Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

Tri kralja

Blagdanom Bogojavljenja ili Tri kralja zaklju�uje se središnji skup bo�i�nih obi�aja. I taj je blagdan obilje�en po�imanjem što se o�ituje blagoslovom ku�a. Prethodi mu blagoslov vode u crkvi. Neko� se blagoslovljenom vodom škropilo po ku�i, staji, vrtu, polju, p�elinjaku itd. Uz taj dan je vezan i obi�aj ophoda tzv. zvjezdara, trojice dje�aka koji su odjeveni kao tri "kralja" s rasvijetljenom zvijezdom. U tom obi�aju su prisutne kolede pa zvjezdari pjevaju bo�i�ne pjesme, ali i pjesme kojima se �eli duhovno i materijalno dobro ljudima. Naravno, i ti ophodi su povezani s darivanjem �estitara.


Sveta tri kralja sa zvijezdom,
Hrvatsko zagorje

Krš�ansko zna�enje blagoslova domova temelji se na bo�i�noj istini da se je Bog udomio na zemlji. Sve�enik zapo�inje blagoslovnu molitvu zazivom: "Mir ku�i ovoj i svima koji prebivaju u njoj!". Po Bo�i�u naši hramovi postadoše ku�e, a ku�e hramovi, jer se Bog oku�io na zemlji da stanuje me�u nama, s nama i u nama. Blagoslov ku�a stoga �eli naglasiti da su naše ku�e i stanovi obitavališta Bo�ja i zazivlju da se Bog ne iseli iz naših domova. Pjesnik A. G. Matoš
je to rekao vrlo dojmljivo: "Samo onaj je �ovjek, tko je �iva ku�a Bo�ja". Stoga valja blagosloviti �ovjeka, obitelj, da bi on sam, njegova obitelj i njegov svijet — bili dom Bo�ji.


Hrvatski bo�i�ni obi�aji:
darivanje �estitara na Badnjak, Vinkovci

Izvor: Hrvatska televizija, HRT

 

Vezani �lanci:

Dida pri�a: Badnjak 1943. – Sveta tri kralja 1944. i moj 16. ro�endan

Sveta tri kralja - 20 G+M+B 08

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.