Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

Praznik nogometa u St. Gallenu

 
 

8. Tradicionalni malonogometni turnir NK Širokog Brijega

NK Široki Brijeg osvojio svoj turnir

Prošlog vikenda u Embrachu je odigran osmi po redu malonogometni turnir NK Širokog Brijega Zürich. Nastupilo je ukupno 27 ekipa, juniorskih, seniorskih i aktivnih. Cjelodnevni turnir privukao je dosta ljubitelja dobrog nogometa, a organizatori su se pobrinuli da ne nedostaje dobre hrane i pi�a, pa smo tako mogli u�ivati u �evapima i grahu sa kranjskim kobasicama i špekom. Naravno da bez vrijedne kuharske ekipe od toga ne bi bilo ništa, a nije ovo niti prvi puta da se na turniru Širokog Brijega dobro jede.

Ovaj turnir nije bio samo sportski doga�aj ve� i kulturno-humanitarni doga�aj. Na turniru se prodavala knjiga Drage Miši�a pod naslovom „Miris kamena u tu�ini“. Knjiga je zbirka pjesama, a napisana je dvojezi�no na hrvatskom i njema�kom jeziku. Autor je juniorskim ekipama poklonio po jedan primjerak knjige, a jedna knjiga otišla je u ruke vratara HŠD Zagreb iz Arbona Tomasa Bognara, koji je ina�e Ma�ar i Me�imurski zet.

Humanitarni doga�aj odnosio se na prikupljanje pomo�i za 10-to godišnjeg Antu Jasaka iz Sovi�a, koji boluje od celebralne paralize. Lije�nici u Njema�koj daju mu velike izglede da nakon operativnog zahvata prohoda. Kako roditelji nisu u mogu�nosti platiti sami troškove operacije u Njema�koj, pozvani su svi da im pomognu, kako bi mali Ante prohodao, što mu je najve�a �elja. U ovu akciju na turniru Širokog Brijega, uklju�ile su se sve ekipe na turniru, koje su dale svoj prilog, pa se nadam da �e se sakupiti dovoljno sredstava za pomo� malom Anti.

Na parketu su se odmjeravale snage u jakoj konkurenciji, ali sve uz Fair Play igru, jer na ovakvim turnirima nije bitno pobje�ivati i osvajati sportske trofeje i slavu, ve� se i zabaviti i dru�iti. Bio je to dan dobrog nogometa i sudionici a i organizatori su bili vidno zadovoljni. Nakon podjele pehara najuspješnijim ekipama, igra�ima i vratarima, dru�enje se nastavilo uz pjesmu. Harmonikaš je ispunjavao �elje, a pjevale su se pjesme od Herceg Bosne pa do ravne Slavonije!
Veselko Miši� se u ime organizatora zahvalio svima na odazivu i pomo�i te ekipama na Fair Play igri, te je poru�io da se vidimo, ako Bog da, nagodinu opet.

U nastavku pogledajte poredak i najbolje igra�e i vratare te Fair Play ekipe.

Sudci: Matko Zrno, Ivan Vasilj, Josip Kalaus, Mirko Šiši�, Veselko Miši�.

Juniori:
1. Mjesto: Široki Brijeg ZH
2. Mjesto: Torcida Zürich
Najbolji igra�: Marijan Šiši� (Široki Brijeg)

Seniori:
1. Mjesto: Alkar Horgen
2. Mjesto: HNK Srednja Bosna
3. Mjesto: Kraljeva Sutjeska
4. Mjesto: Zagreb Arbon

Najbolji igra�: Josip Karin (Alkar Horgen)
Najbolji vratar: Tomas Bognar (Zagreb Arbon)
Fair Play: Hajduk Zürich

Aktivni:
1. Mjesto: Široki Brijeg
2. Mjesto: Kraljeva Sutjeska
3. Mjesto: HNK Srednja Bosna
4. Mjesto: Troglav Livno

Najbolji igra�: Stanko �uk (Široki Brijeg)
Najbolji vratar: Marin Šapina (Kraljeva Sutjeska)
Fair Play: Croatia Niederurnen

U nastavku pogledajte fotozapis.

Fotozapis

(kliknite na sliku da biste ju pove�ali - pa još jednom kliknite do pune veli�ine)

www.sirokibrijeg.ch

Za portal: Stjepan Špehar


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.