Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

3. Europsko nogometno prvenstvo hrvatske dijaspore
Mohlin 2010

Dinamo Möhlin europski prvak hrvatske dijaspore

 
 

Prošlog vikenda odigrano je u Möhlinu 3. Europsko dijasporsko nogometno prvenstvo hrvatskih klubova, koje su organizirali Dinamo Möhlin i Udruga hrvatskih nogometnih klubova u Švicarskoj pod pokroviteljstvom HNS-a. Nastupilo je devet ekipa iz Slovenije, Njema�ke, Švedske, Francuske, Austrije i Švicarske.

Gosti su bili du�nosnici HNS-a iz Hrvatske i ostalih zemalja sudionika, te konzul Stanko Lipnjak, zamjenik veleposlanika RH, predstavnik Konzulata u Zürichu, Petar Kunti� predsjednik DSHV (Demokratski Savez Hrvata Vojvodine), Stipe Pu�a urednik inozemnog izdanja Ve�ernjeg lista, te mnogi drugi gosti. 

Prvog dana su pristizale ekipe u Möhlin, a pred ve�er odr�alo se izvla�enje ekipa, koje su bile podjeljenje u tri skupine.

Drugoga dana su postrojene sve ekipe i odr�ano je sve�ano otvaranje ovog prvoklasnog sportskog doga�aja za Hrvate u Europi i Švicarskoj. Nakon sve�anog otvaranja i pozdravljanje igra�a, gostiju i gledatelja od strane organizatora, ekipe su krenule u pohod na europsku nogometnu krunu.

Konkurencija je bila izuzetno jaka, jer se radilo o devet najboljih dijasporskih ekipa, koje su se plasirale na ovo prvenstvo. NK Velebit iz Švedske je ve� dva puta osvajao ovo prvenstvo, NK Croatia Berlin je bila vrlo dobra ekipa, Croatia Zagreb Stuttgart je bila opasna ekipa, jedan od predstavnika iz Švicarske NK Croatia Zürich je bila �vrsta ekipa, koja je ve� osvojila prvenstvo, a i u Švicarskom kupu ide dalje. Sve ekipe su igrale dobar nogomet i Fair Play.

Kao kulturni program izdvaja se nastup KUD-a Posavina Zürich-Baden, koji su oduševili sve prisutne svojim nastupom.

�itav dan pod šatorom se pjevalo, a bile su organizirane i zabave nakon nogometnih predstava. Organizatori su se pobrinuli i za dobru prehranu i pi�e tako da nitko nije mogao ostati gladan ili �edan, a i vrijeme je poslu�ilo organizatore, jer je bilo izuzetno vru�e, nakon obilnih kiša u svibnju. No ipak to nije privuklo gledateljstvo u Möhlin, jer sam o�ekivao više gledatelja.

Nakon odigravanja prvog kruga natjecanja u u�i krug od prvog do tre�eg mjesta ušli su Croatia Zagreb Stuttgart, NK Croatia Zürich, te Dinamo Möhlin, dok su ostale ekipe igrale za mjesta od 4 do 9.

NK Croatia je odigrala prvu utakmicu toga dana protiv doma�ina, a usljedio je poraz od 2:0. Nakon tog poraza NK Croatia se vratila s utakmicom protiv istoimene ekipe iz Stuttgarta,  savladavši ih sa 3:1. Sve je odlu�ivala zadnja utakmica izme�u doma�ina i Croatie Stuttgart, koju je Dinamo riješio u svoju korist sa 2:1, pogodak za Croatiu Stuttgart je bio autogol, kojeg je postigao kapetan Dinama Dejan Rakiti�, brat našeg reprezentativca Ivana Rakiti�a. Niti taj autogol nije umanjio pobjedu Dinama, koji je postao prvak 3. Europskog dijasporskog nogometnog prvenstva hrvatskih klubova.

Poredak je bio sljede�i:

  1. Dinamo Möhlin
  2. NK Croatia Zürich
  3. Croatia Zagreb Stuttgart
  4. NK Velebit
  5. SD Croatia Berlin
  6. Cro Vienna
  7. ZHDS Slovenija
  8. Croatia Villefranche
  9. Croatia  Mülheim


NK Dinamo Möhlin, 1. mjesto i europski prvak hrvatske dijaspore


NK Croatia Zürich, 2. mjesto i europski viceprvak hrvatske dijaspore


Croatia Zagreb Stuttgart, tre�e mjesto


NK Velebit, 4. mjesto


SD Croatia Berlin, 5. mjesto


Cro Vienna, 6. mjesto


ZHDS Slovenija, 7. mjesto


Croatia Villefranche, 8. mjesto


Croatia Mülheim, 9. mjesto

Fair Play pokal je osvojila ekipa SD Croatia Berlin, za najboljeg igra�a je proglašen Ivan Bo�i� (Dinamo), za najboljeg vratara Alen Bukvi� (Croatia Stuttgart), za najboljeg strijelca Andreas Kaki� (NK Velebit Švedska).


Luka Rakiti� predaju Fair Play pokal ekipi SD Croatia Berlin


Pero Saric u ime HNS-a uru�uje prigodnu nagradu
kapetanu Dinamo Möhlina Dejanu Rakiticu

Osim što je Dinamo Möhlin primio prijelazni pehar, prve tri ekipe dobile su pobjedni�ke pehare, medalje i prigodne poklone, koje su im uru�ili predstavnici HNS-a, Veleposlanstva, Konzulata, Udruge hrvatskih nogometnih klubova u Švicarskoj i predstavnici NK Dinama.


Pobjedni�ka ekipa NK Dinamo Möhlin pozirala je brojnim fotografima

Podjelom nagrada završen je taj nogometni spektakl, a u dobrom sje�anju �e nam ostati dobar nogomet i jedno veliko dru�enje hrvatskih dijasporskih klubova iz Europe.

Pero Šari� se u ime HNS-a zahvalio svim ekipama na dobrom i Fair Play nogometu, a posjetiteljima se zahvalio na posjeti.

Organizatori mogu biti zadovoljni, jer je sve prošlo u najboljem redu, bez ikakvih incidenata i problema, a i sama organizacija je uspješno provedena, pa ostaje �estitati svima u organizaciji od doma�ina, preko UHNKŠ do HNS-a.

S obzirom da smo na turniru imali dva fotografa i da su obojica snimili niz lijepih slika, a da bi bilo šteta ne objaviti te dokunente tako zna�ajnog takmi�enja, u nastavku pogledajte dva fotozapisa:

Fotozapis 1 i Fotozapis 2


Za portal:
Izvještaj, Stjepan Špehar
Foto: Stjepan Špehar, Ivan Bariši�


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.