Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Pobijedila je "demone"
Blanka Vla�i� najbolja je atleti�arka svijeta!

 
 


Foto: iaaf.org / AFP

BLANKA VLA�I� najbolja je atleti�arka svijeta u 2010. godini! Kona�no je stigao i taj trofej, "poja�an" s �ekom od 100 tisu�a dolara. Ispravljena je jedna nepravda, jo� tamo iz 2007. godine...

Velika vijest je procurila i prije slu�bene press konferencije u hotelu Fairmont u Monte Carlu, gdje se o�ekivalo gala progla�enje.

"Ovo je sjajno dostignu�e, te�ko da mo�e bolje od ovoga. Ponosna sam i po�a��ena. Borila sam se u svakom natjecanju ove godine, pa mi korak koji sam napravila u ovoj sezoni psiholo�ki vi�e zna�i od preskoka odre�ene visine. Osvajanje ove nagrade zna�i mi jo� i vi�e"

Tre�a sre�a za Spli�anku, kojoj ove godine nitko nije mogao uzeti zaslu�eno. Nakon �to je dva puta ostala kratka u izboru za prvu atletu svijeta, Blanka je do�ekala IAAF-ov naslov, o kojem odlu�uju europski sportski novinari. Uzela je Dijamantnu ligu sa sedam pobjeda, naslov europske prvakinje u Barceloni, kao i svjetsku titulu u Dohi. Bila je najbolja, daleko iznad svih. Dva puta najbolja atleti�arka Europe, �etiri puta najbolja sporta�ica Hrvatske. Sada s titulom prve dame atletike konkurira i za Laures...

Ratnik Rudisha bez konkurencije Rame uz rame, uz Blanku je David Rudisha, �udo od djeteta iz Kilgorisa, utvrde Massaija u zapadnoj Keniji. Rudisha je u 2010. godini dva puta ru�io vlastiti svjetski rekord na 800 metara koji danas iznosi 1:41:01 min. U Berlinu je dva kruga istr�ao za 1:41.09, a potom je u Rietiju bio osam stotinki br�i.

U 2010, ubilje�io je 11 pobjeda, sje�amo ga se i sa Kupa kontinetata u Splitu, gdje je tako�er dotr�ao do zlata.

U Berlinu dva kruga istr�ao za 1:41.09, a potom je u Rietiju bio jo� osam stotinki br�i.
Rudisha je nakon �etiri godine s vrha svrgnuo sprintere koji su se pretplatili na IAAF-ove nagrade. Bolt je uzeo posljednje dvije. Rekordnim vremenom na 800 metara skinuo je i dostignu�e Wilsona Kipketera, koji je 13 godina �ivio uz status svjetskog rekordera.

"Jo� dugo ne�emo tr�ati ispod 1:40. Naravno da je to cilj, ali sljede�e godine je Svjetsko prvenstvo, godinu kasnije su Olimpijske Igre. To �e poremetiti mnoge prognoze. No, mislim da mogu ispod tog vremena, jednog dana...", rekao je Rudisha.

Nakon �etiri godine najbolji nije - sprinter Blanka i Rudisha definitivno su atletska pri�a godine. Iako �e �esto re�i da je ove sezone vodila veliku borbu sama sa sobom, da dugo nije mogla prona�i pravu formu, demantiraju je impresivne brojke koje su je i lansirale na tron i zbog kojih �e ve�eras u Dvorani zvijezda u Monte Carlu primiti zaslu�eno priznanje. Po�etkom godine, u Dohi je obranila naslov svjetske dvoranske prvakinje, potom je u Barceloni postala i europska prvakinja na otvorenom, a pobijedila je i na svih sedam mitinga Dijamantne lige, �to nije uspjelo nikome drugome, ni u mu�koj ni u �enskoj konkurenciji. Uz to, u svome je rodnom Splitu, kao kapetanica reprezentacije Europe, pobijedila na Kupu kontinenata, izjedna�iv�i najbolji svjetski rezultat godine (2.05 metara). Ukupno je slavila na 18 od 20 natjecanja na otvorenom ove sezone.

Blanka je tre�a visa�ica koja je progla�ena najboljom atleti�arkom svijeta od nastanka nagrade, 1988. godine. Prije nje je to uspjelo Njemici Heike Henkel 1992., te Ju�noafrikanki Hestrie Cloete 2003. godine.

Blanka je na tronu naslijedila ameri�ku 400-metra�icu Sanyu Richards, a Rudisha jamaj�ansku zvijezu, najbr�eg �ovjeka svijeta - Usaina Bolta.

"Ve� sam pomalo zaboravila kakav je osje�aj napasti svjetski rekord"
Nekoliko sati prije no �to �e saznati da je nagrada njezina, Blanka je odr�ala konferenciju za novinare u hotelu Fairmont. Bilanca jedne lijepe, velike sezone svjetske i europske prvakinje.

Prisjetila pobjede na Kupu kontinenata u njezinom rodnom Splitu gdje je slavila s najboljim rezultatom godine (2.05m).

"Bilo je stvarno �udesno. Mislim da su se svi koji su bili tamo dobro zabavili, drago mi je �to su u�ivali u mome gradu. Samo natjecanje je bilo spektakularno, i vi�e nego �to sam sanjala. Jedan od mojih najve�ih snova se ispunio te ve�eri. Tr�anje po�asnog kruga je za mene bio vrlo emotivan trenutak koji nikada ne�u zaboraviti. Iznenadilo me �to sam napala i svjetski rekord, bili su mi to prvi ovogodi�nji poku�aji. Ve� sam pomalo zaboravila taj osje�aj, ali doma�i navija�i te mogu motivirati na lude stvari", rekla je Blanka, objasniv�i potom svoju odluku da se ne natje�e tijekom predstoje�e zime.
"Bila je to osobna odluka temeljena na gustom rasporedu prija�njih godina. Mislim da �e mi to dobro do�i za odmor, prvenstveno psihi�ki, od natjecanja i putovanja. Nakon toga bih trebala biti svje�a za nadolaze�e ispite. Mislim da ne�u puno izgubiti, ali bih mogla puno dobiti. Ne�u samo odmarati i ni�ta ne raditi. Nastojat �u se pobolj�ati na treninzima i svje�a do�ekati svibanj. Nije mi problem trenirati, naravno da je fizi�ki naporno, ali nije iscrpljuju�e poput natjecanja. Na svakom natjecanju dajem maksimum nakon �ega sam iscrpljena i emocionalno prazna."

Borila se sama sa sobom, ali brojke je demantiraju
Progovorila je i o svojim usponima i padovima u 2010. godini. "Najve�i trenuci su svakako bili europsko zlato u Barceloni i nastup u Splitu. Naravno, i pobjede na svim mitinzima Dijamantne lige su bile posebne. A razo�aranja su bila svaki put kad nisam pobijedila. Mu�ila sam se kroz sezonu tra�e�i formu. �ak ni u Barceloni nisam bila u pravoj formi. Uglavnom sam se borila sama protiv sebe, protiv svojih demona. I zato cijenim �injenicu da sam ovdje i da sam �ak u konkurenciji za atleti�arku godine."

Kada �e obu�i te savr�ene cipele?
Naravno, kao i svaki put tijekom dru�enja s predstavnicima medija, Blanka je ponovno morala razgovarati o svjetskom rekordu koji je ve� 23 godine u vlasni�tvu Bugarke Stefke Kostadinove (2.09).

"Svjetski rekord je za mene poput para savr�enih cipela. Kad si dijete i toliko ih �eli�, izgledaju tako lijepo. I zna� da �e� jednog dana vjerojatno imati priliku kupiti ih. Svjetski rekord nije ne�to zbog �ega osje�am pritisak. To je za mene slatka briga", rekla je Blanka kojoj je odmah "doletjelo" i potpitanje ho�e li jednoga dana biti vlasnica spomenutih cipela.

"Nadam se, no te�ko je to tvrditi sa sigurno��u. Zasad idem u dobrom smjeru. I to mi je dovoljno."


Izvor: Index.hr, napisala: Dea Red�i�


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.