Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Razgovor s Nikolom �uri�em,
predsjednikom SV Slavonije Bern

 
 

Bern, 25. studenoga 2009.

Hrvatski nogometni klub SV Slavonija Bern djeluje u glavnom gradu Švicarske ve� du�e od 38 godina. Razgovarali smo s predsjednikom kluba o trenutnom stanju u  klubu, o financijama, sportskim uspjesima i, naravno, o predstoje�oj velikoj zabavi „Plava no� Slavonije“


Nikola �uri�, predsjednik SV Slavonije iz Berna,
pred zgradom Savezne vlade u Bernu

Portal: Nikola, ti si dugogodišnji aktivni �lan SV Slavonije i od ove godine si preuzeo du�nost predsjednika kluba. Ho�eš li nastaviti rad svog predhodnika ili �eš probati uvesti neke novine u rad kluba?

N. �uri�: Sasvim je jasno da �u nastaviti rad bivšeg predsjednika kluba i njegovati ono što je dobro funkcioniralo. Naravno da u planu imam i nekoliko novih ideja koje bih rado sproveo. Predamnom i Upravom te �lanovima kluba je mnogo posla, a ja sam tek dva mjeseca na ovoj du�nosti pa je razumljivo da je potrebno malo više vremena za realizaciju svih planova. Dokaz da radimo na tome je uvo�enje novih oblika sponzorstva, konkretno; radi se o tzv. Matchball sponzorstvu gdje ve� imamo nekoliko takvih sponzora.

Portal: Nikola, u �emu je tajna uspjeha Slavonije koja postoji i djeluje ve� skoro 40 godina i �itavo to vrijeme posti�e zapa�ene rezultate i okuplja veliki broj Hrvata?

N. �uri�: Ovdje bih naveo moj primjer. Ja sam došao u Bern prije dvanaest godina, poznavao nisam nikoga. Kao i svaki drugi krenuo sam u potragu za društvenim aktivnostima. Pošto volim nogomet pokušao sam prvo tu, slu�ajno sam doznao da u gradu postoji hrvatski nogometni klub SV Slavnonija, pronašao sam odgovorne, pridru�io se klubu i ubrzo se nisam više osje�ao kao stranac u gradu. Danas, nakon dvanaest godina, s pravom mogu re�i da sam upravo preko kluba upoznao skoro pa sve Hrvatice i Hrvate u Bernu. Doista nešto posebno. Mislim da se duh zajedništva kod nas u Bernu jako dobro njeguje i upravo kulturna, sportska i druga društva kojih u regiji Bern ima mislim desetak, ako ne i više, su nosioci toga  zajedništva.

Portal: Što radi SV Slavonija na temu integracija?

N. �uri�: Mnogo toga, u prošlosti više, a danas mislim da smo mi Hrvati ve� prili�no dobro integrirani. U zadnje vrijeme, na�alost, primje�ujem da tzv. secondos, druga generacija mladih, skoro pa da se i ne koriste hrvatskim jezikom. Za mene je to neprihvatljivo, jer smatram da bi mladi Hrvati trebali malo više znati o materinskom jeziku. Stoga mi stariji uvijek kada imamo za to priliku pokušavamo upozoraviti mlade da malo više pa�nje posvete upravo tome. 

Portal: Kako se postaje �lan kluba? Koliko je �lanstvo u klubu Slavonija?

N. �uri�: SV Slavonija trenutno broji preko stotinu �lanova, od toga je njih pedest aktivnih. �lanarina iznosi za aktivne 150.- CHF, a za pasivne 50.- CHF. Pasivne �lanove tra�imo individualno, te slanjem pisama na nekih tri stotine adresa a aktivne vrbovanjem po drugim klubovima. Pisma koja šaljemo sadr�e osnovne informacije o radu kluba, o sportskim uspjesima s rasporedom natjecanja te o va�nim terminima zabava, sastanaka i godišnje skupštine. Osim toga imamo i naše sponzore koji svojim prilozima poma�u rad kluba. Alianz Verischerung AG Bern je naš glavni sponzor. 

Portal: Što bi posebno istaknuo kao najve�e uspjehe Slavonije do sada?

N. �uri�: smijeh ... gledaj, mi smo nekako uvijek iznova spremni obarati neke rekorde, tako smo prije petnestak godina imali dupli rekord; najboljeg strijelca lige s preko �etrdeset postignutih golova, a drugi rekord je da je mom�ad ukupno postigla preko stotinu golova u prvenstvu. Prije dvije godine nam je pošlo za rukom/nogom posti�i novi rekord u serijskim pobjedama, ukupno trinaest uzastopnih pobjeda u tre�oj ligi. S tim smo oborili sve dosadašnje švicarske rekorde. �ak su i lokalna televizija i radio postaje to popratile, a dnevne novine pisale o tome. Nedvojbeno najve�i uspjeh SV Slavonije.

Portal: Što smatraš bitnim za daljnji razvoj kluba?

N. �uri�: Mladi naraštaj. Trenutno je u tijeku akcija vrbovanja mladih igra�a. U skoro vrijeme smo razgovarali s trinaest mladih igra�a koji igraju po drugim klubovima, njih �etvorica su nam ve� potpisala pristupnicu, druga �etvorica su nam obe�ali pristup u idu�oj sportskoj godini, a sa ostalima vodimo intenzivne razgovore i veselit �e me da i kod njih odgovor bude onaj pravi - pozitivni. Ovdje se radi o vrlo mladim igra�ima od sedamnaest do dvadeset godina koji igraju sve do prve interregionalne lige, što zna�i da se radi o vrlo kvalitetnim igra�ima s kojima SV Slavonija ozbiljno ra�una.  

Portal: Ka�eš da vam nije lako pridobiti mlade igra�e. Što misliš da su glavni razlozi slabog odziva mladih?

N. �uri�: Mislim da mi  u Slavoniji nismo nikada imali problema sa smjenom generacija. Naravno da je u prošlosti bilo problema da nekoliko sezona za redom nemamo prinova pa se dogodi da jedni te isti igraju predugo zajedno, ali kada se desilo da su novi/mladi igra�i pristupili, uprava je odmah reagirala i nogometnom savezu prijavila drugu mom�ad gdje su oni stariji prešli i ostavili mjesto onima mla�ima. Ako u budu�e bude još više mladih naravno da bismo prijavili i juniore te po potrebi i seniorsku mom�ad. Va�no je da radimo na tome i da prinove dolaze i da budu zadovoljni s našim radom i kvalitetom treninga. Primjerice, kod vrbovanja novih igra�a, kao prvo smo razgovarali s njihovim roditeljima, istima objasnili tko i što je SV Slavonija, zatim smo ih pozvali da posjete naše treninge gdje su se i sami mogli uvjeriti u kvalitet istih, potom smo im organizirali posjete stadionu za vrijeme utakmica da i oni sami do�ive tu atmosferu.

Portal: Zadnji uspjesi švicarskih nogometaša; U17 gdje igra 13 secondos te viceprvaci svijeta u nogometu na pijesku pa prvaci Švicarske u nogometu na pijesku gdje igraju ve�inom Hrvati, što ti misliš o svemu tome?

N. �uri�: Kao prvo trener YB-a, mislim da Vladimir Petkovi� �ini �udo svojim uspjesima, jer on u biti i nema neki poseban kadar, a rezultati su fantasti�ni. Mi Hrvati u Bernu smo posebno ponosni na njega. Što se ti�e ovih drugih uspjeha, mislim da je formula uspjeha vrlo jednostavna ... rad, rad i opet rad. Za razliku od  drugih ovdje se stašno puno ula�e u rad sa mladima, tu vas ne pitaju jeste li tatin sin ili što?! Zna�i svi imaju priliku dokazati se, a kako je poznato da upravo secondos posebno vole nogomet i vide sebe u tome, onda i ne �udi da ih je toliki broj u nacionalnoj selekciji. Do prije dvadesetak godina Švicarska je vrijedila kao tzv. "topni�ko nogometno meso", a danas su izborili direktni plasman na svjetsko prvenstvo u nogometu, mladi do 17 godina su prvaci svijeta, prije dvije godine viceprvaci Europe. Što dalje re�i? Rad, rad i samo rad.

Portal: Kako izlazite na kraj sa financijama? Ima li i Slavonija problema kao i ve�ina hrvatskih klubova u Švicarskoj?

N. �uri�: Ovdje bih se malo osvrnuo na protekle godine koje su bile više nego odli�ne. Zahvaljuju�i ponajprije Zdravku Sladoji, dugogodišnjem predsjedniku kluba, SV Slavonija je uvijek iznova uspijevala iza�i na pozitivnu nulu na kraju nogometne godine. Na�alost, zbog Zdravkove bolesti i mo�da �ak i dobrim dijelom zasi�enosti radom onih najupornijih u klubu,  Slavonija je prošlu godinu završila s gubitkom od desetak tisu�a franaka. Naša tradicionalna zabava Plava no� Slavonije je u prošloj godini bila jedini pravi izvor prihoda, odustali smo od proslave do�eka Nove godine gdje se isto prili�no dobro napuni kasa kluba. Ali to ne zna�i da "brod tone", mi za ovu godinu imamo ponovo u planu našu najuspješniju zabavu Plavu no� Slavonije koja �e se odr�ati u subotu 28.11.2009. godine u Fribourgu, te do�ek nove godine u Hindelbanku kraj Berna, zatim u idu�oj godini planiramo zabavu krajem drugog mjeseca te Allinaz Cup u svibnju. Ovdje ne treba zaboraviti i uplate od �lanarina, te Matchball sponzorstvo koje ve� daje rezultate, tako da, po mojim prora�unima, mislim da smo na dobrom putu da se vlastitim snagama vratimo na pozitivnu nulu. 

Portal: Je li ti je poznato da u Hrvatskoj postoji Hrvatska matica iseljenika koja bi se trebala brinuti o hrvatskim zajednicama u svijetu? Oni ipak raspola�u sa preko 34 milijuna kuna! Jeste li do sada imali kontakt s njima?

N. �uri�: Da, �uo sam da tako što postoji. Na�alost do danas nismo imali kontakta s njima, tako da ne mogu ni re�i da nam je netko nešto i ponudio. Mi smo ipak ponosni da promoviramo hrvatsko ime u glavnom gradu Švicarske, a u prošlih 38 godina smo nekako uspijevali sami iza�i na kraj sa svim tim problemima koji se ve�u uz klub pa ne vidim razloga da to i u budu�e ne �inimo. Za što oni taj novac troše? To ne znam.

Portal: Što misliš o stanju hrvatskog nogometa u Švicarskoj? Kakva je vaša suradnja sa ostalim hrvatskim klubovima i udrugama?

N. �uri�: Mislim da u Švicarskoj trenutno postoji nekih petnaestak nogometnih klubova, to�no neznam. Kako i na koji na�in oni rade mi je nepoznanica. Što znam je da mi u regiji imamo tri kluba s kojima imamo prili�no dobru suradnju, ali sam uvjeren da se na tome mora još više raditi. Konkretno mislim na NK Tomislavgrad iz Berna, NK Zagreb iz Biela i NK Croatiju iz Solothurna. Ovdje ne treba zaboraviti i druge udruge, one zavi�ajne i kulutuno-umjetni�ka društva. Suradnja s njima je bitna prvenstveno zbog dogovora oko termina zabava, organizacije turnira itd. Upravo �e na  toj temi uprava SV Slavonije posebno raditi, jer nam je od vitalnog zna�aja dobra suradnja sa svima njima.

Portal: �elje za budu�nost?

N. �uri�: Naš primarni cilj je završiti sportsku godinu od prvog do petog mjesta jer u idu�oj godini dolazi ponovo do reorganizacije nogometnog saveza Berna. Zna�i, ako ne budemo u vrhu, vjerovatno �emo biti odre�eni u �etvrtu ligu. Zatim stabilizacija financija, vrbovanje mladih naraštaja. Poboljšanje suradnje sa hrvatskim klubovima u regiji. Mislim da je realno o�ekivati da �emo u idu�e tri godine biti kao i danas u vrhu tre�e regionalne lige gdje su po meni i realne granice kluba. Sve više je skoro pa nemogu�e jer kada se samo uzme u obzir koliko troškova iziskuje igranje u drugoj ligi, skoro pa nemogu�a misija. Za primjer, FC Ittigen igra u drugoj ligi, op�ina ih sufinancira sa 50 000 CHF, imaju tri stadiona, sva tri sa rasvjetom, mom�adi juniora itd., ovo su preduvjeti za natjecanje u drugoj ligi.

Portal: Slavonija i Portal su od samog po�etka uspostavili jako dobru suradnju i mi s Portala smo zahvalni za to. Što bi poru�io �lanovima i �itateljima Portala?

N. �uri�: Istina, mi smo vam posebno zahvalni, vi ste naš medijski sponzor, �esto prenosite izvješ�a s naših utakmica i što re�i? Nastavite, vi vaš posao radite dobro, nemojte posustati,  a ako vam je do dobre zabave, do�ite nam u subotu na Plavu no� Slavonije!!!

Portal: Nikola, zahvaljujem na razgovoru.

N. �uri�: Molim, hvala i tebi.

 

Razgovor vodio: M. Grabovac


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.