, slijedi sve�ana Euharistija kod koje katekumeni prvi puta blaguju Tijelo i Krv uskrsloga Gospodina. Na koncu no�ašnjega slavlja je uobi�ajeni blagoslov jela, što je tako�er simbol uskrsloga Krista naše „duhovne hrane“. Mise na sam dan Uskrsa (prve vazmene nedjelje), kao i preko �itave godine, uvijek su u znaku VAZMENOG BDIJENJA. Crkva, kao Zaru�nica Kristova, u bdijenju i molitvi �eka puninu Njegova dolaska.

Va�no je još znati da Crkva kroz pedeset dana nakon Uskrsa intenzivno uvodi svoje �lanove u sadr�aj vazmenoga otajstva, a na poseban na�in od Uzašaš�a Gospodnjega (�etrdeset dana) do Duhova (pedeset dana). U prvim stolje�ima tome se pridavala velika pozornost pa je uo�i Duhova bilo Duhovno bdijenje poput Vazmenoga. Svetkovina Duhova (Pedesetnice) zapravo slavi VAZAM. 

Vl�. Mirko Novak, preuzeto iz OKN-a
Izvor: Duhovnost osje�kih studenata

Vezani �lanci:

Velika subota, Uskrsno bdijenje

Uskršnje �estitke iz starog obiteljskog fotoalbuma

Bazilika Svetoga groba u Jeruzalemu

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.