Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Veliki dvodnevni malonogometni turnir NK Marjana

 
 

Na velikom dvodnevnom turniru NK Marjana iz Zuga, odigranom u subotu i nedjelju 13. i 14. studenoga 2010. u dvorani Eichmatt u H�nenbergu, sudjelovalo je 39 ekipa; i to u kategoriji aktivnih 16, kod veterana 15, kod starije djece 3 i kod mla�e djece 5 ekipa. Bio je to ujedno i me�unarodni turnir, jer je u rangu aktivnih nastupila ekipa "Indigo Bar" iz Stutgarta, a u rangu veterana ekipa "Jeronim Kutjevo" iz Hrvatske.


fra Rade Vuk�i� otvara turnir

Bio je to odli�no organizirani, tradicionalni, 29. po redu turnir, a interesantno je da taj turnir ve� tradicionalno sve�ano otvara misionar fra Rade Vuk�i� pa je tako bilo i ove godine. Kako �e tek biti idu�e godine, na 30. jubilarnom turniru NK Marjana, to si mo�emo zamisliti!

U subotu je nastupilo 16 ekipa u kategoriji aktivnih, podijeljenih u 4 grupe od po 4 ekipe:

Grupa " A "
NK Marjan
NK La�vanska Dolina
HNK Croatia Schwyz I
NK Vatreni
Grupa " B "
NK Alkar Horgen I
NK Troglav Livno
NK Bugojno
NK Slavonac
 
Grupa " C "
NK Hajduk
NK Alkar II
SC Cham
HNK Croatia Schwyz II
Grupa " D "
NK Torcida
NK Croatia Niderurnen
NK Dinamo
NK Indigo Bar Stutgart

U kategoriji aktivnih, u subotnjem dijelu turnira, prvo mjesto je osvojila ekipa Indigo Bar iz Stutgarta, druga je bila ekipa Slavonac iz Zuga, tre�a La�vanska Dolina iz Zuga i �etvrta Troglav Livno iz Zuericha, a pokal za Fair-Play osvojila je ekipa Troglav-Livno.


Indigo Bar iz Stutgarta, pobjednik turnira u kategoriji aktivnih

*****

U nedjelju je turnir nastavljen odigravanjem utakmica u tri kategorije i to u kategorijama veterani, djeca do 16 godina i djeca do 12 godina.

U kategoriji veterana nastupilo je 15 ekipa, podijeljenih u tri grupe od po 5 ekipa:

Grupa " A "
NK Marjan
NK Slavonac
NK Livno Zuerich
NK Sokolovi
NK Crna Legija
Grupa " B "
NK Jerolim Kutjevo
NK Bugojno
NK Torcida
NK Croatia Niderurnen
NK Alkar I
Grupa " C "
NK Alkar II
HNK Croatia Schwyz
NK Emmenbruecke
NK La�vanska Dolina
NK Dinamo Schaffhausen

U kategoriji veterana, u nedjeljnom dijelu turnira, prvo mjesto je osvojila ekipa NK Dinamo Schaffhausen, druga je bila ekipa NK Sokolovi Luzern, tre�a NK Jeronim Kutjevo i �etvrta NK Croatia Schwyz, a pokal za Fair-Play osvojila je ekipa NK Bugojno iz Zuga.


NK Dinamo Schaffhausen, pobjednik turnira u kategoriji veterana

*****

Da je hrvatskom dvoranskom nogometu u �vicarskoj osigurana budu�nost pokazale su i ekipe mladih i najmla�ih, koje su se takmi�ile u dvije kategorije; 3 ekipe u kategoriji djece do 16 godina i 5 ekipa u kategoriji djece do 12 godina:

DJECA DO 16 GODINA Grupa " D "
NK Marjan
NK Croatia Schwyz
NK Bugojno
DJECA DO 12 GODINA Grupa " E "
NK Marjan
NK Bugojno
NK La�vanska Dolina
HNK Croatia Schwyz I
HNK Croatia Schwyz II

U rangu djece do 16 godina, nakon odigravanja utakmica, poredak je bio sljede�i:
1. NK Bugojno Zug, 2. NK Croatia Schwyz i 3. NK Marjan Zug

U rangu djece do 12 godina, poredak je bio sljede�i:
1. NK Marjan Zug, 2. NK Croatia Schwyz II, 3. NK Croatia Schwyz I, 4. NK Lasvanska Dolina Zug, 5. NK Bugojno, ekipa koja �e idu�e godine, na jubilarnom turniru, imati prilike za bolji plasman.

Imamo i dvije zajedni�ke fotografije:


Kod aktivnih: NK Marjan i NK Indigo Bar


Kod veterana: NK Slavonac i NK Jeronim Kutjevo

Pod olimpijskim motom "Va�no je sudjelovati",
(a pobijedit �emo mo�da ve� idu�e godine),
s vi�e ili manje uspjeha nastupile su i sljede�e mom�adi,
no na�alost nemamo fotografije svih ekipa:


NK Croatia Schwyz


NK Croatia Schwyz


NK Alkar Horgen


NK Bugojno Zug


NK Croatia Niderurnen


NK La�vanska Dolina


NK Marjan Zug


NK Slavonac


NK Troglav Livno


NK Vatreni Zug

Pogledajmo na kraju i fotozapis turnira slo�en od fotografija koje je snimla Martina Bari�i�:

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa jo� jednom kliknite do pune veli�ine)

Vi�e o klubu NK Marjan Zug pogledajte na web stranici kluba:
www.nk-marjan.chFotografije: Martina Bari�i�
Prema podacima Zdravka �ubele,
za portal: Zvonimir Mitar


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.