Hrvatski Portal u �vicarskoj
Home Doga�aji Forum Linkovi Tvrtke Sport Putovanja Turizam
 
   
  
 

"Mt. Everest horizontal"
knjiga Hvaranina koji je preplivao
dva najpoznatija pliva�ka maratona na svijetu,
kanal La Manche i Gibraltar

 
 


Toni (Antun) Pavi�i�-Donki� sa svojom knjigom pred svojim slikama
na kojima oslikava motive rodnog Hvara i drage mu Dalmacije

Naš proslavljeni pliva� 41-godišnji Toni (Antun) Pavi�i�-Donki�, me�u prijateljima zvani „Briškula“, ro�eni Vrbanjanin s našega najsun�anijeg otoka Hvara, koji danas �ivi u švicarskom gradu Zürichu, objavio je knjigu „Mt. Everest horizontal“ sa svojim zapisima o daljinskim pliva�kim natjecanjima na kojima je višestruko preplivao kilometra�u najve�e planine u svijetu. Njegovo „penjanje“ po hladnim morskim valovima popra�eno je brojnim kolor fotografijama u luksuznoj knjizi na 150 stranica, kao i savjetima za pliva�ke treninge mla�im pliva�ima koji se odlu�e upustiti u maratonske pustolovine i oboriti njegove rekorde.

Svaki planinar sanja osvojiti sedam svjetskih vrhova, a i u pliva�kom maratonu postoji sedam svjetskih „vrhova“ koje pokušavaju preplivati samo najhrabriji i ustrajniji. I dok se Hrvat Stipe Bo�i� popeo na sve svjetske planinske vrhunce, ni jedan pliva� još nije uspio preplivati svih sedam najpoznatijih svjetskih maratona, a Toni Pavi�i�-Donki� preplivao je dva!

Strast prema pliva�kim daljinama oduvijek su privla�ile Tonija, koji �e u svojoj autobiografskoj knjizi zapisati svoj moto – „plivati u nepoznato, slobodno poput ribe i pritom u�ivati u tome“. Prvi sportski uspjeh zabilje�io je sa 14 godina, kada je 1983. na cilj nadaleko poznatog 16 km duga�kog me�unarodnog Faros maratona u Starom Gradu, kao najmla�i sudionik, doplivao devetnaesti. Ve� sljede�e godine oko Tonijeva vrata zablistale su prve osvojene medalje.

Toni je u proteklih dvadesetak godina osvajao brojne nagrade na pliva�kim utrkama, u raznim disciplinama u bazenima bio je prvak Hrvatske ukupno 39 puta (a u bivšoj Jugoslaviji tri puta), trinaest puta obarao je hrvatske pliva�ke rekorde. Onda je Domovinski rat presjekao njegova stalna pliva�ka natjecanja, �ivotni put ga je sa suprugom Senijom odveo u Švicarsku, i unato� svakodnevnim poslovnim obvezama u jednoj robnoj ku�i, Toni nastavlja treninge za duge pliva�ke staze pa je prije tri godine ostvario svoj san – uspješno je preplivao kanal koji spaja Francusku i Englesku, o �emu je zapisao zanimljivo autobiografsko, sportsko i fotografsko svjedo�enje.

Jedan je od 890 pliva�a u svijetu koji su (prema prošlogodišnjim statisti�kim podacima) preplivali kanal La Manche (Dover – Calais) dug 32,69 km, a �ije se pliva�ka ruta zbog sna�nih morskih struja, visokih plima i drugih nepogoda prigodom preplivavanja zna odu�iti i do pedesetak kilometara. Toni je 7. kolovoza 2006. Engleski kanal (u njegovu slu�aju 41 km) preplivao za 9 sati, 44 minute i 28 sekundi, što je 119. najbr�e vrijeme, ujedno i hrvatski rekord, a koliki je to napor pri temperaturi od oko 16°C svjedo�i podatak da je za taj pothvat napravio oko 32.200 zaveslaja, što odgovara prenesenom teretu od 96,5 tona.


Još jedan podvig, još jedan veliki sportski uspjeh

Pavi�i�-Donki� je prvi Hrvat koji je 20. srpnja 2007. preplivao Gibraltarski tjesnac koji dijeli Europu od Afrike (dug 15 km) s vremenom 3:09:00 – što je �etvrti rezultat svih vremena. Za sve te uspjehe, osim športskih medalja, Toni Pavi�i�-Donki� primio je brojna društvena priznanja, od nagrada grada Splita i Starog Grada, do nagrade Hrvatskog Olimpijskog odbora za sportski pothvat godine 2007. (kao prvom Hrvatu koji je preplivao Gibraltarski tjesnac) te promociju Hrvatske u svijetu.

Toni se bavi i slikanjem te u svom ku�nom ateljeu, u dr�avi koja nema more, na platnu oslikava motive rodnog Hvara i drage mu Dalmacije, a svoja impresionisti�ko-realisti�ka ulja na platnu s mirisima lavande našeg najsun�anijeg otoka uskoro �e predstaviti i na prvoj samostalnoj izlo�bi.

Toni Pavi�i�-Donki� zaslu�uje mnogo ve�e zanimanje javnosti, jer je uz Veljka Rogoši�a ispisao zlatne stranice hrvatskog maratonskog plivanja u svijetu. S ta svoja dva rekordna maratonska trofeja Toni je zapravo najuspješniji hrvatski pliva�ki maratonac svih vremena, a manjak u javnoj percepciji njegovih ogromnih pliva�kih uspjeha i zaslu�ene slave trebala bi popuniti i ova njegova knjiga, prva takve vrste u nas.


S prezentacije knjige u Jelsi

Njegova knjiga „Mt. Everest horizontal“ predstavljena je u Jelsi na rodnom mu otoku Hvaru te u Sisku (gdje �ivi Tonijev prijatelj Marko Rafaj, koji je nedavno kao drugi Hrvat preplivao Gibraltar).


Prezentacija knjige u Sisku

Toni je svoju knjigu pisao „globalizacijskim“ jezikom, u hrvatskom standardnom knji�evnom izri�aju umre�eni su i neki stru�ni pliva�ki izrazi na engleskom jeziku, a tu su i zavi�ajni �akavski, „starogrojski“ dijalozi iz Tonijevih razgovora s roditeljima i prijateljima koji su pratili i proslavljali njegove pliva�ke putešestvije. Veseli spoznaja da Toni nije objesio pliva�ke nao�ale o klin – ovog je ljeta na Europskom prvenstvu veterana na 800 metara u Cadizu u Španjolskoj osvojio broncu, a priprema se i za isplivavanje još jedne velike maratonske dionice, o kojoj �emo jama�no još �uti i �itati, kao o još jednom iznimnom uspjehu hrvatskih sportaša, koji su istinski i najbolji veleposlanici Lijepe naše u svijetu. Bravo Toni!

Tekst: Mladen Vukovi�

 

Portal ve� niz godina medijski prati blistave uspjehe ovog izvanrednog sportaša pa pogledajmo i do sada na portalu objavljene �lanke:

 

Hvaranin Toni Pavi�i�-Donki� preplivao Gibraltar - Inteview

Hvaranin Toni Pavi�i�-Donki� preplivao Gibraltar

Toni Pavi�i� Donki� pokorio Gibraltar

Toni Pavi�i� Donki� juriša na Gibraltar

Toni Pavi�i�-Donki� preplivao la Manche - Interview exkluzivno za portal!

Intervju Toni Pavi�i� Donki�

Toni Pavi�i� Donki� spreman za La Manche

 

Za portal pripremio: Zvonimir Mitar


Na po�etak

 

    
Optimizirano za
Internet Explorer
| home | doga�aji | chat | linkovi | tvrtke | sport | putovanja | turizam |
(c) 2000 - 2008  http://www.arhiva.croatia.ch/ Sva prava pridr�ana.