Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  


 

FRANCUSKI �ASOPIS POSVE�EN HRVATSKOJ
Reklama za Hrvatsku

�itavo novo izdanje francuskog znanstvenopopularnog arheološkog dvomjese�nika “L'Archeo Thema”, posve�eno je Hrvatskoj u vrijeme Rimskoga carstva i srednjega vijeka. Na 80-ak stranica �asopis donosi pregled najzna�ajnijih lokaliteta i kulturno-povijesnih spomenika od Salone i Cisse na Pagu, preko splitske rive i Dioklecijanove pala�e do pore�ke Eufrazijeve bazilike i osorskog samostana sv. Petra.

Nakon op�eg kronološkog pregleda povijesnih zbivanja na hrvatskim prostorima i osnovnih geo i demografskih podataka, prvi dio donosi podrobniji presjek predrimskih i rimskih vremena. Posebno o Istri u vrijeme Rima piše Robert Matijaši� s pulskog sveu�ilišta, a od istarskih lokaliteta obra�ena je villa romana na poluotoku Loron (Larun), pokraj �ervara. Uz �lanak je i zanimljiva trodimenzionalna rekonstrukcija tog anti�kog gospodarskog i stambenog kompleksa.

U dijelu posve�enom srednjovjekovnim spomenicima isti�e se sakralni kompleks Eufrazijeve bazilike, o kojem pišu Pascale Chevalier (Sveu�ilište Blaise-Pascal u Clermont-Ferandu) i Ivan Matej�i� (rije�ko Sveu�ilište), voditelj brojnih istra�ivanja i projekata obnove ovog jedinog spomenika u Istri upisanog na UNESCO-ovu listu svjetske baštine. O istra�ivanjima na srednjovjekovnom nalazištu Guran pokraj Vodnjana pišu �enevski arheolog Jean Terrier, te Miljenko Jurkovi� i Iva Mari� sa zagreba�kog Sveu�ilišta. Ivan Matej�i� autor je prikaza novigradskog muzeja Lapidarium, u kojem je znameniti ciborij biskupa Mauricija iz 8. st.

Tematski dio završava Dubrovnikom, što zaokru�uje lijepu znanstvenopopularnu reklamu za Hrvatsku.

Izvor: Glas Slavonije, G.Prodan

*****

Pogledajmo naslovnicu i sadr�aj �asopisa “L'Archeo Thema”:

Dossier
LA CROATIE romaine et médiévale
Ce qu'il faut savoir sur la Croatie – B. Bioul
La période romaine
La Croatie préromaine et romaine – B. Bioul
Atlas adriaticum MareC. Rousse
L'istrie romaine – R. Matijasic
La villa de Tar-Loron – Fr. Tassaux
L'agglomération romaine d'Aquae IasaeD. Nemeth-Ehrlich et D. Kusan Spalj
Le site antique de l'anse de Caska (Cissa romaine) – A. Kurilié
La Riva antique et médiévale de Split – V. Delonga
Le Musée du verre antique à Zadar – I. Fadié
L'antiquité tardive
Le palais de Dioclétien – B. Bioul
Mirine - FulfinumM. Causevic-Bully
Dans les coulisses de la cathédrale de SalonaP. Chevalier et J. Mardesic
L'église double paléochrétienne du village de Podvrsje près de Zadar – A. Uglesic et J. Baraka
Le site découvert à Strbinci, la Certissia romaine ? – Br. Migotti
Le Moyen Âge
La Croatie du haut Moyen Âge – B. Bioul
Le centre de recherche de Zagreb/Motovun – P. Chevalier
La basilique euphrasienne de Porec – P. Chevalier et I. Matejcic
L'ancienne agglomération médiévale de Guran en Istrie – J. Terrier, M. Jurkovic et I. Maric
Le Musée Lapidaire de Novigrad – I. Matejcic
Le monastère Saint-Pierre d'Osor, sur l'île de Cres – S. Bully, M. Jurkovic, M. Causevic-Bully et I. Maric
Dubrovnik, la "Perle de l'Adriatique" – P. Chevalier
Livres du mois – F. Lontcho

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar  

 

Sli�ni prilozi:

Japanski mjese�ni magazin "TABI" posvetio je oko 90 stranica Hrvatskoj

U blizini raja – Hrvatska

 Kontakt ako imate pitanja ili poznate neku interesantnu zanimljivost mo�ete nam se javiti e-mailom zanimljivosti@arhiva.croatia.ch

 

Untitled Document


Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.