Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Bern, 30. rujna 2009. godine:
Vladimir Petkovi�, trener BSC Young Boys-a,
u razgovoru za portal

 
 


Vladimir Petkovi�

Uo�i proljetnog dijela prvenstva švicarske AXPO Super League, u sije�nju 2009., razgovarali smo s Vladimirom Petkovi�em, trenerom bernskog prvoligaša BSC Young Boysa, o planovima za sezonu 2009. Danas, devet mjeseci kasnije, BSC YB uvjerljivo vodi u prvenstvu švicarske AXPO Super League, što je bio razlog za još jedan razgovor s Vladimirom Petkovi�em:

Portal: Vladimire, od kada si kao trener preuzeo klub, BSC YB nije dva puta za redom izgubio utamicu, a od kolovoza 2009. od odigrane 41 utakmice zabilje�eno je samo 5 poraza!?

Petkovi�: Proces koji sam zapo�eo prije nekih 14 mjeseci te obnova igra�kog kadra, šest novih igra�a, dovela je do toga da nismo postali ja�i, ali smo postali kompaktniji, pozitivniji. Mom�ad je daleko slo�nija, taj tzv. „Timgeist“ je na jednom vrlo zavidnom nivou. To je sa sigurnoš�u jedan od klju�eva uspjeha. Drugi je opet �injenica da su napokon i moje takti�ke zamisli prili�no dobro usavršene, igra�i su naviknuti na to, a ujedino je to i iznena�enje za ovdašnje nogometne stru�njake. Zašto? Pa nije lako naviknuti se na taktiku igranja sa tri napada�a, jer se skoro u pravilu gleda 1 3 4 3 system kao nedostatak, gdje obi�no bo�ne strane imaju tzv. „rupu“, a u biti mi smo s tih bo�nih strana daleko efikasniji. Što zna�i od nedostatka smo napravili prednost. Na kraju sigurno i puno rada i zalaganja kako od mene tako i od strane igra�a. Mom�ad ima i razvija taj pobjedni�ki mentalitet i to sve zajedno je rezultat ovih uspjeha.

Portal: �injenica je da BSC YB ne igra  u europskim kupovima. Ima li mom�ad zbog toga  prednost u odnosu na druge favorite za titulu prvaka Švicarske, FC Basel ili FC Zuerich?

Petkovi�: Do sada to nije imalo nikakve spone s nacionalnim takmi�enjem. U biti mi smo imali te�e protivnike na europskoj sceni i nije bilo potrebe da oni forsiraju neki odre�eni ritam. Mo�da se to sada desi krajem rujna i po�etkom studenog, jer u tom periodu se zareda malo više utakmica, ali ni to nije neki problem, jer pauza od 15 dana u nacionalnom prvenstvu je više nego dovoljna za odmor i oporavak.

Portal: U jednom od intervjua za dnevne novine 20 Minuten-On-line si rekao da FC Zuerich ima najbolji igra�ki kadar, ali ne i najuigraniju mom�ad?

Petkovi�: I FC Basel i FC Zuerich imaju odli�an igra�ki kadar, �ak mislim bolji nego što to BSC YB ima. Ali zato smo mi homogenija mom�ad i trenutno imamo malo više „apetita“ nego što ga oni imaju. Mislim ipak da na kraju odlu�uje jaka i homogena grupa, a ne jaki pojedinci. Jaka, kompaktna mom�ad �ak da priliku i nekom ja�em igra�u da „ispliva“ i da poka�e sav svoj talent , kao što je to sada slu�aj sa Doubaiom, Degenom ili golmanom Woelfiem. Za razliku, FC Zuerich ima i previše dobrih igra�a i to im je trenutno jedan veliki problem.

Portal: U prošlom prvenstvu BSC YB je nakon osam odigranih kola imao 13 bodova manje od FC Basela, a na kraju prvenstva ta razlika se istopila na samo jedan bod razlike. Danas imamo obrnutu situaciju; nakon jedanaest odigranih kola deset bodova razlike, ali sada u korist BSC YB. Mo�e li se desiti da na kraju prvenstva do�ivimo isti scenarij?

Petkovi�: U tome i jest �ar sporta. Tu se ne da ništa planirati. Ono što se mo�e planirati je ozbiljan pristup poslu i veliki rad i zalaganje. Mentalna priprema da ne bi došlo do tako ne�ega, ali gledaj, i sa AC Belinizonom je bila sli�na pri�a; bili smo 13 bodova iz Kriensa i na kraju ih nadoknadili. Što se ti�e matemati�kih prora�una tu se ne da ništa riješiti.

Portal: Izgubljeno finale švicarskog kupa, od 2004. dva puta drugi u prvenstvu, je li došlo  vrijeme da BSC YB napokon osvoji titulu?

Petkovi�: YB-u je ve� prije dvadest i tri godine bilo vrijeme da uzme titulu prvenstva (smijeh). Gledaj, tu su neka optere�enja o kojima ja uop�e ne razmišljam. Uvijek je lijepo osvojiti prvenstvo ili kup i dignuti pehar, ali ho�e li to biti nakon dvadest i tri godine ili nakon trideset i tri, to nije bitno, pogotovu ne u sportu. Tu nema ništa što se mora. Mora se pošteno raditi, dati sve od sebe, a rezultati zavise od mnogih drugih faktora. 

Portal: Jaka obrana, system 1 3 4 3, visok tempo igre, brzi prodori s bokova. Koliko dugo igra�i mogu izdr�ati taj tempo igre?

Petkovi�: Taj stil igre mi trenutno igramo i pokušavamo ga što bolje iskoristiti. Naravno da se desi da nai�e kriza, dobar primjer je bila utakmica u St. Gallenu, gdje smo nakon vodstva od 2:0 došli na 2:2 i ipak na kraju, uz malo sre�e, završili pobjedom od  3:2. Ta kriza iz drugog dijela je vjerovatno posljedica jake utakmice sa Zuerichom koja je odigrana tri dana ranije, a koja je igra�e sa sigurnoš�u donekle iscrpila i, naravno, isti nisu bili u stanju dr�ati taj tempo punih 90 minuta. BSC YB �e i u budu�e s ovim igra�ima igrati tako, a ako do�u drugi igra�i s  drugim karakteristikama, onda �e, naravno, biti i drugi na�in igre.

Portal: U idu�em dvanaestom kolu za goste imate FC Aarau, koji ve� ima tri poraza za redom. Je li realno o�ekivati pobjedu?

Petkovi�: Kako smo igrali protiv FC Zuericha tako �emo i protiv FC Aaraua. Samo što �e ta utakmica biti još te�a. Te mom�adi s dna ljestvice obi�no zadaju niz problema, jer prona�i motivaciju za pobjedu protiv njih nije isto kao što je to primjerice protiv jednog FC Zuericha. Dodatno imam dva ka�njena igra�a, Degena i Saïfa Ghezala. Ako budemo dovoljno spremni i ako budemo u stanju dr�ati igru i ne primimo zgoditak, a ako iskoristimo neku lošu kariku u njihovoj igri i postignemo zgoditak, onda �emo uspjeti. Mi moramo jednostavno dr�ati naš visoki ritam igre i �ekati da protivnik „pukne“ i da zabijemo par zgoditaka i to je to. Aarau je od Basela izgubio sa 4:0, ali na po�etku utakmice nije tako i jedni i drugi su spremni i motivirani. I kako na�i recept za tako što? Zna�i treba ih kao u boksu,  non-stop „udarati i udarati“ dok ne do�e do situacije kada njihova motivacija po�inje popuštati, u boksu je to jedan „knockdown“ pa drugi pa na kraju i „knockout“ i kada do�e do toga onda nije veliki problem posti�i ne samo pobjedu ve� i visok rezultat.

Portal: Sudci i diskusije. BSC YB, uprava, ti kao trener i navija�i ste u zadnje vrijeme imali niz problema sa sucima i njihovim odlukama. Vrhunac svega je incident internacionalnog sudca Massima Busace na utakmica kupa u Badenu. Što i kako YB radi na rješavanju tih problema?

Petkovi�: Mi smo reagirali, poslano je nekoliko pisama suda�kom savezu. Što se ti�e navija�a i igra�a, mi radimo �ak mo�da i previše na fairplay-u, ima niz akcija koje se rade tijekom prvenstva i uvijek iznova se upozorava. Trenutno je u Švicarskoj zanimljivo kada BSC YB izgubi utakmicu, jer ljubitelji nogometa ne �ele monotono prvenstvo u kojem bi YB ve� prije kraja slavio osvajanje titule. �injenice su da smo mi jedina mom�ad u prvenstvu kojoj su  dosu�ena dva jedanaesterca, koja su nakon dva minuta poništena. Busaca naravno mo�e i dalje suditi utakmice YB-a, ali mislim da �e i on sam morati sa sobom ras�istiti neke stvari. Navija�i �e sigurno provocirati, kako zvi�ducima tako i provokativnim transparentima, a on �e morati smo�i snage i to sve preraditi. Naravno to nema nikakve veze sa YB-om, to mu se mo�e desiti u bilo kojoj drugoj utakmici.

Portal: Ti si skoro godinu i pol u Bernu. Kako do�ivljavaš grad i gra�ane, je li te previše �esto zapitkuju na ulici itd...?

Petkovi�: Trenutno je sve ok, naravno da kada me sretnu zaustave me, zapitkuju, �estitaju itd. Posebno sada kada i rezultati štimaju. Naravno da to sve godi, ali ponekad je malo prenaporno, jer sve to utje�e na jedan normalni �ivotni tijek, ali to je cijena mog posla i  uspjeha. Smatram ipak da je to bolje nego da imamo neuspjeh pa da me netko doslovno „pljuje“ na cesti.

Portal: Kakav je kontakt sa Hrvaticama i Hrvatima u regiji Bern? Je li ti je poznato da imamo tri hrvatska nogometna kluba u Bernu; SV Slavoniju, koja ve� 40 godina djeluje u Bernu te NK Zagreb iz Biela i u novije vrijeme i NK Tomislavgrad?

Petkovi�: To mi nije poznato, ali mi je drago da ti klubovi postoje i da imaju uspjehe. Što se ti�e kontakata, ima tu par njih s kojima imam ponekad kontakt, ali moj posao je tako naporan da slobodnog vremena skoro pa i nemam, a kada ga i imam onda „skoknem“ do obitelji u Ticino.

Portal: Nacionalna vrsta Švicarske i Hrvatske! Ho�e li Švicarci uspjeti direktno na SP u Ju�nu Afriku? A Hrvati u barage?

Petkovi�: Dvije utakmice; jedna protv Luxemburga, a druga doma protiv Izraela i u svemu je potrebno izvu�i samo �etiri boda. Mislim da to Švicarci ne�e propustiti i mislim da se to mora! Po meni 90 % je sigurno da �e Švicarci biti na Svjetskom prvenstu. A što se ti�e Hrvatske? Tu sam vrlo skepti�an, jer zadnje dvije utakmice su bile u�asno loše, �ini mi se da  je tamo nešto „puklo“ i pod hitno se moraju ponovo mobilizirati, treba se stvoriti jaka konkurencija u mom�adi. Mislim da �ak ima puno nezadovoljnih što ne igraju, a opet drugi se osje�aju presigurnima. Tu se mora raditi da bi se pobijedilo, jer ne zavisi sve od te pobjede koja je preduvjet. S druge strane Englezi bez optere�enja igraju protiv Ukrajine, što zna�i da im pobjeda i nije tako va�na. Iskreno se nadam da se barage, kvalifikacije mogu izboriti, ali i tamo za bilo koju mom�ad u baragu je uvijek teško.

Portal: Vladimire, hvala za odvojeno vrijeme i �elim ti uspjeh u tvom daljenom radu i naravno ve� u nedjelju nova tri boda!

Petkovi�: Hvala!

Razgovor vodio: M. Grabovac


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.