Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Rukometa�ice RK "Zelina" u velikim izazovima u St. Gallenu

 
 

U subotu i nedjelju 18/19.12.2010. u St. Gallenu je odr�an dvodnevni rukometni turnir na kojemu je nasutpila i prvoliga�ka �enska ekipa RK Zelina iz Hrvatske.

Oti�le su doma bez pokala, ali zato s puno ste�enog iskustva pri velikim izazovima u susretima s jakim rukometnim klubovima Europe.

Na tom me�unarodnom rukometnom turniru u St. Gallenu hrvatski rukometni klub RK "Zelina" je igrao s puno elana, volje i fair playa u jakim �enski grupama. Rezultat je bio ve�i u stjecanju iskustva, nego u zabijanju golova.

Upoznati u aktivnoj igri jake strane rukometne ekipe je za na�e mlade djevojke vrlo bitno za sljede�e igre koje ih o�ekuju u prvoliga�kim susretima. Igralo se sportski i kvalitetno, no sre�a ih nije ba� poslu�ila.

Na�e djevojke su se borile i pored vidljivog umora, jer 14 sati vo�nje autobusom i dva dana igranja su ostavile tragove umora. Ipak su to bila tri intezivna dana u St. Gallenu i sportski se ide dalje s puno planova, a jedan od njih je opet do�i na ovaj pun izazova tradicionalni me�unarodni rukometni turnir u St. Gallenu.


Tehni�ko vodstvo ekipe s Grozdanom Samiri� (u sredini)

Tehni�ki i bri�ni voditelji mladih rukometa�ica su bili: Trener: Nikola �kori�
Sportski direktor: Vlatko Vrani�
Fizioterapeut: Slavica Br�i�

Za ekipu RK "Zelina" igrale su:
Bukovina Dubravka
Marke�i� Martina
�orak Diana
Simljani� Kristina
Vuli� Martina
Jankovi� Nata�a
Antolkovi� Adrijana
Legin Maja
Ma�kovi� Matea
Valti� Matea
Gali� Ana
Kr�ek Valerija
Stipi� Mia
Mad�arac Tanja
Ercegovac Iva
Valeti� Ana Marija
Pavi�i� Ana Marija
Emer Andrea

Za naglasiti je, da su za sve vrijeme boravka na turniru, sva tri dana, Mile i Grozdana Samiri� iz St. Gallena, po dogovoru s organizatorom LC Bruehl, volonterski vodili svu brigu o na�im mladim sportskim gostima, o ekipi RK "Zelina" iz Hrvatske.

Rukometni klub "Zelina" je u svojoj 50-godi�njoj povijesti prvi put ove godine u�ao me�u najbolje u Prvu �ensku rukometnu ligu Hrvatske. Ina�e, pored provoliga�kog tima RK "Zelina" ima jo� i Mini rukometnu grupu, mla�u kadetsku i juniorsku grupu. Igra�ice su uglavnom mlade djevojke u mla�im grupama iz osnovne i srednje �kole, dok u prvoj ligi igraju studentice. Sveukupno RK "Zelina" ima oko 150 djevojaka koje redovito treniraju i donose zapa�ene rezultate.

Sportski direktor Vlatko Vrani� u kratkom razgovoru je priop�io, da je posebno nakon ulaska djevojaka u prvu ligu tendencija interesa za �enski rukomet u kontinuiranom porastu. Gospodin Vrani� je dodao da su i pored rukometa kod djevojaka ipak prvi prioriteti rezultati iz �kole ili studija, jer bez toga se ne mo�e sudjelovati i aktivno igrati u njihovim klubovima. Stoga klub usko sura�uje s roditeljima, predstavnicima osnovnih i visokih �kola.

Ina�e u razgovoru o mladima i njihovom mjestu Sv. Ivan Zelina pohvalio je i roditelje koji su velika podr�ka u radu i postojanja njihovog rukometnog kluba. A ostvariti ovakve me�unarodne susrete ne bi bilo mogu�e bez njihovih sponzora poput gra�evinskog poduzetnika Stipi�a i samog grada Sv. Ivan Zelina.

I nakon dvodnevnog turnira u St. Gallenu, pune dojmova i bogatije iskustvom, na�e mlade rukometa�ice, s tehni�kim vodstvom i vodstvom puta, zadovoljne se vra�aju u domovinu, a kao sje�anje ostat �e i ovaj kratki fotozapis:

Fotozapis:

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

Za portal iz Arbona Nada Strasser


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.