Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Hrvatske ma�oretkinje
na 14. Europskom prvenstvu u Neuchatelu

 
 

U �etvrtak, 7. listopada, na portalu smo objavili prilog pod naslovom: "Sinjske ma�oretkinje" na 14. Europskom prvenstvu u Neuchatelu  - pru�imo im punu podršku švicarskih Hrvatica i Hrvata i na naslovnici pozvali �itatelje portala da im svojim navijanjem pru�e punu podršku: KUU „Sinjske ma�oretkinje“ dolaze na 14. Europsko prvenstvo u ma�oret plesu koje se odr�ava u švicarskom gradu Neuchatelu od 08.10 -10.10.2010. godine. Hrvatice i Hrvati Neuchatela i bli�e i dalje okolice, do�ite u što ve�em broju i pru�ite im punu podršku svojim prisustvom i navijanjem. Nek' se vidi da nas ima!!!

Tada nismo znali da na Europsko prvenstvo dolazi hrvatska reprezentacija sastavljena od ma�oretkinja iz 8 hrvatskih gradova i tra�io sam pogodnu osobu koja bi pratila prvenstvo, snimila fotoreporta�u i napravila izvještaj o nastupu naših Sinjanki. Imali smo sre�u da se toga posla prihvatio Josip Borozni, koji je snimio fotografije za fotozapis, a u Neuchatelu je upoznao Joška Grgina, urednika Portala grada Kaštela i Kaštelanskih novina, koji mu je dostavio sve rezultate naših ma�oretkinja. Neznam koliko je iznena�en bio Josip, kada je osim Sinjanki u Neuchatelu sreo i hrvatske ma�oretkinje iz svih 8 gradova, no za mene je to bilo veliko, ugodno iznena�enje, pogotovo kada sam iz izvještaja Joška Grgina vidio s kakvim su uspjehom nastupile i koliko medalja su na 14. Europskom prvenstvu osvojile.

Pa pogledajmo pregled rezultata koji nam je dostavio Joško Grgin:

Hrvatske ma�oretkinje iz Sinja, Po�ege, Kaštela, Cavtata, Splita, Gori�ana, Koprivnice i Nove Gradiške bile su vrlo uspješne na 14. Europskom prvenstvu u Neuchatelu i osvojile su ukupno 18 medalja, 5 zlatnih, 5 srebrenih, 8 bron�anih i to redom po gradovima

1. Sinj 5 medalja:
2 zlatne: Parad Corp juniori i duet s rekvizitima mla�i juniori Petra i Ana Vu�i�
1 srebrena: duet s rekvizitima juniori Stipana Domazet i Ana Buljan
2 bron�ane: Exibition mla�i juniori i duo s rekvizitima seniori Tea Milanovi�-Litre i Tea Radinovi�


2. Po�ega 5 medalja:
1 zlatna: duet s rekvizitima juniori Adrijana Juri� i Lorena Jakobovi�
2 srebrene: Exibition Corp seniori i solo s rekvizitima juniori Ana Veo�i�
2 bron�ane: solo s rekvizitima juniori Adrijana Juri� i duo s rekvizitima juniori �ana Kajini� i Sanja Janeš


3. Kaštela 3 medalje:
1 zlatna: Tradicionalni ma�oret ples seniori
2 bron�ane: Parad Corp mla�i juniori i seniori


4. Cavtat 1 medalja:
1 zlatna: Tradicionalni ma�oret ples juniori


5. Split 1 medalja:
1 srebrena: Exibition Corp juniori


6. Gori�an 1 medalja:
1 srebrena: Tradicionalni ma�oret ples mla�i juniori


7. Koprivnica 1 medalja:
1 bron�ana: Grupa s rekvizitima juniori


8. Nova Gradiška 1 medalja:
1 bron�ana: solo s rekvizitima kadeti Filipa Miloš


Lijep pozdrav,
Joško Grgin, jgrgin@kastela.org
Urednik

Portal grada Kaštela
Kaštelanske novine
Web: www.kastela.org

Osim toga sa�etka s pregledom osvojenih medalja hrvatskih ma�oretkinja, Joško Grgin nam je poslao i sve tri tabele sa svim rezultatima 14. Europskog prvenstva u Neuchatelu:

Corps.pdf                  Duet.pdf                     Solo.pdf

*****

Na internetu sam potra�io izvještaje o nastupu ma�oretkinja pojedinih gradova, da vidimo kakve su reakcije na njihove uspjehe u njihovim gradovima. O uspjehu ma�oretkinja iz Po�ege, Splita, Gori�ana i Koprivnice nisam našao ništa, o velikom uspjehu ma�oretkinja Sinja gotovo pa ništa, jedino su Kaštela, Cavtat i posebno Nova Gradiška posvetili dovoljno pa�nje svojim ma�oretkinjama pa pogledajmo bar taj dio priloga koje sam pronašao:

Cavtat            Kaštela           Nova Gradiška          Sinj

*****

Pogledajmo na kraju i fotozapis slo�en od fotografija koje je snimio Josip Borozni:

Fotozapis

(kliknite na sliku da ju pove�ate - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

Fotografije: Josip Borozni
Za portal odabrao i pripremio: Zvonimir Mitar


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.